12 Mar 2016

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,142.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Reklamlar

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,142.SAYFA ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI
142.SAYFA CEVAPLARI
Ölçme Değerlendirme

www.edebiyatfatihi.net
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Hikâye roman gibi edebî metinler estetik beğeniye, duygu ve hayallere hitap etmesi bakımından öğretici metinlere göre farklı okuma özelliklerine sahiptirler. (D )

Anlatmaya bağlı edebî metinler yazıldıkları dönemin dil anlayışını yansıtması bakımından öğretici metinlerden farklılık gösterirler. (D )

Romanlar yapı ve hacim özelliklerinden dolayı birey ve toplum hayatını diğer metin türlerine göre daha geniş ifade etme imkânı sağlarlar. ( D)

2. “Benliğimin bir başka parçası olan Akdeniz'den ayrılmak benim için çok acı oldu. Evet, dostsuz ve Akdenizsiz, kendimden geriye ne kalıyordu? Her zaman itiraf etmiştim: Yalnız kalınca ben bir işe yara­mam. Birini, bir şeyi mutlaka sevmeliyim ben, yoksa kendimi bir mısır tarlasında hasattan sonra unutul­muş, delik bir çanak gibi bomboş ve bir hiç hissederim.

Beyrut'tan Şam'a tek başına giderken bütün yol boyunca içimi çektim.”

Panait ISTRATİ

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri uygun şekilde tamamlayınız.
Yukarıdaki metin....KAHRAMAN ANLATICININ..... bakış açısıyla yazılmıştır.

3. “Şaha kalkmış kır at kişniyordu. Pembeye kesmiş, pespembe olmuş dağ yürümeye başladı, ışıkları köpürdeterek. Pembe bir sel köpürerek akıyordu dağdan aşağı. Ovayı binlerce, pembeye kesmiş kır atın kişnemesi doldurmuştu. Atlar birbirine girmişler, uçuyorlardı. Atların kanatları birbirine değiyor; yeleleri, kuyrukları savruluyordu. Işıklar gittikçe dünyayı dolduruyordu.”

Yaşar KEMAL

Yukarıdaki metinde yazar aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?
A) Gerçekçi bir anlatıma
B) Kelimelere yeni anlamlar yüklemeye

C) Betimlemelere

D) Hayal gücüne

E) Kelime tekrarları yaparak anlatıma akıcılık kazandırmaya

4. “Ekmeği aldım, duamı okudum ve ilk lokmamı ısırdım. Bambaşka, bilinmeyen bir tadı ve kokusu vardı bu ekmeğin. Sürücülerin ellerinden, taze buğdaylardan, kızgın demirden, mazottan ya da bunların karışımı olan bir kokuydu bu... Ama yine de o güne kadar öyle lezzetli ekmek yemediğimi söyleyebilirim. Bu, emekçi oğlumun nasırlı ellerinden çıkan ekmekti. Tarlayı süren, buğdayı yetiştiren, hasadı kaldıran, tarlada çalışan insanlarımızın, halkımızın, halkımızın ekmeğiydi. Kutsal ekmek! Oğlumla övünüyor, çok büyük bir gurur duyuyordum... İşte o anda anladım ki bir ananın mutluluğu, milletinin mutluluğundan doğu­yor, aynı kökten olan ağacın dalları gibi, bir kökten geliyor. Kaderi de onun kaderiyle bir oluyor. Çektiğim bütün acılara, hayatın bana indirdiği korkunç darbelere rağmen bugün de bu düşüncedeyim. ”

Cengiz AYTMATOV

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılanları özetlemektedir?
A) Birden fazla kişinin emeğiyle oluşan ürünler daha kıymetlidir.

B) Anneler için evlatlarının yaptığı her şey güzeldir.

C) Ekmeği kutsal yapan şey halkın ona verdiği emektir.

D) Annelerin mutluluğu milletin mutluluğuna bağlıdır.

E) İnsanlar milletleri için çalışmalıdırlar.
Sınıfta canlandırma yapmak üzere gönüllü öğrenciler seçilir. Öğrenciler Karagöz’ ün Ağalığı (öyle mi Derler? Muhaveresi) ve Sinan adlı metinlerden birini canlandırmak için rol paylaşımı
yaparak bir sonraki derse hazırlanırlar.

sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup göstermeye bağlı edebî metinlere Batı uygarlığında hangi adların verildiğini, ikinci grup göstermeye bağlı edebî metinlerin tarih için­deki gelişimini, üçüncü grup ise göstermeye bağlı edebî metinlerin tarih içindeki yerini araştırır.


Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Karagöz oyununun, ikinci grup dram türünün hangi dönemde ortaya çıktığını araştırır.

9. sınıf MEB edebiyat kitabı cevapları , 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB yayınları CEVAPLARI SAYFA , cevapları, kitap cevapları sayfa sayfa SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!