…………….. LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR
.

SORULAR
Bir varmış, bir yokmuş.Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...Pire berber iken,deve tellal iken,ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken.Tıngır elek, tıngır felek demişler,bu masalı şöyle anlatmışlar.Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış.
Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış, beni ne kadar seversiniz? Demiş.En büyük kız dünyalar kadar,ortanca kızı kucak kadar,küçük kızı da tuz kadar severim demiş...

www.edebiyatfatihi.net

1) Yukarıda giriş bölümü verilen anlatmaya bağlı edebi metin türü nedir?

 “Ders verirken gözlerim gayri ihtiyarî ona dönüyordu. O da bana bakıyordu. İnci dişlerinde tatlı bir gülümseme, lacivert gözlerinde dudaklarıma sürünürcesine hissettiğim bir muhabbetle annelik hissini ben, ömrümde ilk defa bugün duydum.”
2)  Çalıkuşu” adlı romandan alınmış yukarıdaki parça hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

Henüz yazının olmadığı dönemlerde milletlerin başından geçen büyük, olağanüstü toplum ve kahramanlık olaylarını manzum olarak anlatan edebiyat türüne………………denir.
3) Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri uygun sözcükle tamamlayınız.

4) Uzun ince bir yoldayım                     4)  Yandaki şiirin nazım birimini ve şiir geleneğini yazınız.
    Gidiyorum gündüz gece
    Bilmiyorum ne haldeyim
    Gidiyorum gündüz gece.
                           (Aşık Veysel)
5) Şiirde ahengi oluşturan unsurlardan iki tanesini yazınız.

6) “Kömür gözlümü hatırladım dün gece ’’ cümlesindeki söz sanatının adını yazınız.

7) Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.(10p.)
a) Edebi metinlerde kendine özgü tavır ve davranışları olan  kahramanlara   …………………denir. 
b)Divan edebiyatının en yaygın şiir türü beyitlerle ve aruzla ölçüsüyle yazılan şiirlere ………………… denir.
c) Bir dönemin sosyal, siyasal, ekonomik…vb. özelliklerinin metne etkisine ………………………… denir.
d) Doğa güzelliklerini,kır ve çoban yaşamını anlatan şiir türü konusuna göre ……………………… şiirdir.
e) Şiire hakim olan ana duyguya …………………. denir.

8) Edebiyatımızdaki ilk edebi romanı ve ilk tarihi romanın adlarını yazınız.
9) Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini yazınız.                                                                                       
  10)  İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından beş tanesini adını yazınız.


NOT: Her soru 10 Puan, Süre 40 dakikadır.
            …………………..
     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
                                                                                                                 
    


......ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI    
 9.SINIF TÜRK  EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK
   CEVAP ANAHTARIDIR

1)      Masaldır. (10 P.)

2)      Kahraman anlatıcının bakış açısıdır.(10 puan)

3)      Destan . (10 p.)

4)      Nazım birimi: dörtlük ( 5 puan) şiir geleneği: halk şiiri geleneği (5 puan)

5)      Hece ölçüsü, kafiye (5+5)

6)      Teşbih(benzetme) sanatı vardır. (10p)

7)      a)   karakter                 (2 puan)
b)  gazel                      (2 puan)
c)   Zihniyet                (2 puan)
d)   pastoral  şiir          (2 puan)
e)   tema                       (2 puan)

8)      İntibah(5 puan) Cezmi (5 puan)

9)      Karagöz, (3p.) ortaoyunu,(3p.)  meddah,(2 p.)  köy seyirlik oyunları…(2p.)


10) Ergenekon destanı, Bozkurt destanı, Alper Tunga, Şu,Türeyiş ,Yaratılış Destanı…(Her biri iki puandır)

……………………
     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 https://www.edebiyatfatihi.net/p/yazili-sorulari_3740.html


Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar