En az hatalı Osmanlıca Türkçe metin tercümesi için tek adres; 
Protranslate.net! 

Osmanlı Türkçesi Ders Kitabı Cevapları,2017-2018, Sayfa 12

SAYFA 12

Hazırlanalım

• “Osmanlıca” kavramı sizlere neleri çağrıştırmaktadır?
Osmanlıca Kuran harfleriyle okunup yazılan Türkçedir. Osmanlıca, bağımsız bir dil değildir. Osmanlıca, Türkçenin bir dönemine verilen isimdir.

• Türkler, tarih boyunca hangi alfabeleri kullanmışlardır?

Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Kur’an (Arap) alfabesi, Kiril alfabesi,Latin alfabesi.

Yorumlayalım“Allah’ın emirlerinin dil ile ifade edilmiş olması, Arapçada dil ile ilgili birçok
kültür faaliyeti ve unsurunun doğmasına sebep olmuştur. Kur’an daima Hz. Peygamberin
zamanından itibaren ezberlenmiş ve onun doğru ve güzel olarak
okunması değer verilen bir iş sayılmıştır. İslam toplumunda Kur’an’ı bütün olarak
doğru ve güzel okuyanlara karşı daima saygı gösterilmiştir. Kur’an’ın doğru
ve güzel olarak yazılması da değer verilen ayrı bir iş sayılmıştır. Hafızlık gibi hattatlık
da asırlar boyunca devam eden, işlenen güzel ve mükemmel hâle getirilen
birer kültür faaliyeti olmuştur. Arap harfleri bırakıldıktan sonra Türkiye’de hat
sanatının yok oluşu, din ile kültür arasındaki münasebeti gösteren bir örnektir.”
Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kur’an ve Kur’an harflerinin kültürümüze
etkisi konusunda neler söyleyebilirsiniz?


Kur’an’ı bütün olarak doğru ve güzel okuyanlara karşı daima saygı gösterilmiştir. Kur’an’ın doğru
ve güzel olarak yazılması da değer verilen ayrı bir iş sayılmıştır. Hafızlık gibi hattatlık
da asırlar boyunca devam eden, işlenen güzel ve mükemmel hâle getirilen
birer kültür faaliyeti olmuştur.

SAYFA 15
Hazırlanalım

“Osmanlıca, Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dil; Arapçadan
da Farsçadan da yararlanmış ama ikisi de olmamış. Yeni Türk kuşakları
Osmanlıcayı anlayabilmelidir ki gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü
sağlam kurabilsinler.”
Attila İlhan


Yukarıdaki paragrafta Osmanlı Türkçesiyle ilgili neler söylenmektedir?
Osmanlıcanın özgün bir dil olduğu, yeni nesillerin de gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü kurabilmeleri için öğrenmeleri gereken bir dil olduğu belirtilmiştir.


SAYFA 16

Yukarıdaki metinlerde Osmanlı Türkçesi öğrenmenin gerekliliği konusunda neler söylenmektedir?

Geçmişimizi tanıyabilmek, eski sanatçılarımızı ve eserlerini okuyup anlayabilmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için Osmanlıca öğrenmek gereklidir. 

Yazalım-Konuşalım
• Eş anlamlı kelime örnekleri bulup defterinize yazınız.


Doktor-tabip, mektep-okul, olasılık-ihtimal, sonbahar-güz, hicran-ayrılık, muallim-öğretmen...

• Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir mi? Bir dilde aynı anlama gelen veya yakın anlamlı çok sayıda kelime bulunması dil açısından bir zenginlik midir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Kullanılabilir, evet bir zenginliktir. Kelime dağarcığımız ne kara zenginse kendimizi o kadar iyi ifade edebiliriz.

Yorumlayalım

Bu metinde anlatılanları, Osmanlı Türkçesi ile ilişkilendirerek yorumlayınız.

Osmanlı Türkçesinin zengin, bir kültür ve düşünce dili olduğu anlatılmıştır.


Yorumlayalım

Yukarıdaki ifadeden yola çıkarak dil ve kültür ilişkisi konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Kültür dil aracılığıyla gelecek nesilllere aktarılır, dil, kültürün taşıyıcısı işlevini görür.

1.3. Osmanlı Türkçesinin Günümüzdeki Yeri

Hazırlanalım
• Gezip gördüğünüz yerlerde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eserlere rastladınız
mı? Bu tür eserleri görünce neler hissettiniz? Duygu ve düşüncelerinizi
söyleyiniz.

....
• Tarihî ve kültürel eserlerimize sahip çıkmak niçin önemlidir? Düşüncelerinizi
ifade ediniz.

Çünkü geçmişi bilmeyenler geleceğe yön veremezler. Tarihi ve kültürel eserlerimizi korumalıyız ki kültür mirasını gelecek nesillere aktarabilelim.

• Osmanlı Türkçesiyle ortaya konulmuş eserlerdeki bilgi birikiminden günümüzde de yararlanabilir miyiz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Yararlanabiliriz, çünkü bu eserler geçmişe ışık tutan önemli kültür miraslarıdır.Eski  Kültürümüzü bütün olarak incelemek, araştırmak ve bilmek yeni çalışmalara kaynaklık edebilir.

SAYFA 20

Değerlendirelim

Aşağıdaki parçaya göre Osmanlı Türkçesinin günümüzdeki kullanım alanları hakkında neler söylenebilir? Belirtiniz.

Üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat, sanat tarihi, bilgi ve belge yönetimi (arşivcilik), kütüphanecilik gibi bölümlerinde Osmanlı Türkçesi eğitimi verilmektedir.

Yorumlayalım

Yabancıların Osmanlı Türkçesini öğrenmelerini ve bu alanda araştırmalar yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancıların bu tavrının bize bakan yönleri var mıdır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Osmanlı kültür ve medeniyeti yabancıların da ilgisini çektiği için bunu öğrenmek için Osmanlı Türkçesi öğrenip bu alanda araştırmalar yapmaktadırlar. Eski kültürümüzü bir bütün olarak incelemek, araştırmak ve öğrenmek bizim millet olarak zorunlu bir görev ve sorumluluğumuz olmalıdır.

SAYFA 21

Cevaplayalım

•Bu metne göre Osmanlı Türkçesinin hat sanatıyla ilgisi konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Osmanlı Türkçesi, Kuran harfleri ile yazılır. Tarihi seyir için Kuran-ı Kerim'in güzel yazılmasına çok önem verilmiştir. 


• Hat sanatının yaşayan temsilcilerinden bildikleriniz var mı?

Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, Muhittin Serin, Hüseyin Öksüz, Hüseyin Gündüz... hat sanatının günümüzdeki yaşayan temsilcileridir. Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Yorumlayalım

"Kültürlü olmak demek, tarihin ve eski eserlerin terbiyesini almak, olgunlaşmak, ondan sonra yeni eserler vücuda getirmek veya ruhunu onlara açmaktır."
                                                                                                     Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil
Yukarıdaki sözü, Osmanlı Türkçesi dersiyle/öğrenmek konusuyla ilişkilendirerek
yorumlayınız.


Osmanlı Türkçesini öğrenenerek geniş kültürlü olabilir, tarihimizi ve eski eserleri anlayıp özümseyerek  yeni eserler oluşturabiliriz. edebiyatfatihi.net

Araştıralım

Çevrenizden, kütüphanelerden ya da internet sitelerinden Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eserler bulunuz. Bulduğunuz eserleri ya da eserlerin görsellerini sınıfa getirip arkadaşlarınızla paylaşınız.

En az hatalı Osmanlıca Türkçe metin tercümesi için tek adres; Protranslate.net! 
Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar