10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,2017-2018,Sayfa 70-71

SAYFA 70

1. Koşuklar hangi konularda söylenir?
Aşk, sevgi, ayrılık, tabiat, yiğitlik, cesaret gibi konularda söylenir.

2. Yüzyıllar boyunca bir milletin zevkini yansıtan şiir türlerinin değişmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şiirlerde işlenen duygular (aşk, sevgi, ayrılık, gurbet, yiğitlik, cesaret, ) insanlar var olduğundan beri olduğundan ve olacağından  bu duyguları yansıtan şiirler her zaman var olacaktır. 

                  Metin Soruları                               

1. Yukarıda verilen koşuklardan yola çıkarak İslamiyet’ten önceki Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi çıkarımlara ulaşabiliriz? Aşağıya yazarak açıklayınız.

Verilen koşuklardan hareketle İslamiyet'ten önce Türklerin  savaşçı olduklarını  ve yiğitlik göstermenin önemli olduğu çıkarımına ulaşabiliriz.

Genel olarak daGöçebe bir yaşam sürüyorlardı.
Avcılık, hayvancılık önemli geçim kaynaklarıdır.
Pagan inanışı, Şamanizm ve Gök Tanrı inancı Türklerin ilk dinî inancını oluşturuyordu
Hakan tarafından yönetim vardır
Milliyetçi ve merkeziyetçi bir toplumdur
Boylar halinde yaşarlar.
Savaşçı kimlikleri vardır.
Türkler, ehlîleştirdikleri atlarla akıncılık yapmışlar, çiftçilikle uğraşan kavimler üzerinde üstünlük sağlamışlardır…

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı, Biryay Yayınları , Sayfa 71 Cevabı
SAYFA 71

2. Okuduğunuz koşukların ahenk unsurlarını (ölçü, durak, kafiye, redif, ses ya da kelime tekrarları) bulunuz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendirerek aşağıya yazınız.
İlk koşukta "ildi" redif; -r" yarım kafiye
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

2. dörtlükte: 
"tadım" redif; "r" yarım kafiye
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

3.dörtlükte:

"dım" redif
7'li hece ölçüsü (4+3 duraklı) 

Ahenk unsurları şiiri  akıcı kılan, dinleyicide hoş bir etki uyandıran ve şiirin akılda kalmasını sağlayan bir öğedir.

3. Okuduğunuz koşuklarda kullanılan edebî sanatlar aşağıda verilmiştir. Bu sanatların geçtiği yerleri tespit edip karşılarına yazınız.


Edebî Sanat                                       kullanıldığı yer:

Kişileştirme (Teşhis)                                 
Benzetme (Teşbih) :  "yağmur gibi kanlı yaşlar", "aslan gibi kükredim"
Abartma (Mübalağa) : yağmur gibi kanlı yaşlar

4. Okuduğunuz koşukların temasını aşağıdaki tabloya yazınız.
1. Koşuk tema: Bahar

2. Koşuk tema: Ayrılık acısı

3. Koşuk tema: yiğitlik


                                Eleştirel Okuma               

1. Okuduğunuz koşuklarda kullanılan deyimleri bulunuz. Bu deyimlerin şiirin anlatımına katkısını değerlendiriniz.

yarayı deşmek : 

Deyimler şiirin anlatımını zenginleştirmiş, duyguların kısa yolda etkili bir biçimde anlatılmasını sağlamıştır.


2. Metindeki değerleri günümüz değerleriyle karşılaştırınız.
Aşk, mutluluk, yiğitlik günümüzde de var olan değerlerdir.

3. Şiirdeki kişinin öfkelenip savaşmasının sebebi ne olabilir? Tartışınız.


10.sınıf Türk dili ve edebiyatı kitabı cevapları 2017-2018,Biryay Yayınları,Yeni Kitap Cevapları Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar