10 Nis 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,164.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,
164.SAYFA CEVAPLARI2.ETKİNLİKSınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup şiirdeki ahenk unsurlarını, ikinci grup şiirdeki yapı özel­liklerini tespit eder. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır. 

1. Şiirden bir kelime ya da birim çıkarıldığında şiirde nasıl bir değişme meydana gelir? Sebepleriyle birlikte sözlü olarak ifade ediniz.

HEM ANLAM BOZULUR HEM DE ŞİİRİN MÜZİKALİTESİ BOZULURSınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup şiirdeki söz sanatlarını, ikinci grup imgeleri bulur. Grup sözcüleri tespitlerini tahtaya yazar. Buradan hareketle bu söz sanatları ve imgelerin şiirin anlamıyla ilişkisi üzerinde tartışılır. Sonuçlar deftere yazılır. 

2. “Lisân-ı hafî” (gizli dil) imgesinin hangi duyumuzla ilişkili olduğunu sözlü olarak ifade ediniz. Siz de aşağıdaki noktalı yerlere duyularımızla ilişkili olan başka imgelerden örnekler veriniz.

Lisan-ı hafi imgesi görme duyusuyla ilişkilidir.Şiirindeki birimlerin tamamında görme duyusuna ilişkin ifadeler vardır.
3. Merdiven şiirinin temasını bulunuz. Temayla başlık arasında bir ilişki olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz. 

Merdiven şiirinin teması zamandır.Tema ile başlık arasında ilerleme bakımından bir ilişki vardır.
4. Merdiven şiirini yüksek sesle okuyunuz. Buradan hareketle şiirdeki ses ve ritmin anlamla ilişkili olup olmadığını tespit ediniz. 

4)Şirii yüksek seslede okuduğunuzda görülecektir ki şiirdeki ses ve ritim , anlamı tamamlamak amacıyla çok güçlü bir şekilde verilmiştir.

5. Sizce Merdiven şiiri güzel sanatların hangi dalıyla ilişkilendirilebilir? Neden? Sözlü olarak ifade ediniz.

GÜÇLÜ SES VE RİTMİYLE MÜZİKLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR.
6. Merdiven şirinde “arz” (yeryüzü, toprak) ve “akşam” gibi mekân ve zaman belirten ifadelerin metne neler kattığını tartışınız. Buradan hareketle doğal gerçekliğin nasıl ele alındığını sözlü olarak ifade ediniz.

6)Merdiven şiirindeki arz ve akşam sözcükleri birer sembol olarak kullanılmıştır. Bu durum doğal gerçekliğin sembolleştiğini göstermektedir.

Öğrenciler beyin fırtınası yöntemiyle Merdiven şiirinin kendilerinde uyandırdığı çağrışım­ları söylerler. Bu çağrışımları ifade eden kelime ve kavramlar tahtaya yazılır. Buradan hareketle şiirin anlam bakımımdan nas ıl bir özellik gösterdiği belirlenerek deftere yazılır.

SİZDE UYANDIRDIĞI ÇAĞRIŞIMLARI YAZINIZ...1. a. Yaptığınız araştırmadan hareketle Ahmet Hâşim’in fikrî ve edebî kişiliği hakkında çıkarım­larda bulunarak Merdiven şiiri ile şair arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

AHMET HAŞİM EDEBİ KİŞİLİĞİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

b. Ahmet Hâşim ve Merdiven şiirinin Türk edebiyatındaki yeri ve önemini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.

DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
2015-2016 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 MEB  YAYINCILIK 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

  Artikel Terkait

  Yorumları Göster
  Yorumları Gizle

  YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

  1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
  2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
  3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
  4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
  5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


  EmoticonEmoticon

  Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!