SAYFA 78
3.ÜNİTE
SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ OLUŞUMU
HAZIRLIK
◆ “Serveti fü nun”teriminin anlamını , aynı adla çıkan derginin kim tarafından , ne zaman çıkarıldığını ve serveti fünun dergisinin önemini araştırınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

 ◆ Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin , Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi Serveti fünun edebiyatının önde gelen isimlerinin eğitim durumları , yaşama biçimleri ve edebiyat anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında  Re ca iza de Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’nin tesil ettiği edebiyat anlayışının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız

SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

1. Etkinlik: 3 gruba ayrılınız
 Aşağıdaa liste hâlinde sunulan araştırma konuşarından birini seçerek hakkında grupça araştırma yapınız  Elde ettiğiniz bilgileri bir sunum hâline getiriniz.
◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında yenileşmeyi savunanların önde gelen isimlerinden Recaizade Mah mut Ek rem’in temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

CEVABI İÇİN TIKLA

 ◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında  eski ile yeni arasında bir yol izleyen Muallim Naci’nin temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma ya p› n›z.

 CEVABI İÇİN TIKLA
◆  Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eskiyi (geleneği) savunan Hacı İbrahim efendinin temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

CEVABI İÇİN TIKLA
 ◆ Hatıra yazılarının edebi dönemleri  ve edebî akımları anlamada nasıl bir fayda sağlaya ca ğını açıklayınız.

CEVABI İÇİN TIKLA
DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar