9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI,MEB,CEVAPLARI,SAYFA 132

SAYFA 132

1. Aşağıda “Anneciğim” adlı şiirden alınan dizeler verilmiştir. Alıtı  çizili kelimelerin anlamını  metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz.
a) “Kara hülyalara dal anneciğim!” …DÜŞ ,HAYAL ......
b) “Gözlerinde aksi bir derin hiçin, …………YANSIMA
 c) “O titrek kalbini bahtın yeline”………KADER , TALİH……………………...…

2. “Anneciğim” adlı  şiirin konu ve temasını  belirleyiniz.

TEMASI VE KONUSU İÇİN TIKLAYINIZ

3. Aşağıda verilen dizelerdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

  •  titrek kalp , bahtın yeli , bir ince gül gibi sal 
  • karanlıklar , gecenin ardında gece var
  • kanadın yayılmış çırpınmak için 


4. Okuduğunuz şiirdeki şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu kullanımların şiire katkılarını açıklayınz


Doğal ve sade bir dili, açık ve akıcı bir üslubu vardır. ... Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğini bulan sanatçının şiirlerinde doğal bir lirizm, millî bir coşku ve mistik bir hava vardır.


5. Okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi  arasında nasıl bir ilişki vardır?Şiirden hareketle açıklayınız.

Söyleyici, hitap edilen kişiye  (annesi) sevgisini ve özlemini dile getiriyor.

6.Şiirde ahengi saĞlayan unsurları  (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon) belirleyiniz ve bunların şiire katkısını açıklayınız...www.edebiyatfatihi.net

AHENK UNSURLARI İÇİN TIKLA

7. “Anneciğim” adlı şiirdeki ölçüyü belirleyiniz.  Bu ölçünün duraklarını  gösteriniz.

ÖLÇÜ VE TÜM DURAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. Okuduğunuz şiirde hangi edebî sanatlar kullanılmıştır? Bunların şiirdeki işlevlerini açıklayınız. 
TÜM EDEBİ SANATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eleştirel Okuma
1. Necip Fazıl Kısakürek’in hayatı  ve sanat anlayışı  ile “Anneciğim” adlı şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır ?

Şiirlerinde sağlam bir teknik ve lirizm bu şiirde de vardır. Anneciği şiiri şairin hayat ve sanat anlayışını yansıtmaktadır.

2) Okuduğunuz şiiri “Serenad” adlı  şiirle biçim yönünden karşılaştırınız. Her iki şiirin benzerlik ve farklılıklarını belirtiniz.

BENZERLİKLERİ:

Her iki şiir de dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsüyle yazılmıştır.
İkisinde de kafiye redif, ölçü , aliterasyon ve asonans gibi ahengi sağlayan unsurlar kullanılmıştır.www.edebiyatfatihi.net
Her ikisinde de imgeli ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

FARKLILIKLARI
Şiirlerin temaları farklıdır. Serenad'da aşk teması işlenmişken Anneciğim şiirinde anne teması işlenmiştir.3. Arif Nihat Asya’n›n “Anne”, Âşık Veysel’in “Anama”, Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Anne”, Yavuz Bülent Bakiler’in “Analar” şiirlerini okuyarak Necip Faz›l’›n “Anneciğim” şiiriyle içerik açısından karşılaştırınız.


 https://www.edebiyatfatihi.net/2016/09/2016-2017-9sinif-turk-dili-ve-edebiyati.html

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar