Sevgili takipçilerimiz , 

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevaplarını aşağıdan anında indirebilirsiniz... Sorular açık uçlu olup değişen müfredatla bire bir uyumludur. 


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları İNDİR 


İndirip de açamayanlar için soruları ve cevaplarımızı aşağıda yayınlıyoruz...

EDEBİYAT FATİHİ LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

BAŞKA SİTELERDE PAYLAŞAMAZSINIZ

Günümüzde internet kullanma neredeyse kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ülkemizde sosyal yaşamı etkilemeye başlayan internetin, başta çocuklar ve gençler olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı görülmektedir. Bu teknolojik gelişmenin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Literatür incelendiğinde bu amaçla yapılan çalışmaların hız kazandığı görülmektedir. Aileler, çocuklar ve ergenlerin daha iyi yetişmesi adına bilgisayar ve internet kullanımını eğitim amaçlı olarak desteklemektedir. Fakat, ailelerin bir çoğunun bilgisayar ve internet kullanımı konusunda yeterince bilinçli olmadıkları görülmektedir. Bilgi teknolojilerini doğru kullanmaya henüz hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. Tüm bunların yanında internetin çocuk ve ergenler için olumlu yanlarının olduğu göz ardı edilmemelidir.

(Yukarıdaki metni dikkatlice okuduktan sonra ilk iki soruyu metne göre cevaplayınız)


SORULAR

1) Yukarıdaki metnin hangi yazı türüne ait olduğunu ve metinde hangi anlatım biçiminden yararlanıldığını yazınız. (10 puan)


2) Yukarıdaki metnin konusu ve ana düşüncesini yazınız. (10 puan)
3) Bilimsel metinlerle edebi metinler arasındaki farklardan beş tanesini maddeler halinde yazınız… (10 puan)


4) Romanın hikayeden farkını “olay kişi ve çevre unsurlarını” gözeterek açıklayınız. (10 puan)5) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İlk yerli roman :
İlk edebi roman :
İlk realist roman :
İlk psikolojik roman :
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :

6) Araştırmaya dayalı metin yazma çalışmasında “hazırlık” aşamasında yapılması gerekenleri yazınız.(10 puan)7) Aşağıdaki metinden tabloda istenen kelime türlerini bulup yazınız. (20 puan)
Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı . İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu , geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri , ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. 

TEKİL İSİM

SOMUT İSİM

ÖZEL İSİM

ÇOĞUL İSİM

NİTELEME SIFATI

SAYI SIFATI

SIFAT-FİİL

ZARF-FİİL

BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI
8) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve zamir olacak şekilde iki farklı cümlede kullanınız

Sözcük
       Sıfat görevinde
 Zamir görevinde

bazıbirkaçNebirşu
9) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz
Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere ………………………. denir.
Slaytlarda başlık için …………….. , alt başlıklar için ……………………. Puntodan küçük tercih etmemelidir. (28-22)
Makale gibi araştırmaya dayalı yazılarda başka kaynaklardan alınan bilgilere ……………………. Denir.
………………………… ayrıntıları atma sanatıdır.
Bir yazıda yararlanılan bilginin kime ait olduğunu göstermeye ………………………… denir.
Öğretici metinlerde en çok ………………………….. anlatım biçiminden yararlanılır.
Edebiyatımızda İlk makale ……………………………. Döneminde yazılmıştır.
İlk makale ……………………………………………….. gazetesinde yayımlanmıştır.
İlk edebi roman ……………………………………..’in İntibah adlı romanıdır.
Roman edebiyatımıza önce  ………………………………….. yoluyla girmiştir.


