11.SINIF TANZİMAT EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI (yepyeni sorularla)
edebiyatfatihi.net 1. Türk eğitim tarihinde ilk öğretmen okulu olan Darülmuallimîn ne zaman açılmıştır?

a) 17 Aralık 1876

b) 16 Mart 1848

c) 16 Eylül 1863

d) 13 Şubat 1878

e) 24 Kasım 1928


2. İlk kurulan öğretmen okulundan mezun olan ve eğitimimizde usûl-i cedid hareketi çerçevesinde ilköğretimde giriştiği yenilikçi uygulamaları ile öne çıkan ve iş başındaki öğretmenleri de yeni yöntem, teknik ve araç gereçlerden haberdar etmek için yazmış olduğu Rehnümâ-yı Muallimin başlıklı eseri ile bilinen eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Namık Kemal
b) Ali Suavi
c) Ahmet Cevdet Efendi

d) Kemal Efendi
e) Selim Sabit Efendi

“Adından da anlaşılacağı üzere ‘ittihâdı anâsır’ siyasetini gütmek üzere ‘Abdullah Kâmil Beyefendi’ tarafından yayımlanan bu gazete hem Türkçe hem bir Avrupa dilinde olmak üzere iki lisanda çıkarılan ilk süreli yayınımızdır. Her ikisinin de baþyazarı Abdullah Kamil Bey’dir.”

 3) Yukarıda bahsedilen Tanzimat Döneminde çıkan gazete aşadakilerden hangisidir?

A) Basîret B) ittihâd C) Takvîm-i Vakâyi D) Osmanlı  E) Tarîk

4) Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi Batı’yı örnek alarak yenileşmek taraftarı değildir?
A) Abdülmecid
B) II. Mahmut
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) III. Selim
E) II. Abdülhamit


5) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın ilanında ilk sırada yer alır? 
 A) Şinasi 
B) Namık Kemal 
C) Mithat Paşa
 D) Ethem Pertev Paşa
 E) Mustafa Reşit Paşa

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da yenileşme hareketini etkileyen akımlardan biridir?
 A) Romantizm B) Pozitivizm C) Dadaizm D) Emresyonizm E) Egzistansiyalizm

7. Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 A) İlk önce askeri alanda görülür. 
B) Hem sosyal hem siyasi alanda etkisini gösterir. 
C) Tanzimat Dönemi’nde hız kazanıp yoğunlaşır 
D) Başlangıcı  17. yüzyıla dayanır. 
E) Yenileşme çabaları  çöküşü hızlandırır.

8) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 A) Fransız ihtiyali’nin geliştirdiği milliyetçilik düşüncesi Osmanı’nın toprak bütünlüğüne zarar vermiştir.
 B) Osmanlı’da yenileşme çabaları çöküşün bir nedeni değil, sonucudur.
 C) Tanzimat’ın ilanında II. Abdülmecid’in sadrazamı olan Mustafa Reşit Paşa önemli rol oynamıştır. 
D) Osmanı’da ilk matbaa Tanzimat Dönemi’nde kurulmuştur.
 E) Tanzimat Dönemi’nde eğitim ve hukuk alanında değişiklikler yapılmıştır

www.edebiyatfatihi.net

Auguste Comte, toplumu bilim yoluyla yeni baştan düzenlemeyi amaçlayarak ---- akımını oluş- turmuştur. Ona göre toplumun kurtuluşunu sağ layacak tek şey bu düşünce akımıdır. Bu akıma göre insan, olgular arasında var olan değişmez ilişkileri ya da doğal yasaları bulmalıdır.

9.Bu parçada boş  bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 A) rönesans B) pozitivizm C) klasisizm D) sürrealizm E) egzistansiyalizm
1860 yılında ilk özel gazetemiz — ile -— tara­fından Tercüman-ı Ahval ismiyle çıkarıldı.

10) Bu parçada boş bırakılan yerler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) İbrahim Şinasi - Namık Kemal

B) Namık Kemal - Ziya Paşa

C) Ziya Paşa - Agah Efendi

D) Agâh Efendi - İbrahim Şinasi

E) Ahmet Mithat Efendi - Şemsettin Sami


CEVAP ANAHTARIYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar