SES OLAYLARI TEST SORULARI VE CEVAPLARI- II

www.edebiyatfatihi.net

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı bir ekkullanılmamıştır?

A) Bu yemeğin ekşimtırak tadı iştahımızı kaçırdı.
B) Yeni meslektaşına birkaç öğüt vermeyi düşündü.
C) Fotoğraflara bakarken gözleri dolmuştu.
D) Kitaplığın önünde durup raflara bir göz gezdirdi.
E) Geliyorum, diye çıktı; ama saatlerdir ortada yok.

22. (I) Oturduğu bankta kımıldamadan bekledi. (II) Yaşlı adamın bu sefer geleceğini hissetmişti.        (III) Gözlerini kapayarak sorularla birlikte arkaya yaslandı. (IV) Yan tarafta baston sesine benzeyen ses duyunca doğrulup gözlerini açtı. (V) Kimse yoktu, yanılmıştı.


Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük kullanılmıştır?


A) I.              B) II.              C) III.                D) IV.                 E) V.

23. Aşağıdaki sözcüklerin hangisnde "düz - dar" ünlü yoktur?


A) ilmek              B) ozan             C) ılık             D) yergi             E) alçı

24. Bir rüzgâr dünyalar kadar eski
     Anaların çocukların gözlerinde
     Toprağa suya öyküsü işlemiş
     Dolaşmış nice insan yüreğini


Bu dizelerde büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 2              B) 3             C) 4             D) 5                   E) 6

25. Aşağıdakilerin hangisinde çekim eki aldığında ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır?


A) Resmin altındaki imza anlaşılmıyordu.
B) Renklerin canlılığı onu sarıp sarmaladı.
C) Sergideki pek çok tablodan daha çok dikkat çekiyor.
D) Ressamla tanışmayı çok istedi; ama olmadı.
E) Sergiden sonra bir yerlerde oturmayı kararlaştırdık.

26. Aşağıdakilerin hangisinde “ünlü türemesi” vardır?


A) Bu soruya verebileceği bir yanıt yoktu.
B) Durup uzun uzun seyretti gökyüzünü.
C) Her şeyi çepeçevre saran sıcaklığa meydan okudu.
D) Yemyeşil bahçenin serinliği ona iyi gelmişti.
E) Şehrin dışında kalan bu evi ve bahçeyi seviyordu.

27. I. Dün, buradan gideceğini söylemişti bana.
     II. Şimdi yola çıksak ancak yetişiriz onlara.
    III. Sana da bir şey söylenmiyor.
    IV. Ondan kalan son anı, bu küçük evdi.


Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde ünlü değişimine örnek vardır?


A) I. ve III.          B) II. ve IV.         C) I. ve II.          D) II. ve III.            E) III. ve IV.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü daralması” yoktur?


A) Aylardır yolunu gözlüyor bu insanlar.
B) Yalan söylüyor, beni tanımıyor bile.
C) Onun seni kandırdığını göremiyor musun?
D) Gideceksin, diye üzülüyor annem.
E) Yürüyerek işe gitmeyi tercih ediyordu.

29. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “ünlü düşmesi” yoktur?


A) Kedisini beslemek için eve erken dönmüş.
B) Kapının üstünde unutmuş yine anahtarlarını.
C) Uykusunda konuşuyor, kardeşini de tedirgin ediyor.
D) Benim fikrimi soran olmayınca sustum.
E) Ömrünü çocuklarına adamış bir babaydı o.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyişteki ünlü daralmasının yazıya geçirilmesiyle yazım yanlışı meydana gelmiştir?


A) Yemek yiyince biraz kendine gelmişti.
B) Giyecekleri tek tek seçip bavula koydu.
C) Bahçedeki ayrık otlarını temizliyor.
D) Masal dinliye dinliye uykuya daldı.
E) Kimseyi dinlemiyor, her şeyi bildiği gibi yapıyordu.

31. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde türetme sırasında “ünlü düşmesi” meydana gelmiştir?


A) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
B) Ata dostu oğula mirastır.
C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
D) Leyleğin ömrü laklakla geçer.
E) Dervişin fikri neyse zikri de odur.

32. Ünlü düşmesi meydana gelen bileşik eylemlerin bitişik yazılmaması yazım yanlışına neden olur.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı meydana gelmiştir?


A) Kurtulduğuna şükür et de söylenmeyi bırak.
B) Evin önüne park ettiği arabasını çizmişler.
C) Yeni bir spor kulübüne kaydolmuştum.
D) Sana yardım etmek için buraya kadar gelmiş.
E) Arkadaşlarını yeni evine davet etmek için sabırsızlanıyor.

33. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?


A) sütlaç      B) kahvaltı       C) kaynana       D) biricik        E) böyle

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü türemesi”ne uğramış bir sözcük vardır?


A) Minicik bir çantaya o eşyaları nasıl sığdırmış?
B) Gencecik yaşta hayata atılmak zorunda kalmış.
C) Ufacık çocuğu tek başına oraya nasıl yollarsın?
D) Kedicik, annesini görünce miyavlamayı kesti.
E) Alçacık dalın ucundaki yemişleri topladık.

35. Çevresinde güç alacağı hiç kimsesi yoktu.


Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses, olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A) Söylenenlerin hepsini reddetmiyor.
B) Doğruyu söylemekten kaçınıyor.
C) Bütün aileye tatili zehretmişti.
D) Hissettiklerini anlatmanın yolunu bulamadı.
E) Büyüyen sessizliği kapının çalması sonlandırdı.

36. I. ayrıntı - yanlış
     II. sapasağlam - devretmek
    III. yiyecek - azıcık
   IV. söylüyor - sapasağlam
     V. beynim - biricik
Yukarıdaki numaralı sözcük çiftlerinden hangisinde aynı ses olayı meydana gelmiştir?


A) I.             B) II.          C) III.                D) IV.                 E) V.

37. Türkçede ünsüzlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlış bir açıklama vardır?


A) “j, ğ, l” ünsüzleriyle sözcük başlamaz.
B) Sözcük başında iki ünsüz yan yana gelmez.
C) Sözcük köklerinde ikiz ünsüz bulunmaz.
D) Sözcük sonunda iki ünsüz yan yana gelmez.
E) “b, c, d, g” ünsüzleriyle sözcük bitmez.

38. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde sert ünsüzlerden biri yoktur?


A) Kanaryanın kafesi onun odasında dururdu.
B) Hasta adamı mutlu eden tek ses kanaryanın şarkılarıydı.
C) Bahçedeki limon ağacı sonunda çiçeklenmişti.
D) Bir peçete ile sardığı ekmek parçalarını kuşlara atıyordu.
E) İki hafta kimseyle konuşmamıştı adamcağız.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz uyumunu"na uymayan bir kullanım vardır?


A) Yaşça kendinden büyük herkese saygı duyardı.
B) Genişçe bir salona buyur ettiler hepimizi.
C) Kimseyi uyandırmamak için yavaşça odasına geçti.
D) Seninle konuştukça her şeyi daha iyi anlıyorum.
E) Bu konuşmanın pek de dostca olmayacağı açıktı.

40. I. Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
         Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
     II. Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
          Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya
    III. Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
          Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
    IV. Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden
          Ardımda kalan yerler anlaşılırken baharla
     V. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı
          Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı


Yukarıdakilerden hangisinde “ünsüz yumuşaması”nın bir örneği yoktur?
A) I.            B) II.              C) III.            D) IV.             E) V.

41. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, hem ünsüz benzeşmesi hem ünsüz yumuşaması vardır?


A) Konuşmaları telefonuna kaydetti.
B) Bana o anlattı dün olanları.
C) Yalan söylediğini zannetmiyorum.
D) Bahçedeki o büyük ağacı dedesi dikmiş.
E) Kaybolan yüzüğünü kardeşi bulmuş.

42. I. Zaman her şeyin ilacıdır, demişler.
     II. İşin tatlıya bağlanması için aracı olmuştu.
    III. Hazırlanan harcı duvara dikkatle sürdü.
    IV. Ateşe konan sacın üstünde etler pişiyordu.
     V. Oraya gidelim diye tutturan sendin!


Numaralı cümlelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”nı örnekleyen bir kullanım yoktur?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

43. “p, ç, t, k” ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu sert ünsüzler “b, c, d, g-ğ” ye dönüşür.


Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?


A) çok          B) hukuk           C) melek           D) metot            E) gök

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi”nin olduğu birden fazla sözcük kullanılmıştır?


A) Herkesi kendinden uzaklaştıran bu sözlerindir.
B) Köye kadar ikisi birlikte konuşmadan yürüdüler.
C) Oğlunu bu büyükçe mirastan yoksun bıraktı.
D) Çocukluğundaki gibi hoyratça davranıyorsun.
E) Uzun süre ona yardım etmeyi reddetmişti babası.

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmadığı için yazım yanlışı meydana gelmiştir?


A) Karanlıkta oturmuş, sokağı izliyordu.
B) Sokak kapısının açıldığını işitti; kim o diye seslendi.
C) Birkaç kitaptan öğrenmişti bu bilgileri.
D) Dergilere yaptığı çevirilerden para kazanamıyor.
E) Fikret’den aldığı borcu ödemek istiyordu.

46. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “dudak ünsüzleri” yoktur?


A) pembe       B) bamya              C) senet        D) vapur             E) pilav

47.  I. yurt - ad
     II. sınav - seçkin
    III. atkı - etüt
    IV. ciddi - elektrik
     V. salgın - zavallı


Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisi Türkçedeki ünsüzlerle ilgili kurallara uymaz?


A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.                  E) V.

48. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem ünsüz benzeşmesini örnekleyen sözcükler kullanılmıştır?


A) Sevdamın avucunu bastırıyorum geceye
Yağıyor dağlara kar benim için
B) Bir şey demek gelmiyor içimden
Kanımın buğdayını savuruyorum
C) Güz ağaçları ile karıştırıyorum sisleri
Beni yola bırakan ırmağa dönüp bakıyorum
D) Ağırlaşmış bir ay gibi susuyorum
Yaşı bilinmeyen yağmur önümde
E) Beni de kırdılar içimde kırdılar
Karanlık camlardan sular akıyordu

👉SES OLAYLARI- I İÇİN TIKLAYINIZCevaplar:

21. D 22. D 23. B 24. B 25. A 26. C

27. A 28. E 29. B 30. D 31. C 32. A 33. D 34. B 35. C 36. A 37. D

38. C 39. E 40. B 41. A 42. D 43. B 44. C 45. E 46. C 47. D 48. C


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar