3 Şub 2016

1980 SONRASI ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ,TEMSİLCİLERİ MADDELER HALİNDE,

Reklamlar

1980 Sonrası Türk Şiiri Özellikleri Temsilci Sanatçıları
1980 sonrasında yazılan şiir, bazı edebiyat çevrelerinde kayıp dönem olarak adlandırılmaktadır. 2000'li yıllara değin süren sessizlik ve şiirdeki hareketsizlik, birçok kesimi bu dönem edebiyatını yok saymaya itmiştir.
Bu dönemde Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Seyhan Erözçelik, Lale Müldür, Ahmet Erhan ve Küçük İskender gibi şairler şiirin hareketliliğini sağlamışlardır.
İkinci Yeni sonrasında 1980’e kadar şiiri toplumcu bir bakışla kavrayan şairlerin anlayışı, 1980 darbesiyle yerini özellikle 1970’lerin toplumculuğunu ön plana alan şiire karşı duran 1980 kuşağı şairlerine bırakmıştır.
1980 sonrası şairleri; şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve Halk, Divan, İkinci Yeni ve saf şiir gibi ayrımlara girmeden en yeniden en eskiye kadar Türk şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır.
Özellikleri:
 •  Kapalı bir şiirdir. 
 • İmgelere dayanır. 
 • Gelenekten etkilenmiştir. 
 • İdeolojiden uzak bir şiir anlayışıdır. 
 • Şiirin anlatımı süslü ve sanatlıdır.
 • Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır.
 • 1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların ve  kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir.
 • Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı ve Sombahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir.
 •  İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirde olduğu gibi ideolojiyi  şiirlerinde öncelikli bir öğe olarak görmemişlerdir.
 •  Düz yazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya imkân veren  temaları da şiirlerinde işlemişlerdir.
 •  İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri  bakımından İkinci Yeni’yle yakınlıkları vardır.

1980 Sonrası Şiirin Önemli Temsilcileri
1. HAYDAR ERGÜLEN (1956 - …)
 Üç Çiçek dergisini çıkarmış, Şiiratı dergisinde emeği geçmiştir.
 Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir.
 Alevi-Bektaşi şiir geleneğiyle birlikte Cemal Süreya ve Behçet Necatigil ile yakınlıklar kurmuştur.
Eserleri:
Şiir: Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Kabareden
Emekli Bir Kızkardeş, 40 Şiir Ve Bir.

2. HÜSEYİN ATLANSOY (1962 - …)
 Mistik metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir.
 Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma  dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir.

Eserleri:
Şiir: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir
Konuşmaları, İlk Sözler, Su Burcu.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!