TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI
edebiyatfatihi.net doğru ve özgün 


SORULAR
1) Aşağıdakilerde hangisi ekonomi tarihi , dinler tarihi ve bilim tarihini kapsar ?

A) Edebiyat tarihi
B) Siyaset tarihi
C) Felsefe tarihi
D) Askerlik tarihi
E) Uygarlık tarihi

2) Aşağıdakilerden hangisinin tarihi romanı yoktur ?
A) Turgut Özakman
B) Halide Edip Adıvar
C) Namık Kemal
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Kemal Tahir

www.edebiyatfatihi.net

3) Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat tarihçisinin incelediği konulardan biri değildir? 
A) Edebi türlerin zaman içindeki gelişimi
B) Toplumlardaki edebi eğilimler
 C) Sanatçıların yetiştiği toplumsal çevre
D) Milletlerin yaptıkları savaşlar
E) Edebi akımlar

4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini açıklar? 
A) Edebiyat tarihi, milletlerin edebi ürünlerini titizlikle inceler.
 B) Edebi ürünler, tarihteki olaylardan çok etkilenmez.
C) Bazı sanatçılar, konularını tarihe çok yakın alanlardan oluşturmaktadır.
D) Edebiyatın konusunu oluşturan olaylar, uygarlık tarihinden alınabileceği için edebiyat tarihiyle uygarlık tarihi yakından ilgilidir.
E) Uygarlık tarihi, edebiyat tarihiyle aynı yöntemlere sahiptir, bu iki alan bu iki alan birbirini taklit etmektedir.

www.edebiyatfatihi.net
5) Türk edebiyatındaki hangi dönem hiçbir yabancı etkinin görülmediği bir dönemdir ?
A) İslamiyet öncesi dönem
B) 13.ve 14.yüzyıl
C) Fuzuli'nin yaşadığı 16.yüzyıl
D) Cumhuriyet dönemi
E) Tanzimat dönemi

6)  Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?

A)Edebiyatın dönemlere ayrılmasında tarihten yararlanılır.
B)  Edebiyatın din tarihiyle hiçbir ilişkisi yoktur.
C)  Gelenek, sanatçıların eserlerini oluşturmada bağlayıcı  nitelik taşır.
D)  Her dönemin bir zihniyeti vardır ve sanatçılar bu zihniyetten etkilenir.
E) Edebiyat tarihinin konusu sanatçılar, onların eserleri olabilir.

7) Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi değerler bütününe …..........…. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kültür
B) Bilim
C) Sanat
D) Edebiyat
E) Yazın

 8) Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur?
 A) Yeniçeri İsyanları 
B) Tanzimat Fermanı'nın imzalanması 
C)  İstanbul'un Fethi
 D) Oğuzların kendi içlerindeki mücadeleler 
E) Lale Devri 

9) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?
 A. Edebiyat tarihçisi, siyasi tarihten bağımsız çalışır
 B. Eserlerin oluşumunda gelenek ve zihniyet çok önemlidir.
 C. Toplumsal dğişmeler ve gelişmeler, edebiyatı şekillendirir.
D. Aşık edebiyatı ile tekke edebiyatı arasında zihniyet olarak farklılık olduğundan bu iki edebiyat farklı kollar olarak düşünülmüşlerdir.
 E. Tanzimat Fermanı'nın imzalanmasıyla Batı kaynaklı bir edebiyat başlamıştır.

10)  Aşağıdakilerden hangisi  Türk edebiyatını bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk bilim adamıdır?  
A) Agah Sırrı Levent
B) M.Fuat Köprülü
C) Ahmet Kabaklı
D) Nihat Sami Banarlı
E) Halit Ziya Uşaklıgil
Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar