11 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,176.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,176.SAYFA CEVAPLARI
176.SAYFA 

4. Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyede kişileri tespit ediniz.Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyedeki kişilerin olayların gelişmesinde ve birbirine bağlanmasında nasıl bir rol oynadıklarını, ikinci grup kişilerin birbiriyle ilişkisini tespit eder. Grup sözcüleri tarafından açıklanan tespitlerden hareketle hikâyedeki kişilerin özellikleri sözlü olarak ifade edilir. 

1. Etkinlik= 1. grup : Kızıl Elma Neresi adlı hikayedeki Kişiler olay örgüsüne bağlı olarak yapıyı oluşturan unsurlardır.Bu bakımdan olay örgüsünün birbirine bağlanmasınıda kullanmışlardır.

2. grup :Kişiler olay örgüsü çevresinde bütünlük sağlama bakımından birbiriyle ilişkilidir.


1. a. Yazar, hikâyesinde anlattığı kişilerle yaşadığı dönemde karşılaşmış olabilir mi?
4.a)Yazarın anlattığı kişilerle karşılaşması mümkün değildir.
b. Dönemin zihniyetini dikkate aldığınızda Ömer Seyfettin'in bu kişileri seçmesi yazarın amacı hakkında size neler düşündürür? Sözlü olarak ifade ediniz. 

b)Ömer Seyfettin’in bu kişileri seçmesi milli bir konuyu dönemin zihniyetine uyarak anlatmak istemesidir.

Sınıf dört gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup hikâyenin mekânını, ikinci grup zamanını, üçüncü grup olay örgüsünü, dördüncü grup kişilerini değiştirerek hikâyeyi yeniden yazar. Grup sözcüleri kendi grubunun hikâyesini okur. Ortaya çıkan sonuçlardan hareketle gruplar Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyedeki zamanla mekânın işlevi; zaman, mekân, kişi ve olayların birbirleriyle ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulunur.

www.edebiyatfatihi.net

6. Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyedeki olayların akışını sağlayan ve okuyucunun ilgisini kendin­de toplayan temel çatışmayı belirleyerek defterinize yazınız.

6) Hikayedeki temel çatışma halk-devlet üzerine kurulmuştur.

6. Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyenin temasını bulunuz. Hikâyenin temasıyla adı arasında bir iliş­ki kurulabilir mi? Sözlü olarak ifade ediniz. 

6)Hikayenin teması , Kızıl Elma’nın neresi olduğudur.Tema ile hikaye adı aynıdır.

7. Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyenin kim tarafından anlatıldığını belirleyerek anlatıcının bakış açısının özelliklerini sözlü olarak ifade ediniz. 
7)Hikaye ilahi bakış açısına sahip,herşeyi bilen , olaylardan haberdar olan anlatıcı tarafından anlatılmaktadır.
8. Aşağıdaki ifadelerde anlatıcının anlatmada, tasvirde ve tahlilde dile yüklediği yeni değerleri belirleyiniz. Siz de metinden benzer örnekler bularak defterinize yazınız.

8)Anlatıcı anlatımda, tasvir ve tahlilde doğal dili,edebi dil haline getirerek kullanmıştır.

10. “Yiğitler kan döker bayrak solmaya,

Anadolu başlar vatan olmaya,

Kızıl Elma'ya hey! Kızıl Elma'ya!”

Yukarıda XX. yy. destan şairlerinden Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOGLU'nun Malazgirt Marşı adlı şiirinden mısralar verilmiştir. Şiirin adından ve içeriğinden yola çıkarak “Kızıl Elma” kavramının bu şiirde neyi ifade ettiğini belirleyip Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyedeki “Kızıl Elma” kavramıyla karşılaş­tırınız. Buradan hareketle Ömer Seyfettin ve Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOGLU'nun Türk tarihin­den nasıl yararlandıklarını, yaşadıkları dönemin siyasi şartlarını da göz önünde tutarak tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

KIZIL ELMA KAVRAMI NEDİR ? TIKLAYINIZ

11. Kızıl Elma Neresi? adlı hikâyenin temasını, temel çatışmasını ve yazıldığı dönemin zihni­yetini, Atatürk'ün “muasır medeniyetler seviyesine yükselme” hedefi ile beraber düşündüğünüzde metni güncel olarak nasıl yorumlayabilirsiniz? Sözlü olarak ifade ediniz. 

11)Kızıl Elma, Türk milleti için fethedilcek son yer ise fetih tarihinin bitmesiyle modern dünya için bilimsel ve teknik alanda varılacak son nokta olarak sayılabilir.

12. Kızıl Elma Neresi? adlı metnin hangi hikâye tarzı özelliklerine göre yazıldığını sebepleriyle birlikte defterinize yazınız. 

12)Kızıl elma neresi adlı hikaye Maupassant tarzı (OLAY ÖRGÜSÜ) hikayeye göre yazılmıştır. Çünkü yazarın amacı olayı anlatmak , olay üzerine kurmaca bir metin oluşturmaktır.

9. Okuduğunuz metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Ömer Seyfettin'in fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!