11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,Sayfa 167

SAYFA 167 

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

5.“Gurbet Geceleri” ve “Terâ ne-i Sabah” adlı metinleri, “Seyfi Baba”, “Millet” ve “Parıltı” ad lı me tin ler le şiir anlayışı ve edebi zevk bakımından karşılaştırınız.. Servetifünun zevkiy le kaleme alınan “Gurbet Geceleri” ve “Terâne-i Sabah” adlı şiirlerin 1913 yılında yazılmş olduğunu  dikkate alarak Mil lî Edebiyat Döneminde varlığını  sürdüren edebî cereyanlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.  Çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Gurbet Geceleri ve Terane-i Sabah adlı metinler  Servetifünun zevk ve şiir anlayışıyla kaleme alınmıştır. Bireysel temalar ağır , süslü , sanatlı ve imgeli  bir şekilde işlenmiştir. 
Seyfi Baba adlı metin halkın yaşayışını ve değerlerini yansıtan bir manzumedir. Şair toplumsal bir temayı (sosyal yoksulluk) aruz ölçüsüyle ve sokağın dilini yansıtarak işlemiştir. 

Millet şiiri ise milliyetçi bir şiirdir. Sade dil ve hece ölçüsüyle kaleme alınmıştır. 
Parıltı şiiri ise saf (öz) şiir anlayışına bağlı yazılmıştır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDE SAF (ÖZ) ŞİİR , SADE DİL VE HECEYLE YAZILAN ŞİİR VE HALKIN YAŞAYIŞ TARZINI VE DEĞERLERİNİ ANLATAN MANZUMELER  GİBİ FARKLI EDEBİ ANLAYIŞLAR VARDIR.

ANLAMA-YORUMLAMA

1.Seyfi Baba şiirindeki karşılıklı konuşmalar günlük konuşma diline yakındır.
Mehmet Akif ERSOY'un sanatçı kişiliği ile ilgili çıkarımlar : 
 • Öğretici yanı ağır basan, din, ahlâk, vatan konularının işlendiği şiirlerinde konuşma dili­ni başarıyla kullanmıştır. 
 • Realist bir şairdir.
 • Aruzu konuşma diline büyük bir başarıyla uygulamış, nazmı nesre yaklaştırmıştır
 • Manzum öyküler yazmıştır.
 • Halkın değerlerini ve yaşama tarzını işlemiştir.
 • Sosyal temalara ve sorunlara yer çokça yer vermiştir.
2)  "Ya hamiyyetsiz olaydım ya param olsa idi" ifadesiyle ne anlatılıyor ? 

3.Millet adlı şiirde Ziya Gökalp , Türk milletini boy ve soya göre ayırmanın yanlış olduğunu   , Türk milletinin bölünmez bir bütün olduğunu vurguluyor.

4.Milli Edebiyatçılar Niçin Hece Ölçüsünü Savunmuşlardır ?

5.Akıncı şiiri ahenk ve müzikalitenin ön planda tutulduğu , güçlü  epik bir  söyleyişin olduğu  şiirdir. Şiirin dili sadedir. 

YAHYA KEMAL'İN ŞİİR ANLAYIŞI
 • Saf (öz) şiir anlayışa uygun şiir yazmıştır
 • Geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir oluşturmuştur.
 • Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin birleşimini sağlamıştır.
 • Şiirlerinin ana temalarından biri, Osmanlı Devleti’nin tarihi ve medeniyetidir.
 • Şiirlerinde Osmanlıya olan hayranlığını yansıtmıştır.
 • “Ok” şiiri dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Aruz ölçüsünü Türk aruzu haline getiren şairlerdendir.
 • Aruz ölçüsünü başarıyla Türkçeye uygulamıştır.
 • Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır. Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir. En uygun sözcüğü bulana kadar şiiri bitmiş kabul etmez. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen göstermiştir.
 • Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir.
 • “Ahenk” ile ölçü ve uyağa büyük önem vermiştir. Şiiri musikiden başka bir musiki saymıştır. Şiirlerinde musikiye verdiği önemle sembolistlere yakındır ancak anlam açıklığı yönüyle onlardan ayrılır.
6. Osmanlı tarihindeki savaşlarda Balkanlarda sürekli akınlarda bulunan, savaş tecrübesine sahip Türk akıncılarının zaferlere büyük katkısı vardı.Yahya Kemal Beyatlı , Akıncılar şiirinde akıncıların zafere katkılarını anlatıyor. Şiirin "akınlarda şen olmak" ifadesiyle akıncıların çocukların oyun oynarken nasıl zevk alıyorlarsa, akıncıların da akın yaparken aynı zevki aldıklarını ifade etmiş.

7.Şehitlik, İslam dininde peygamberlikten sonra en yüksek rütbe sayılmıştır. Bir ayette, şehitliğin önemi şöyle ifade edilmiştir: “Allah yolunda öldürülmüş olanlar için, ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz bunu kavrayamazsınız.” 

8. PARILTI ADLI ŞİİRDEKİ BENZETMELER:

Nehir ateşe benzetilmiştir. Benzetmeler şiirde şiirin imgeli , sanatlı ve estetik olmasını sağlıyor.

9. ŞİİRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • Parıltı adlı şiirde aşk teması , aruz ölçüsüyle süslü ve sanatlı bir dille
 • Seyfi Baba'da sosyal yoksulluk teması , aruz ölçüsüyle , günlük konuşma diline yakın bir dille
 • Millet şiirinde Türklük teması hece ölçüsü ve sade bir dille 
 • Akıncı şiirinde kahramanlık ve şehadet teması  aruz ölçüsü ve sade ve sanatlı bir dille işlenniştir.

BİR SONRAKİ SAYFADAKİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar