23 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,ATEŞTEN GÖMLEK CEVAPLARI,189.SAYFA

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,ATEŞTEN GÖMLEK CEVAPLARI,189.SAYFA 

www.edebiyatfatihi.net

189.SAYFA CEVAPLARI
1. Ateşten Gömlek adlı romandan hareketle dönemin sosyal, siyasi, askerî ve ekonomik ortamı hakkında çıkarımlarda bulunarak metinde yansıyan zihniyeti belirleyiniz. Metinde yansıyan zihniyet romanın yazıldığı yılların edebî ortamıyla ilgili hangi ipuçlarını vermektedir? Sözlü olarak ifade ediniz. 

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

2. Ateşten Gömlek romanından alınan metnin, romanın olay örgüsü içindeki yerini belirleyerek romanın temasıyla ilişkisini sözlü olarak ifade ediniz. 

ALINAN METİN ROMANIN SERİM BÖLÜMÜNE AİTTİR.BU ROMANIN TEMASI İLE DE TEMAYA BİR HAZIRLIK OLMASI BAKIMINDAN İLİŞKİLİDİR.
3. Okumuş olduğunuz romandaki olaylar, olayların sırası, kişiler, tasvirler ele alınan tarihsel dönemi aynen yansıtıyor mu? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sebebiyle sözlü olarak ifade ediniz.

AYNEN YANSITMIYOR ...ÇÜNKÜ OLAY ÖRGÜSÜ KURMACADIR

4. Ateşten Gömlek romanının olay örgüsünü aşağıdaki gibi bir doğru olarak ifade edersek romandan alınan metni, bu doğrunun neresinde gösterirdiniz? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu def­terinize yazınız.

AŞAĞIDAKİ KIRMIZI NOKTAYLA GÖSTERDİK.................................................................................................5. Ateşten Gömlek romanının olay örgüsünü şemalaştırınız. Bu olay örgüsü aynı konuyu işleyen tarih alanındaki bir eserden hangi açılardan farklılık gösterir? “Sanat eserinin temel konusu”ndan hareketle tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

KURMACA GERÇEKLİĞE SAHİP OLMASI YÖNÜYLE FARKLILIK GÖSTERİR

6. Siz Ateşten Gömlek romanından bir bölüm almak isteseniz nelere dikkat ederdiniz? Buradan hareketle, romandan alınan metnin kendi içinde hangi özellikleri taşıdığını tespit ederek defterinize yazınız.

....
7. Ateşten Gömlek adlı eserin tümünü göz önüne alarak romanda geçen kahramanların karak­ter mi tip mi olduklarını belirleyiniz. Buna göre aşağıdaki karakter/tip çözümleme tablosundaki soru­ları cevaplandırınız...

KARAKTERLERDİR.
8. Romandaki kişilerin dönemin tarihî olaylarıyla ilişkisini belirleyerek bu kişilerin toplumun hangi kesiminden seçildiğini sözlü olarak ifade ediniz.

TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN SEÇİLMİŞLERDİR.

9. Roman kahramanları Tanzimat Döneminden bu yana işlenen ve bir kimlik bunalımı olarak karşımıza çıkan Doğu-Batı ikilemini yansıtmakta mıdırlar? Neden? Tartışınız. Ulaşılan sonuçları defterinize yazınız.

ROMAN KARAKTERLERİNDEN SAİME HANIM YANSITIR.DİĞER KAHRAMANLARDA MİLLİ ÖZELLİKLER ÖN PLANDADIR
10. Metindeki kişileri “esnaf, çiftçi, memur, öğrenci” gibi değişik kesimlerden farklı kişilerle, zamanı da bir masal zamanı veya 1990'lı yıllar olarak değiştirmeniz; olayların sırasını bozmanız ya da metne yeni olaylar eklemeniz mümkün müdür? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle bir­likte sözlü olarak ifade ediniz.

MÜMKÜN DEĞİLDİR ,ÇÜNKÜ METNİN YAPI UNSURLARI BOZULMAZ


Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup, Ateşten Gömlek adlı metindeki mekânları tespit ederek bu mekânların özellikleri ve mekânların kahramanlar üzerindeki etkisiyle ilgili çıkarımlarda bulunur. İkinci grup, metindeki olayların geçtiği zamanları belirleyerek olay örgüsünün bütü­nündeki zamanla karşılaştırır. Ulaşılan sonuçlar tahtaya yazılır.
11. Metindeki zaman ile metnin yazıldığı dönem arasındaki ilişki hakkında neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

MİLLİ BİR KONUYU İŞLEMESİ BAKIMINDAN BİR İLİŞKİ SÖZ KONUSUDUR12. Ateşten Gömlek romanının ismiyle teması arasında bir ilişki kurulabilir mi? Tartışınız. Tartışma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz. 

ROMANIN ADIYLA TEMASI ARASINDA BİR İLİŞKİ VARDIR ,  MİLLİ MÜCADELER DÖNEMİNDE ÇEKİLEN ZORLUKLAR YÖNÜYLE İLİŞKİ SÖZ KONUSUDUR
13. Tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi bilgi ya da bilim dallarının bir konuyu ele alışı ile sanat eserinin bir konuyu ele alışı arasındaki farklılıktan yola çıkarak metnin temasının insana özgü gerçeklikle ilişkisi hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

YAZAR TARİHİ BİR GERÇEKLİĞİ KURMACA BİR GERÇEKLİĞE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

14) İLAHİ BAKIŞ AÇILI HAKİM ANLATICI....

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!