9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Eylül Dönemi Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları-2018-2019

Uyarı: Blog editörlerimiz hazırlanan bu soru ve cevapların hiçbir yerde yayınlanmasına iznimiz yoktur.EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
SORULAR


Günümüzde internet kullanma neredeyse kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ülkemizde sosyal yaşamı etkilemeye başlayan internetin, başta çocuklar ve gençler olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı görülmektedir. Bu teknolojik gelişmenin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Literatür incelendiğinde bu amaçla yapılan çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Aileler, çocuklar ve ergenlerin daha iyi yetişmesi adına bilgisayar ve internet kullanımını eğitim amaçlı olarak desteklemektedir. Fakat ailelerin birçoğunun bilgisayar ve internet kullanımı konusunda yeterince bilinçli olmadıkları görülmektedir. Bilgi teknolojilerini doğru kullanmaya henüz hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. Tüm bunların yanında internetin çocuk ve ergenler için olumlu yanlarının olduğu göz ardı edilmemelidir.

(Yukarıdaki metni dikkatlice okuduktan sonra ilk iki soruyu metne göre cevaplayınız)

SORULAR

1) Yukarıdaki metnin hangi yazı türüne ait olduğunu ve metinde hangi anlatım biçiminden yararlanıldığını yazınız. (10 puan)

2) Yukarıdaki metnin konusu ve ana düşüncesini yazınız. (10 puan)

3) Öğretici metinlerle edebi metinler arasındaki farklardan beş tanesini maddeler halinde yazınız… (10 puan)

4) Romanın hikâyeden farkını “olay kişi ve çevre unsurlarını” gözeterek açıklayınız. (10 puan)

5) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10 puan)

a) İlk yerli roman:
b) İlk edebi roman:
c) İlk realist roman:
d) İlk psikolojik roman:
e) Dünya edebiyatındaki ilk modern roman:

6) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz

a) Tarihî ve kültürel olandan hareketle dil ile gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğine………………………denir.
b) …….…………..            sanatı, sözler ve bedensel hareketlerle bir olayı canlandırma sanatıdır.
c) Bir gerçeği sanatçının zihninde değiştirip, dönüştürmesi, duygu ve  hayallerini katması………………………. metin özelliği gösterir.
d) İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere …………..……. denir.
e) Adanalı’yla Urfalı’nın bazı kelimeleri farklı söylemesine ……………….. denir

7. Aşağıdaki metinden tabloda istenen kelime türlerini bulup yazınız. (20 puan)
Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. 

TEKİL İSİM

SOMUT İSİM

ÖZEL İSİM

ÇOĞUL İSİM

NİTELEME SIFATI

SAYI SIFATI

SIFAT-FİİL

ZARF-FİİL

BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI


8) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve zamir olacak şekilde iki farklı cümlede kullanınız

Sözcük
       Sıfat görevinde
 Zamir görevinde

bazıbirkaçNebirşu
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(  )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
(  )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
(  )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
(  )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
(  )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

NOT: 7. Sorunun doğru cevapları 20; diğerleri 10’ar puandır.


CEVAP ANAHTARI

1) Yukarıdaki metnin hangi yazı türüne ait olduğunu ve metinde hangi anlatım biçiminden yararlanıldığını yazınız. (10 puan)

Yazı türü makaledir. (5 p)
Metinde açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır. (5 puan)

2) Yukarıdaki metnin konusu ve ana düşüncesini yazınız.

Konusu : İnternetin gençler üzerindeki etkisi (5 puan)
Ana düşüncesi : İnternet kullanımının çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur (5 puan)

3) Bilimsel metinlerle edebi metinler arasındaki farklardan beş tanesini maddeler halinde yazınız…

BİLİMSEL METİN   I    EDEBİ METİN

Nesneldir ,                     Özneldir (1+1 PUAN)
Üslup kaygısı yoktur ,    vardır    (1+1 PUAN)
Açıklayıcı kanıtlayıcı anlatım ; edebi metinde betimleyici öyküleyici     (1+1 PUAN)
Araştırmaya dayalıdır , yaratıcılığa dayalıdır (1+1 PUAN)
Dilin göndergesel işlevi , sanatsal işlevi          (1+1 PUAN)


4) Romanın hikayeden farkını “olay kişi ve çevre unsurlarını” gözeterek açıklayınız.
1.       Hikaye kısadır ama roman daha uzundur. Hikayeler en fazla yirmi otuz sayfa olabilirken romanlar ciltler dolusu kitaplar şeklinde olabilir (1+1 PUAN)
2.       Hikayede tek bir olay vardır ve kahramanlar bu olayın etrafında döner;ama romanda birden fazla olay vardır. (1+1 PUAN)
3.       Hikayenin kahramanları az olmasına rağmen romanlarda birçok kahraman olabilir. (1+1 PUAN)
4.       Hikayede olay dar bir zamanda geçerken romanda olay geniş bir zaman diliminde geçer(1+1 PUAN)
5.       Hikayede yer kavramı daha az belirgindir;ama romanda birçok yer vardır. (1+1 PUAN)

5) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İlk yerli roman : Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat (2 puan)
İlk edebi roman : İntibah  (2 puan)
İlk realist roman : Araba Sevdası  (2 puan)
İlk psikolojik roman : Eylül  (2 puan)
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :  Don Kişot  (2 puan)
6.  
a) edebiyat  (2 puan)
b) tiyatro     (2 puan)
c) kurmaca  (2 puan)
d) zanaat     (2 puan)
e) ağız           (2 puan)

7) Aşağıdaki metinden tabloda istenen kelime türlerini bulup yazınız. (HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN)
Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı . İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu , geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri , ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. 

TEKİL İSİM
Oğlu , vücudu
SOMUT İSİM
Motor , makine , ampül…
ÖZEL İSİM
Ali , Cenab-ı Hak
ÇOĞUL İSİM
Piller ,ampuller
NİTELEME SIFATI
Genç , geniş
SAYI SIFATI
bir
SIFAT-FİİL
Gören , işiten
ZARF-FİİL
girince
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI
Oğlunun odası
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI
Dizel motoru8) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve zamir olacak şekilde iki farklı cümlede kullanınız (her biri 1 puan)

Sözcük
       Sıfat görevinde
 Zamir görevinde

bazı
Bazı anlar unutulmaz
Bazıları unutulmaz

birkaç
 Birkaç sorum vardı.
 Birkaçını çözemedim

Ne
Ne gün gelecekmiş ?
Marketten ne aldın ?

bir
Bir gün döneceğim
Biri seni sordu

şu
Şu yol nereye çıkar ?
 Şuraya gitti.


9. (Her bir doğru cevap 2 puandır)

( D  )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
( Y  )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( D )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
( Y  )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.


Sınav Komisyon Başkanı                                                             Komisyon Üyeleri
……………………………..                                                   ………………….         ……………………………
    Okul müdürü                                                                 Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenleriYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar