11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,160.SAYFA
160.SAYFA CEVAPLARI
www.edebiyatfatihi.net
8. Sizce şiirin teması nitelik olarak her çağda ve her ülkede geçerli olabilecek bir tema mıdır? Evrensel olmanın ölçütlerini de göz önünde bulundurarak tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.

8) Şiirin evrensel olması onun yaratıcısı olan şairin de evrensel olması anlamını taşıdığı için tema her çağda ve ülkede geçerli olabilecek bir temadır.


2.ETKİNLİKsınıf iki gruba ayrılır. Birinci grup, Millî Edebiyat Dönemine ait öğretici metinlerdeki temalar­la şiirin teması arasında bir paralellik olup olmadığını; ikinci grup, şairin şiirde sanat eserinin işlev ve amaçları dışında bir amaç güdüp gütmediğini tartışır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır. Buradan hareketle şiirin tema özelliği ve şairin okuyucu karşısındaki tavrı dönemin sosyal ve siyasi şartlarıyla ilişkilendirilir.

1. grup: Şiirdeki şairin toplum karşısındaki sorumluluğu ile öğretici metinlerdeki temalar ile benzerlik göstermektedir.
2. grup: Şair şiirde estetik zevk amacı gütmemiştir.

9. Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin yazılış amacını da göz önünde tutarak şiiri yorumlayınız.

YORUM SİZİN...

10. Ses, söyleyiş, ahenk ve yapı özelliklerinden hareketle Bırak Beni Haykırayım adlı şiirin Türk şiir geleneğiyle ilişkisini ve Türk şiirindeki yerini tespit ederek tahtaya yazınız.

10) “Bırak Beni Haykırayım”  adlı şiir Türk şiirinde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir olarak yerini alır.


11. Bırak Beni Haykırayım adlı şiirden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Mehmet Emin YURDAKUL'un fikrî ve edebî yönü hakkında çıkarımlarda bulunarak eserle yazar arasındaki ilişki­yi belirleyiniz.


ANlama -Yorumlama
1. Öğretici manzum metinlerin bazı dönemlerde daha çok kullanılması bu metin türünün dönem­le ilişkisi ve bu dönemlerin özellikleri hakkında size neler düşündürmektedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
1.Öğretici manzum metinlerin genellikle yazıldıkları dönemlerde meydana gelen olumsuzluklar karşısında bir araç olarak kullanılması onların bazı dönemlerde daha çok kullanılmasına sebep olmaktadır.
2. Daha önce incelediğiniz Edebiyat-ı Cedîde ve Fecriati Dönemi şiirleri ile Millî Edebiyat Dönemi şiirlerini ses, ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırarak bu dönemlerin benzer ve farklı yönlerini aşağıdaki tabloya yazınız.DEVAMI VE DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar