SAYFA 103
17. Elhan-ı Şita adlı şiirde söyleyiş tarzı , kafiye ,redif ,aliterasyon gibi ses benzerlikleri ahengi sağlayan ögelerdir.

18.Cenap Şahabettin, şiiri duyguların ahenkli ve müzikal bir söyleyiş tar­zıyla dile getirilmesi olarak görmüştür. Şair, Elhan-ı Şita şiirinde ahenkli söyleyişi kurmayı başarmıştır. Şiirin genelinde okuyucuyu olay içinde yaşatan bir anlatım akışı vardır, “kış, kar, beyaz, dö­külmek, uçmak, kanat, kuş, sessizlik, uyku” gibi söz­ler kış mevsiminin oluşturduğu çağrışımın gücünü ortaya koymaktadır.

19. BİRİNCİ BÖLÜM : Burada karların uçuşunun tasviri yapılmış, bahar mevsimi anılmış. Benzetmeler var: Karlar, beyaz titreyişler halinde dumanlı uçuşları olan eşini yitirmiş kuşlara benzetilmiş.

İKİNCİ BÖLÜM:Bu dizelerde bahara ait unsurlar işlenmiş. Şair baharda çiçeklerin üstünde dolaşan bir kelebeği hatırlıyor, karların yağışıyla çiçekler karlarla kaplanmış ve kelebek de ölmüştür. Bu bölümde kaybolan saadet duygusu yansıtılıyor. Şair, karları bir meleğin kanadının beyaz saçağına benzetmiştir. Karlarla ilgili betimlemeler var. Hüzün duygusu ön planda.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Şair gökyüzüne sesleniyor. Gökyüzünün, kara toprağın üstüne bembeyaz çiçekler dökerek tabiatın ruhunu uyandırmasını istemektedir.
Burada şairin gerçeklerden kaçma ve karın beyaz saflığına sığınma düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz.

Elhan-ı Şita şiirinin teması KARdır.

20.Elhan-ı Şita'da bireysel duygular işlendiği için dönemin siyasi ve sosyal gerçekliği ile ilişkisi yoktur.www.edebiyatfatihi.net

4.ETKİNLİK
Elhan-ı Şita şiirinde sembolizm ve parnasizme ait unsurlar için TIKLAYINIZ

21.Elhân-ı Şitâ şiirindeki yan anlamlı kelime ve ifadeler: "Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği."edebiyatfatihi.net’ten kopyalandı : https://www.edebiyatfatihi.net/2011/02/11sinif-turk-edebiyati-cevaplari_15.html

a) Söz sanatları :Birinci beyitte karlar emellere ve hayallere benzetilerek teşbih; karın koşması ifadesiyle de teşhis sanatı yapılmıştır. İkinci beyitte karın uyuklaması ifadesiyle teşhis, rüzgarın kanadı ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır.


b) İmge ve semboller , yan anlam değeri taşıyan kelimelerle sağlanmıştır.

22. Elhan-ı şita şiirinde sembolik ifadelerin kullanılması şairin ve içinde bulunduğu Servetifünun topluluğunun sanat anlayışıyla ilgilidir.

23.Elhan-ı Şita şiirinde  Servet-i Fünun sanatçılarının çoğunda olduğu gibi dönemin baskıcı yönetim anlayışının getirdiği karamsarlık, hüzün bireysellik görülür.
24.Bireysel hassasiyetlerden beslenmiştir.

25.a) Öznel bir tutum sergilenmiştir.
b.) Şiirde anlatılanlar  şairin ruh halini (karamsar ,hüzünlü) yansıtıyor.


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar