ZİYA PAŞA GAZELİ
Genel bilgiler : 
Ziya Paşa’nın gazelinde Osmanlı'nın geri kalmışlığından , Batı ülkelerinin gelişmişliğinden bahsediliyor. Yöneticilerin eğitime, ilme önem vermediği, insanların zulme uğradığı anlatılıyor. Ziya Paşa bu gazelinde 
  • İçinde bulunduğu zamandan şikayet etmektedir.
  • Eski şiir biçimlerine bağlı kalmıştır. 
  • Yer yer nükteli ve hicivli anlatımlara da başvurmuştur. 
  • Öğüt verici ve ders verici didaktik bir şiir tarzı vardır. 
GAZELDEKİ YENİ KAVRAM VE İMAJLAR , İMGELER

"Hükümet, filozof, Eflatun" gibi sözcükler o dönem için yeni sayılabilecek kavramlardır. Ziya Paşa, Aydınlanma Döneminin etkisini hisstemiş, bilime, aklın üstünlüğüne önem vermiştir.
Küfür diyarı ,salhane , hükümet kapısı , virane-kaşane gibi imgeler kullanılmıştır.

GAZELDEKİ SÖZ SANATLARI
www.edebiyatfatihi.net
İlk beyitte küfür diyarı denilerek İSTİARE 
Aynı beyitte Ziya Paşa  “kâşâne, vîrâne, dârüşşifâ” imgelerini kullanarak    İSTİARE sanatından ,
kaşane(mükemmeliyet-seçkinlik) -virane (harap , yıkık ) sözcükleri arasında TEZAT 

2.beyittte ünlü filozof Felatun'u hatırlatarak TELMİH (HATIRLATMA) 

4.beyitte "cihan namında bir maktel-i âm( adına cihan denilen insanların katledildiği bir yere ) dizelerinden TEŞBİH (BENZETME) sanatı yapılmıştır.

5.beyitte Ziya denerek Nida(seslenme) sanatı yapılmıştır.

www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar