12 Mar 2016

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,140.SAYFA CEVAPLARI

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,140.SAYFA CEVAPLARI140.SAYFA


1.ETKİNLİK
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Benim Şiirlerim adlı şiirde “sizler” kelimesiyle ifade edilen sanat anlayışının özelliklerini, ikinci grup “ben” kelimesiyle ifade edilen sanat anlayışının özelliklerini belirler. Grup sözcülerinin açıkladığı özellikler­den yola çıkılarak şairin savunduğu sanat anlayışının dönemiyle ilişkisi tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.
www.edebiyatfatihi.net
1.Grup:Şiirde "sizler’’ kelimesiyle ifade edilenler "sanat sanat içindir’’ anlayışını benimseyip, toplumdan uzaklaşan, kendi kabuğuna çakilmiş, aşk ve tabiat temalarını işleyen sanatçıları ve edebi anlayışlarını kasdetmektedir.

2.Grup:Şiirde "ben’’ kelimesiyle anlatılanlar ise "sanat için toplum’’ anlayışını benimseyen, toplum sorunlarını işleyen, milli yönü kuvvetli sanatçıları ve edebi anlayışlarını kesdetmektedir.


1. Benim Şiirlerim adlı şiirde şair, “sizler” ve “ben” diyerek birbirine karşıt konumda ele aldığı sanat anlayışlarını hangi kelime ve ifadelerle yansıtmıştır? Aşağıdaki tabloya yazınız.

Sizler
Ben


1. Sizler: "gül, genç kızların türküsü, bülbül, aşk’’

Ben: "yılan dişli diken, acı ses, üç telli saz, çevre(mendil)2. “Millî devlet” kavramı size neler düşündürüyor? Okuduğunuz metinler ile millî devlet kavramı arasında hangi bakımlardan ilişki kurulabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan hareketle Millî Edebiyat Dönemindeki edebî ve fikrî faaliyetlerin ortak amacını belirleyip defterinize yazınız. 

Milli Devlet, temelin milletlerin tarihindeki değerlerinden alan, başka ülkeleri taklitten uzak olan ve çağdaş uygarlık seviyesine gitme yolunda bütün diğer ülkelerle yarışan, bütün dünyaya açık ama hiçbir dış güce ihtiyaç duymadan kalkınabilen devlet anlayışıdır


Sınıf iki gruba ayrılır. Araştırma sonuçlarından, Üç Cereyan ve Benim Şiirlerim adlı metinlerden hareketle, birinci grup Millî Edebiyat Dönemindeki eserlerin ana fikir ve temalarının hangi alanlarla ilişkili olduğunu, bu ana fikir ve temaların işlenişinde nasıl bir dil ve anlatıma başvurulduğunu; ikinci grup bu dönemdeki eserlerin hangi türler etrafında geliştiğini tespit eder. Grup sözcüleri tarafından açıklanan tespitler tahtaya yazılır.

1.Grup: “Üç Cereyan” ve “Benim Şiirlerim” adlı metinlere göre Milli Edebiyat Dönemindeki eserlerde milliyet, milli, tarih gibi temalar işlenmiştir.Bu temalar halkın anlayacağı sade bir dille kaleme alınmıştır.
2.Grup:Verilen metinlere göre bu dönemdeki eserler makale ve şiir türünde verilmiştir.HARAB MABED

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm 
Etrafını bütün dikenler almış
 Ulu mihrabında yazılar gördüm 
Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış!

Batan güneşlerin ölgün nigâhı
 Karartıp bırakmış o kıblegâhı
 Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı 
Viran kubbesinde gölgeler salmış.

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

3. Benim Şiirlerim ile Harab Mabed adlı şiirlerden hangisi “milliyetçi edebiyat” olarak tanımlanabilir? Dil, anlatım ve içerik bakımından karşılaştırarak tartışınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız. 

3.”Benim Şiirlerim” adlı metin kullanılan sade dil ve anlatım ile içerik bakımından(üç telli saz, milletimin felaketli hayatı, çevre) milliyetçi edebiyat; “Harab Mabed” adlı metin ise dil ve anlatım(mihrab, igah, kıblegah baht-ı yah)ile içerik (ümmet) bakımından milliyetçi edebiyat olarak adlandırılamaz.www.edebiyatfatihi.net

4. Millî edebiyat ve milliyetçi edebiyat kavramlarının neleri ifade ettiklerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçtan hareketle bu iki kavramın hangi noktalarda birleştiğini ve ayrıldığını sözlü olarak ifade ediniz.

4.Milli edebiyat, milletin maddi ve manevi kültür unsurlarını, gelenek ve görenekler çercevesinde işleyen bir edebiyattır.
Bu iki kavram, kullanılan sade dil, hece vezni ve halkın yaşama biçiminin ve değerler dünyasının işlenmesi bakımından birlişmektedir.Ayrıldıkları nokta ise, milli olma-milliyetçi olma anlayışlarındadır.

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!