NOT: Süre 40 dakikadır. Puanlama soruların yanındadır.                                                                      BAŞARILAR J
CEVAP ANAHTARI 

1) Yukarıdaki metnin hangi yazı türüne ait olduğunu ve metinde hangi anlatım biçiminden yararlanıldığını yazınız. (10 puan)
Yazı türü makaledir. (5 p)
Metinde açıklayıcı anlatım biçiminden yararlanılmıştır. (5 puan)

2) Yukarıdaki metnin konusu ve ana düşüncesini yazınız. (10 puan)
Konusu : İnternetin gençler üzerindeki etkisi (5 puan)
Ana düşüncesi : İnternet kullanımının çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur (5 puan)
3) Bilimsel metinlerle edebi metinler arasındaki farklardan beş tanesini maddeler halinde yazınız… (10 puan)

BİLİMSEL METİN   I    EDEBİ METİN

Nesneldir ,                     Özneldir
Üslup kaygısı yoktur ,    vardır
Açıklayıcı kanıtlayıcı anlatım ; edebi metinde betimleyici öyküleyici
Araştırmaya dayalıdır , yaratıcılığa dayalıdır
Dilin göndergesel işlevi , sanatsal işlevi


4) Romanın hikayeden farkını “olay kişi ve çevre unsurlarını” gözeterek açıklayınız. (10 puan)
1.       Hikaye kısadır ama roman daha uzundur. Hikayeler en fazla yirmi otuz sayfa olabilirken romanlar ciltler dolusu kitaplar şeklinde olabilir
2.       Hikayede tek bir olay vardır ve kahramanlar bu olayın etrafında döner;ama romanda birden fazla olay vardır.
3.       Hikayenin kahramanları az olmasına rağmen romanlarda birçok kahraman olabilir.
4.       Hikayede olay dar bir zamanda geçerken romanda olay geniş bir zaman diliminde geçer
5.       Hikayede yer kavramı daha az belirgindir;ama romanda birçok yer vardır.

5) Roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
İlk yerli roman : Taaşşuk-ı Talat ü Fİtnat
İlk edebi roman : İntibah
İlk realist roman : Araba Sevdası
İlk psikolojik roman : Eylül
Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :  Don Kişot

6. Araştırma konusu belirlenir
Yararlanılacak kaynakların taraması yapılır
Bu kaynaklardan araştırma konusuyla ilgili bölümler seçilir.

7) Aşağıdaki metinden tabloda istenen kelime türlerini bulup yazınız. (20 puan)

Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı . İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu , geniş vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasında makineler, elektrik pilleri , ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvelâ uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembe idi. 

TEKİL İSİM
Oğlu , vücudu
SOMUT İSİM
Motor , makine , ampül…
ÖZEL İSİM
Ali , Cenab-ı Hak
ÇOĞUL İSİM
Piller ,ampuller
NİTELEME SIFATI
Genç , geniş
SAYI SIFATI
bir
SIFAT-FİİL
Gören , işiten
ZARF-FİİL
girince
BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI
Oğlunun odası
BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI
Dizel motoru8) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve zamir olacak şekilde iki farklı cümlede kullanınız
(her biri 1 puan)

Sözcük
       Sıfat görevinde
 Zamir görevinde

bazı
Bazı anlar unutulmaz
Bazıları unutulmaz

birkaç
 Birkaç sorum vardı.
 Birkaçını çözemedim

Ne
Ne gün gelecekmiş ?
Marketten ne aldın ?

bir
Bir gün döneceğim
Biri seni sordu

şu
Şu yol nereye çıkar ?
 Şuraya gitti.9) Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere bilimsel metin denir.
Slaytlarda başlık için 28 , alt başlıklar için ……22…. Puntodan küçük tercih etmemelidir.
Makale gibi araştırmaya dayalı yazılarda başka kaynaklardan alınan bilgilere ……ALINTI…. Denir.
…ÖZET ÇIKARMA… ayrıntıları atma sanatıdır.
Bir yazıda yararlanılan bilginin kime ait olduğunu göstermeye …KAYNAK GÖSTERME… denir.
Öğretici metinlerde en çok AÇIKLAYICI ….. anlatım biçiminden yararlanılır.
Edebiyatımızda İlk makale …TANZİMAT…. Döneminde yazılmıştır.
İlk makale ……TERCÜMAN-I AHVAL……….. gazetesinde yayımlanmıştır.
İlk edebi roman …NAMIK KEMAL..’in İntibah adlı romanıdır. https://edebiyatfatihi.files.wordpress.com/2017/03/9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-2-donem-1-yazili-sorulari-ve-cevaplari.docx
Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

  1. Yanıtlar
    1. Telefonunuzda word programını açın, sonra indirilenler bölümünden bu dosyayı açın...

      Sil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar