10 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,168.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar


11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,
168.SAYFA CEVAPLARI

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

1.Manzum hikâyede ifade edilen hususlardan ve kullanılan dilden hareketle metnin yazılış amacı ve dönemin sosyal-kültürel ortamıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.

METNİN YAZILIŞ AMACI HALKIN YAŞAYIŞ TARZINI VE DEĞERLERİNİ YANSITMAKTIR

ZİHİNYETİ

METİN DÖNEMİN SOSYAL KÜLTÜREL ORTAMINI YANSITIYOR... Yazıldığı dönemin zihniyetini görüyoruz. Kişiler toplumun yoksul kesiminden seçilmiştir.Mekan fakir, gariban halkın yaşadığı bir mekandır. 

Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup Küfe adlı manzumeyi meydana getiren birimleri ve bu birimlerin nasıl bir araya geldiğini, ikinci grup ahengi sağlayan unsurları tespit eder. Grup söz­cüleri tespitleri tahtaya yazar. Buradan hareketle Küfe adlı manzumenin şiire benzeyen ve şiir­den ayrılan yanları üzerinde durulur. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.


1. grup:  Küfe adlı manzume üç bentten oluşan birimlere sahiptir. Bu birimler tema etrafında bir araya getirilmiştir.

Şiirin ritmi aruz ölçüsüyle sağlanmıştır.Ayrıca konuşma dili ve doğal dil, ahengin sağlanmasında etkilidir.

2. a. Küfe manzumesini kaç bölüme ayırabilirsiniz? Bu bölümlerde şair nasıl bir dil ve anlatıma başvurmuştur? Örnekler vererek açıklayınız. Buradan hareketle manzumede kullanılan dilin kay­naklarını sözlü olarak ifade ediniz.

2.a )Küfe manzumesi, şairinde belirlediği birimler doğrultusunda üç bölüme ayrılabilir.Şair bu bölümlerde konuşma dili özelliklerine önem vermiştir.Bu da dilin kaynağının halk olduğunu göstermektedir.b. Küfe adlı manzumede konuşma şeklindeki bölümlerin diğer bölümlere göre daha sade olmasının sebebi nedir? Buradan hareketle bu bölümlerin metnin dil ve anlatımına neler kattığını belirleyerek defterinize yazınız.

b)Konuşma şeklindeki bölümlerin diğer bölümlere göre sade olması , halk söyleyişlerine yer verilmesi dolayısıyladır.Bu durum metne konuşma dili ve doğal dilin ahengini sağlamaktadır.

WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET
Sınıf iki gruba ayrılır. Birinci grub Küfe adlı manzumedeki mekânı ve özelliklerini,
ikinci grup kişileri ve özelliklerini tespit eder. Grup sözcüleri tespitleri tahtaya yazarlar.

Buradan hareketle mekânın ve kişilerin hangi yapı unsuru etrafında bir araya geldiği tartışı­lır. Ulaşılan sonuç tahtaya yazılır.

OLAY ÖRGÜSÜ ETRAFINDA BİR ARAYA GETİRİLMİŞTİR.

3. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler kapsamında incelediğiniz Küfe manzumesini, edebî metinlere ait diğer ifade şekillerinden hangisiyle ilişkilendirebilirsiniz? Bu ilişkilendirme sizi eserin türü ile ilgili hangi sonuca ulaştırır? Sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER İLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR.HİKAYE TÜRÜ İLE BENZER...

4. Yukarıdaki kişiler ve olaylar bir konak ya da saray içinde anlatılabilir mi? Ya da metindeki ola­yın kahramanı bir şehzade olabilir mi? Olay, kişi ve mekân ilişkisi açısından tartışınız. Ulaştığınız sonucu sebepleriyle birlikte defterinize yazınız.

Küfe manzumesindeki kişiler ve olaylar , bir konak ya da saray içinde anlatılamaz.Olayın kahramanında bir şehzade olarak anlatılması mümkün değildir.Manzumedeki anlatılanların yaşandığı sosyal kesim buna uygun değildir.

5. Fecriati ve Servetifünun Dönemi şiirlerinin konularıyla karşılaştırdığınızda Küfe manzu­mesinde olay, kişi ve mekânın gösterdiği özellikler şairin yönelimiyle ilgili sizi hangi sonuca ulaştı­rır? Sözlü olarak ifade ediniz.

4)Küfe manzuemesindeki özellikler,fecri ati ve servetifunun şiirlerinin kişisel eğilimleriyle farklı olarak topluma yöneldiğini göstermektedir.6. Küfe manzumesinin temasını bulunuz ve temanın sosyal hayatla ilişkisini belirterek metni yorumlayınız.

6)Küfe manzumesinin teması yoksulluktur.Manzumenin yoksulluk- gerçeklik çatışmasına dayanan gerçekliği ,sosyal problem olarak kurmaca gerçekliğin sınırlerında dönemini yansıtmaktadır.

7. Küfe manzumesinin, edebî gelenekle ve yazıldığı dönemin edebî anlayışıyla ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Sözlü olarak ifade ediniz.

7)Küfe manzumesi, manzum hikaye  geleneği ve halkın yaşayış tarzını anlatan anlayışıyla gelenek ve edebi anlayış bakımından ilişkilendirilebilir.

8. Küfe manzumesinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Mehmet Âkif ERSOY'un fikrî ve edebî kişiliği hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle şair arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

Anlama -Yorumlama

1. Mehmet Âkif ERSOY'un Küfe manzumesi ile aşağıdaki şiiri ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırarak bu şiirlerin benzer ve farklı özelliklerini belirleyiniz. Sonuçları maddeler hâlinde defterinize yazınız.

1)Verilen şirin ahenk ve yapı bakımından Küfe manzumesiyle parallelik gösterirken,tema ve dil bakımından Küfe manzumesinden ayrılmaktadır.


DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!