TANZİMAT EDEBİYATI TEST SORULARI ve CEVAPLARI
HİÇBİR YERDE OLMAYAN ÖZGÜN VE KALİTELİ SORULAR
www.edebiyatfatihi.net yayın ekibi HAZIRLADI...SORULAR
1) Namık Kemal'le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Tanzimat edebiyatının en gür sesli şairidir.
B) Toplum için sanat anlayışına bağlıdır.
C) Tiyatrolarının tümü dramdır.
D) Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır.
E) Şiirlerinde dil ve biçim bakımından Batı'ya bağlı kalmıştır.

2) Tanzimat edebiyatında kimi sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır .Bunlardan .........., "hace-i evvel " ; ........... ,  "vatan şairi" ;  ..................... ise "şair-i âzâm"  olarak bilinir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir ?

A) Ahmet Vefik Paşa , Namık Kemal , Şinasi
B) Şinasi , Ziya Paşa , Abdülhak Hamit
C) Ahmet Mithat Efendi , Namık Kemal , Abdülhak Hamit
D) Şinasi , Muallim Naci , Ziya Paşa
E) Muallim Naci , Şinasi ,Abdülhak Hamit

3) Aşağıdakilerden hangi yapıtın türü diğerlerinden farklıdır ?
A)  Cezmi
B) Henüz On Yedi Yaşında
C) Finten
D) Sergüzeşt
E) İntibah 

4) Tanzimat edebiyatının en popülist , en üretken yazarı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Ziya Paşa
B) Şinasi
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Abdülhak Hamit

5) Abdülhak Hamit'le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
A) Şiirlerinde  parnasizmin etkisi belirgindir.
B) Şiirdeki Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.
C) Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
D) İlk pastoral şiir örneğini döneminde o vermiştir.
E) Dili oldukça ağır ve üslubu  savruktur.

6) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1.dönemine ait bir eser değildir ?
A) Zafer-name
B) Renan Müdafaanamesi
C) Sergüzeşt
D) Zehra 
E) Zoraki Tabip 

7) Tanzimat edebiyatında romantizmden realizme geçişi sağlayan sanatçı ve eseri hangisidir ?
A) Ahmet Mithat Efendi - Felatun Beyle Rakım Efendi
B) Namık  Kemal- Cezmi
C) Şinasi- Şair Evlenmesi
D) Sami Paşazade Sezai- Sergüzeşt
E) Namık Kemal-İntibah

8) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında etkili olan bir fikir veya sanat akımı değildir ?
A) Sembolizm
B) Pozitivizm
C) Aydınlanma Felsefesi
D) Klasizm
E) Realizm 

9) Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde yapıtı yoktur ?
A) Ziya Paşa
B) İbrahim Şinasi
C) Namık Kemal 
D) Abdülhak Hamit 
E) Recaizade Mahmut Ekrem

10) Lamartine'den yaptığı "Göl" tercümesi ve "Ondokuzuncu Asır" adlı manzumesiyle tanınan .......... ,  yaşadığı dönemin Batı kaynaklı yeni üstün değerlerine inanmış, pozitif bilimlerin kaydettiği gelişmeyi benimsemiş bir devlet adamıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A) Akif Paşa
B) Ziya Paşa
C) Mustafa Reşit Paşa
D) Sadullah Paşa
E) Ahmet Cevdet Paşa

DİĞER TANZİMAT EDEBİYATI TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar