9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 216
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 216

SAYFA 216

Metni Anlama ve Çözümleme
1. Aşağıda, okuduğunuz metinden alınan bazı kelime ve kelime grupları verilmiştir. Bunların
 anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.


a) devletlü: Osmanlı döneminde paşa, vezir gibi devlet adamlarına verilen san ya da böyle kişilere bir seslenme sözü...........

b) alt etmek: üstün gelmek , yenmek......

c) hünkar: …Osmanlı döneminde yalnızca padişahlar için kullanılan, hükümdar, padişah, sultan anlamına gelen bir unvan ......

ç) vâris: kendisine miras düşen , mirasçı ........

2. Okuduğunuz metnin tema ve konusunu belirleyiniz.
Tema : III.Selim'in ölümü
Konusu : Padişah kimliği ile sanatçı kimliği arasında kalan III.Selim'in yaşadığı acı olaylar anlatılmaktadır. 

3. Okuduğunuz metinde verilen açık ve örtük iletiler nelerdir? Metindeki cümlelerden hareketle açıklayınız.

AÇIK İLETİLER :

"Alemdar’ın yapamayacağı yoktur benim için."
"Onun da yapamayacağı  yoktur Osmanlı  tahtında kalabilmek için."

ÖRTÜK İLETİLER :

"Sonsuza dek ölmemi istemiyorsan, git!"
"Damla yokluk kapısını çalarak inci oldu.
Benliğini silerek kendini buldu."

4. Okuduğunuz metindeki şahısların  özelliklerini belirleyeniz.
III.Selim  :
Ülkesini ve halkını çok seven , sanatçı ve bilge bir  kişilik...
Şehzade Mahmut : III.Selim'in kardeşi
Mihriban : III.Selim'i çok seven biri...


5. Okuduğunuz metindeki çatışmayı  ve ona bağlı  diğer çatışmaları  belirleyiniz.

Metindeki çatışma III. Selim’in kişilik özellikleri ile dönemin gerçekliği arasındaki
çatışmalardır ; ayrıca III.Selim'in sanatçı kimliği ile padişah kimliği arasındaki çatışma da diğer çatışma örneğidir...


6. Okuduğunuz metinden hareketle metnin tür özelliklerini sıralayınız.
CEVABI MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

7. Okuduğunuz metinde tiyatro metinlerinin biçimsel özellikleri (mekânın ve hareketlerin betimlenmesi, diyalog ve monologların yazılış biçimi, kişilerin belirtilmesi vb.) nasıl verilmiştir

Metinden örneklerle açıklayınız.

Parantez içinde verilmiştir. Örneğin ; 
(Vazodan bir gül alıp Mahmut’a uzatarak)
MAHMUT (kin dolu):
Eleştirel Okuma

1. Okuduğunuz metnin kurmaca dünyası  ile eserde anlatılan dönemin gerçekliği arasındaki
ilişkiyi karşılaştırınız...

 Oyun 19. yüzyıl Osmanlı Devletinin o dönemki (III.Selim ) gerçekliğini ve zihniyetini yansıtıyor .
Oyunda tarihî gerçekler hiç değiştirilmeden yansıtılmıştır. 

2. Okuduğunuz metni, o dönemi anlatan tarihi bir metinle içerik açısından karşılaştırınız.

O DÖNEMİ  (III.SELİM) ANLATAN TARİHİ METİNIII. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. Başarısızlıkla sonuçlanan bu savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş Antlaşması ile son buldu. Böylece III. Selim Osmanlı Ordusu'nda çoktandır yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada Napolyon Bonapart'ın komutası altındaki Fransız orduları Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı (1798). Osmanlı ordusu İngilizlerin yardımıyla Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında yapılan El-Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır'daki emellerinden vazgeçti.

1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa III. Selim'i tekrar kafese geri gönderdi. 28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. III. Selim ile onu idam etmeye gelen yeniçeriler arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. Selim'in cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası III. Mustafa Türbesi'ne defnedildi.

Her iki metin de III.Selim dönemini ve III.Selim'in öldürülmesini anlatılıyor.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ👇
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları,Meb,Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar