9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,SAYFA 135
SAYFA 135
Metni Anlama ve Çözümleme
1.Aşağıda verilen altı çizili kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına yazınız.
a)   "Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle"     
kafile: Aynı yöne giden taşıt veya yolcu topluluğu,
b)   "Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla"    
doludizgin: son hızla, çok hızlı bir biçimde  
c)    "Ak tolga beylerbeyi haykırdı: İlerle!"   
tolga: miğfer
beylerbeyi: sancak beylerinin başı

2."Akıncı" adlı şiirin konu ve temasını belirleyiniz. Şiirde temayı destekleyen kelime ve ke­lime gruplarını gösteriniz.
Şiirin teması: KAHRAMANLIK 
Şiirde temayı destekleyen kelime ve ke­lime grupları
  • Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  • Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
  • Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı : İlerle !
  • Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
  • Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…vb...

3."Akıncı" adlı metnin tür özelliklerini metin üzerinde gösteriniz.
Metnin türü şiirdir.
  • Beyitlerle yazılması
  • Aruz ölçüsünün kullanılması
  • Kafiye , redif, aliterasyon ,asonans vb. ahenk unsurlarının kullanılması
4.Şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon ve tekrarları) belirleyiniz ve bunların şiirin içeriği ile ilişkisini açıklayınız.5."Akıncı" adlı şiirin şekil özelliklerinin (nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin dü­zenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb.) içerikle ilişkisi var mıdır? Tartışınız.
6."Akıncı" ile "Serenad" adlı şiirleri ölçü bakımından karşılaştırınız. Farklılıkları şiirler üze­rinde gösteriniz.


7.Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları ve bunların işlevlerini belirleyiniz.
a)   "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik"
Teşbih (benzetme) sanatı vardır. Bin atlı (akıncılar), çocuklara benzetilmiş. 

b)   "Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla"

Yerden yedi kat arşa kanatlandık ifadelerinde mübalağa (abartma) 
Akıncıların ruhu kuşlara benzetilmiş ve kapalı istiare yapılmış.

c)    "Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde!
Akıncıların son akınlarında şehit düştüklerini ve cennete gittiklerini
ve cennetteki kırmızı gülleri görünce, kanın rengine benzettiğini ve o akınları hatırladıklarını işlemiş ,istiare sanatı yapılmştır.

1.Yahya Kemal'in hayatı ve sanat anlayışı ile "Akıncılar" adlı şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısa bir araştırma yaparak elde ettiğiniz bilgiler ışığında şiiri yeniden değerlendiriniz.
Yahya Kemal konusunu Osmanlı tarihinden alan kahramanlık temalı birçok şiir yazmıştır.Çağdaş Batı şiiriyle Divan şiirimizin bileşimini gerçekleştiren “ neo- klâsik “ bir şair olan Yahya Kemal'in Akıncı şiirinde de bu özelliklerini görmek mümkündür.
2.Yahya Kemal'in "Akıncılar" şiirindeki değerler, Türk toplumunun hangi değerleriyle ilişkilidir? Tartışınız.
Şehitlik , kahramanlık , yiğitlik , vatan için canını verme gibi değerlerle ilişkilidir.
 
DİĞER SAYFALAR İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar