11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları,Ekoyay,

Sayfa 166

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

1. 1911-1923 yılları arasında  Türk edebiyatında şiir  üç farklı koldan ilerlemiştir.. Aşağıdaki tablo - da bu üç farklı şiir anlayışının özelliklerinden bazılarıyer almaktadır .“Millet”, “Seyfi Baba”, “Akın cı” ve “Parıltı ” adlı  şiir metinlerinin ses, söyleyiş ,  yapı , tema, dil ve anlatım özelliklerini de dik kate alrak hangi şiirin  han gi özelliklerle örtüştüğünü belirleyerek tablo üzerinde işaretleyiniz.

MİLLET : MİLLİYETÇİ ŞİİR
SEYFİ BABA : MANZUM HİKAYE
PARILTI : SAF (ÖZ) ŞİİR
AKINCI : SAF (ÖZ) ŞİİR

2. “Millet” adlı  şiirin dil özellik le ri ni, temasını , ahenk unsurlarını ve şiirde verilmek istenen me sajları belirleyiniz.Belirlediğiniz unsurlardan hareket le Ziya Gö kalp çev re sin de gelişen  şiir anlayışı hakkınd açıkarımlarda bulununuz...

MİLLET ŞİİRİNİN İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYA GÖKALP ÇEVRESİNDE GELİŞEN ŞİİR ANLAYIŞI MADDELER HALİNDE...TIKLA

3. “Akıncı ” ve “Parıltı”şiirlerinin yazılış amaçlarını ahenk unsurlarını belirleyiniz. Bu şiirlerden ve araştırma sonuçlarından hareketle Yahya Kemal ve Ah met Haşim'in şiir anlayışılarını sözlü olarak ifa de ediniz. 

Akıncı şiirinin yazılış amacı şairin tarihi bir olayı epik bir söyleyişle dile getirmek   , Parıltı şiirinin yazılış amacı ise bireysel bir duyguyu estetik şekilde ifade etmektir.

Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in şiir anlayışları...MADDELER HALİNDE...TIKLAYIN

4. “Seyfi Baba” şiirinde halkın yaşama tarzı değerleriyle ilgili hangi ifadeler yer almaktadır.Mehmet Akif'in şiir anlayışının metne nasıl yansıdığını açıklayınız.

“Seyfi Baba” şiirinde halkın yaşama tarzı değerleriyle ilgili ifadeler :
"Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? "
"Ona ancak yapacak , beş vakit abdestle namaz"
"Kim kazanmazsa bu dünyâda bir ek mek parası: 
Dostunun yüz karası ; düşmanının maskarası"

Şiirlerindeki toplum karşısındaki sorumluluk duygusu ve toplumsal hayat ile çevrenin tüm çıplaklığıyla yansıtılması Seyfi Baba adlı manzumede  görülmektedir.Yine aruzun ustalıkla kullanılması ve dilin aynı zamanda sokağın dilini de yansıtması Akif’in Seyfi Baba adlı metninde de görülmektedir.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar