10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI SORULARI
DOSYAYI GÖNDEREN MEHMET COŞKUN BEYEFENDİYE TEŞEKKÜR EDERİZ...

MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ DENEME SINAVI

S:1. Aşağıdaki boşlukları  sol tarafta verilen eserlere  göre uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.
Nazım Biçimi
Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği
İşlenen Tamalar, Konular
Nazım Birimi
Ve Sayısı
Türün önemli  şairi
 Mesnevi
Terci-i Bent
Murabba
İlahi
Devriye


S:2. Aşağıdaki cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. 

-Hoca Dehhani,divan edebiyatının kurucusu sayılan 16. Yüzyıl ilk şairlerindendir, şiirlerini AzeriTürkçesiyle yazmıştır. ( )
-Kasidelerin uyak düzeninin farklı oluşu uzun hikâyelerin, efsanelerin yazılmasını sağlamıştır. Mısra sayısı sınırsızdır.( )
-Tuyug, Türklerin türkü türünden esinlenerek divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir. ( )
- Risaletü’n- Nushiyye, Yunus Emre’nin eseridir, öğretici yanı önemlidir. ( )
-Divan edebiyatının özelliklerinden biri de belli kurallara sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. ( )
-Divan şiirinde yalın ve sade bir dil kullanılmıştır. ( )
-Dede Korku Hikâyeleri on iki hikâyeden oluşur ve yazarı Dede Korkut’tor. ( )
-Tuyugla rubai arasındaki en önemli fark farklı konuları işlemesidir.. ( )
-Düz manilerde mısra sayısı dörtten fazladır.( )
-Tevhit, münacaat, naat gibi türler aynı isimle halk edebiyatında da kullanılmıştır. ( )


http://img.eba.gov.tr/447/45/44745_570.jpg
Yanda resmini gördüğünüz divan şair,16. yüzyılın en önemli şairlerindendir. Döneminde “Şairlerin Sultanı”  anlamına gelen “ Sultanü’ş- Şuara” diye isimlendirilmiştir. Asıl adı Mahmut’tur. Şiirlerinde tasavvufa değil, dünyevi aşka önem verir. Gazel, kaside gibi türlerde eserleri yoğundur. Şiirlerinin toplandığı DİVAN’ı vardır. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.
S:3. Hakkında kısaca bilgi verilen bu divan şairinin ismini yazar mısınız?


S:4.Divan edebiyatı hangi yüzyılda ve hangi olaydan sonra  bittiği kabul edilir?


S:5. Kaside nazım biçimi ile şarkı nazım biçimini karşılaştırınız,(benzer ve farklı yanlar konusunda).                       
                     SU KASİDESİ
1.BEYİT:
“Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su”
2.BEYİT:
“Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
Âşık olmuş galibâ ol serv-i hoş-reftâre su”
                                                                      “FUZULİ”
NOT: Kelimelerin anlamlarını vermiyorum. Sözlüklerden bulmaya gayret edin bakalım…
 S:6.1. Beyitte öne çıkan edebi sanatlardan ikisini yazınız.

S:7.2.Beyitte şair, su gerçeğini nasıl kurgulamıştır? Açıklayınız.

S:8.Mani çeşitleri hakkında bilgi veriniz.S:9.Aşağıdaki tabloda verilen eserlerle ilgili önlerindeki boşluklara gereken bilgileri yazınız.
ESER
YAZAR
EDEBİ AÇIDAN ÖNEMİ
DANİŞMENDNAME


LEYLA İLE MECNUN


FÜTÜVVETNAME


MAKALAT


ORHUN KİTABELERİ


KEREM İLE ASLIS:10. Kendinizi bir edebiyat tarihi araştırmacının yerine koyunuz. Edebiyatımızın hangi yönünü araştırırdınız? Bu yönü araştırmanızdaki nedeni kısaca yazınız. 


Yazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar