SAYFA 78
1. Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucukların içine yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
(D) Romanla hikâyenin farklarından biri de romanın uzun soluklu oluşudur.
(D)Psikolojik romanlarda önemli olan, olay değil, olayın karakter üzerinde bıraktığı etkidir

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
 a. .....TARİHİ .. roman türünde milletlerin geçmişte yaşadıkları olaylar işlenir. Türk edebiyatındaki ilk örneği Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
 b. ...OTOBİYOGRAFİK ... romanlarda yazarın hayatından izler görülür.

C.
1.Aşağıdakilerden hangisi romanın unsurlarından biri değildir?
 A) Dil ve ifade B) Olay C) Zaman D) Mekân E) Senaryo

www.edebiyatfatihi.net
SAYFA 79

2. Aşağıdakilerden hangisi hikâye ve romanın ayırıcı unsurlarından biri değildir? 
A) Hikâyede genellikle tek bir olay ya da durum, romanda iç içe girmiş olaylar zinciri vardır.
B) Hikâyede kişi sayısı az; romanda çoktur.
 C) Hikâyede zaman ve mekân romana göre sınırlıdır.
D) Hikâyede genellikle kahraman bakış açısı, romanda ise ilahi bakış açısı egemendir. 
E) Hikâye hacim olarak romandan daha dardır.

 3. Aşağıdakilerden hangisi roman yazmamıştır? 
A) Namık Kemal
 B) Orhan Pamuk
 C) Yaşar Kemal
D) Kemal Tahir
E) Ahmet Haşim 

4. Memduh Şevket Esendal’ın hikâyeleriyle ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kahramanlarını sıradan insanlar arasından seçer.
B) Önemsiz gibi görülen konuları işler.
C) Hikâyelerinin sonu şaşırtıcı değildir.
D) Dili açık ve yalındır.
 E) Hikâyelerinde kötümser bir hava egemendir. 

5. “Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü; bir şey soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, hep susuyordu.

” “Eskici” adlı hikâyeden alınan bu paragrafla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anlatım yalın ve açıktır.
B) Paragrafta hem betimleme hem çözümleme yapılmıştır.
 C) Anlatım üçüncü kişinin ağzından yapılmıştır.
D) Okuru olay içinde yaşatmak hedeflenmiştir.
 E) Hasan’ın susma nedeni İstanbul’dan uzaklaşmasıdır. 

6. Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
 A) Bir din görevlisinin Kurtuluş Savaşı’na destek oluşu anlatılmaktadır.
B) Roman kahramanlarından biri de Çolak Salih’tir.
C) Romanın başkişisine önce “İstanbullu Hoca”, daha sonra “Küçük Ağa” denmiştir.
 D) Otobiyografik özellikler taşıyan bir romandır. 
E) Roman “Küçük Ağa” ve “Küçük Ağa Ankara’da” olmak üzere iki ciltten oluşmaktadır.

AÇIKLAMA : Tarihi roman özelliği taşır.

7. “Bu tutarsızlıklarından sonra gel de güven!” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği 
D) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması
E) Yüklem eksikliği

👉DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar