9.HARİCİYE KOĞUŞU ROMANININ YAZILDIĞI DÖNEMİN ZİHNİYETİ
ROMANDAN METİN PARÇASI
"Kime yaranmak olursa olsun, güzel Türkçe dururken, sokak levhalarına, tabelalara Fransızca ibare­ler yazılmasına aleyhtar olduğumu söyledim. Paşa ve doktor, basit kozmopolit fikirleriyle bana hücum et­meye başladılar. Paşa Fransızlara sevgisini içtimai bir akide seviyesine çıkarmak için nafile yoruluyor. Fransa'nın bizim kültürümüz üstündeki tesirlerine dair alelade Tanzimat fikirlerini sıralıyordu. Doktorun samimi olup olmadığını bilmiyordum, fakat onun bütün delili, Türkçenin kifayetsizliğini iddiadan ileri geçmi­yordu. 'Reçetelerinizi bile Fransızca yazıyoruz.' diyordu.”

Yukarıdaki metin parçasından yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin zihniyeti hakkında neler söylenebileceğini sözlü olarak ifade ediniz. Bu dönemde özellikle Fransız kültürü, ülkeyi kuşatmıştır. Okumuş kesim ile halk arasındaki uçurumun daha da açılmasına sebep olan konuşulan dildir. Halk, her ne kadar kendine has bir şekilde Türkçeyi konuşuyorsa da aydın kesim, Türkçeyi küçümsüyordu. Türkçenin anlatım imkânlarının son derece sığ olduğunu iddia eden aydınlar, Fransızcaya itibar etmeye başladılar. Bunun sonucu olarak, halk da aydınları taklit ederek kendi diline gereken özeni göstermemeye başladı. Fransızca, Osmanlı'nın son devirlerinde neredeyse yarı resmi bir dil haline gelmişti. Bütün okuryazarlar bu dili biliyordu. Bazı Türkçe gazetelerde haberlerin Fran­sızca özetleri bile görülüyordu. İnsanlar, modernliği, çağdaşlığı temsil ettiği için bu dili öğrenmeye başlamışlardı. Bu dili öğrenirken de Fransız kültürü ülkemize akmaya başladı. Dildeki yozlaşma, kültürel değerlerimizde de bozulmalara sebep oldu.Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar