SAYFA 69
1. Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı  oyununda dönemin toplumsal hayatına dair hangi izler bulunmaktadır? Bu izlerden hareketle eserin, yazıldığı  dönemi yansıtan bir belge niteliği taşıyıp taşımadığını sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.
Görücü usülüyle evlenme , yüz görümlüğü parası , yerel söyleyiş özellikleri dönemin toplumsal hayatına dair izlerdir. Eser yazıldığı dönemi yansıtan bir belge niteliği taşır.

2.


  3.Şair Evlenmesinde kişilerin adları ile karakter özellikleri arasındaki paralellik vardır. Örneğin :
Müştak: özleyen, can atan demek...(Kahramanımız evlilik için can atan biri)
Ziba: süslü, özentili
Dudu: Papağan
Habbe: Hileci, hile yapan
Ebu'l Laklaka: gevezelerin babası , çok konuşan


4. Şair Evlenmesi adlı oyunda yer alan kişileirn konuşma biçimleri ve sosyal statüleri ve kültür seviyeleri arasında paralellik vardır .

5.Namık Kemal vatan ve hürriyet aşığı bir sanatçı olup  ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayre­ti göstermiştir.Namık Kemal "insan vatanını sever, çünkü; hürriyeti, hakkı vatan sayesinde kaimdir." der  , hürriyet ve vatan onun için vazgeçilmezdir , Vatan Yahut Silistre adlı oyunu da onun bu fikirlerinin yansımasıdır.

6.Namık Kemal , tiyatrolarını halkı eğitmek için yazmıştır. Tanzimat dönemi sanatçıları da sosyal problemlere dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan faydalanmışlardır.

7.  ŞAİR EVLENMESİ-VATAN YAHUT SİLİSTRE KARŞILAŞTIRMASIYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar