9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,sayfa 275

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Okuduğunuz metin fabl türüne ait hangi özellikleri taşıyor? Metinden örneklerle açıklayınız.
 • Olaya dayalı anlatım vardır.
 • Hayattan alınan küçüçük kesitler, hayvanlar arasında geçmiş gibi anlatılır
 • Didaktik (öğretici) bir yanı vardır.
 • Evrensel temalar ele alınır.
 • Teşhis ve intak sanatlaları kullanılır.
 • Genellik manzum öykülerdir.
2. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
TEMASI : ELİNDEKİYLE YETİNME
KONUSU: Eşeğin kişiliğinde, yeteneğinin üstüne çıkmak isteyen bir insanın içine düştüğü kötü durum ele alınıyor, bu tür kişilerin karşılaşabilecekleri güç durumlar anlatılıyor.

edebiyatfatihi.net’ten kopyalandı :
 https://www.edebiyatfatihi.net/2014/04/harname-ozetiolay-orgusutemasiiletisiye.html


3. Okuduğunuz metinde hangi varlıklar, hangi insani özellikleri temsil ediyor? Açıklayınız.

Zayıf eşek: İçinde bulunduğu durumu beğenme­yen, elindekiyle yetinmeyen, olanaklarını değerlendir­meden hayatta daha çok şeye sahip olmak isteyen, bu yolda çaba verirken elindekini de yitiren insanları simgeler. 
Öküzler: Her toplumda var olan, hak etmedik­leri biçimde varlıklı ve mutlu yaşayan talihli kişileri temsil eder. 
Yaşlı eşek: Toplumu yönlendiren aydın ve dü­şünürlerin yerine geçer. 
Ekin sahibi: Çıkarlarına düşkün, öfkeli ve yitir­diklerini kendi gücüyle almaya çalışan insanları kar­şılar.

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET 

4. Okuduğunuz metindeki çatışmayı  ve bu çatışmanın nasıl sonuçlandığını açıklayınız
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

5. Okuduğunuz metindeki, zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Harnamede belirli bir zaman ve mekan ifadesi yoktur.Mesevide ''bir gün'' şeklinde bir zaman ve ''otlak buğday tarlası'' şeklinde de mekan ifadeleri vardır. bu durumda mesnevideki zamanın ve mekanın belirsiz olduğunu göstermektedir.

6. Şiiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Harname adlı şiirde şair  Şeyhi'nin yaşadığı bir olay sembolik olarak anlatılmıştır. Şairin yaşadığı olaylarla ilişkilendirilirse,kendisi yerine eşeği hükümdar yerine eşeğin sahibini ,pir eşeği mürşidi, tarla sahibini ise köylüler veya eşkiyalar için sembol olarak kullanmıştır..


Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metni daha önce okuduğunuz “Karabatak” adlı fabl ile karşılaştırarak benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz.

BENZERLİKLER :
 • Olayın kahramanları hayvanlardır.
 • Olaya dayalı bir anlatım vardır.
 • İlahi bakış açısı kullanılmıştır.
 • Sonunda ahlaki ders vermektedir.
 • İkisi de manzumdur (şiir şeklinde )
 • Her ikisi de ahenklidir.

FARKLILIKLAR :

Harname mesnevi nazım şekliyle ve aruz ölçüsüyle  yazılmıştır.  Karabatak adlı fabl ise  serbest şiir şeklindedir.
Harnamenin dili ağırdır.


2. Okuduğunuz metinde verilmek istenen mesajı  günlük hayatınızdaki olaylarla karşılaştırınız.
Verilmek istenen mesaj  "insan elindekiyle yetinmelidir, daha çoğunu istememelidir; istediği takdirde elindekini de yitirebilir"3. Şairin hayat hikâyesinden yararlanarak okuduğunuz metinle şair arasındaki ilişkisiyi 
değerlendiriniz.


👉DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar