10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı
10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı

10.sınıf edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı


....LİSESİ 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI


1) Alın töpü yaşardı                              Yamaçlar ve tepeler yeşerdi
Unıt otın yaşurdı                                    Kuru otları gizleyip
Kölnin suvın küşerdi                                Göllerin suyunu taşıdılar
Sığır buka möngreşür                              Sığırlar ve boğalar sevinçlerinden böğrüşüyorlar


Kulan tükel kamıttı                                  Bahar yaban atlarını iyice coşturdu
Akar sukak yumuttı                                 Dağ keçilerini ve geyiklerini bir araya getirdi
Yaylag tapa emitti                                    Bunlar otlamak için yaylalara yönediler
Tizig turup sekrişür                                  Sıra sıra dizilip hoplayıp zıplıyorlar

 Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız
a)    Nazım birimi
b)    Nazım biçimi
c)    Ölçüsü:
d)    Hangi döneme ait bir ürün :
e)    Dil özellikleri:

2)  Yukarıdaki nazım biçimi hangi döneme aittir ? Nu nazım biçimiyle dört özellik yazınız3- Türeyiş Destanı’ndaki mitolojik unsurları ve Türk kültürüne ait unsurları yazınız. ( 10 puan)

4) Aşağıdaki yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. ( 10 puan)
1- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (    )
2- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. (  )
3- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. (   )
4- Şehname, Hint destanlarındandır.  ( )
5- Yapma destanların şairi bellidir.    (  )

5) Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.  (10 Puan )
 • Mesnevi 
 • Sagu : 
 • Aruz ölçüsü : 
 • Halk Hikayesi: 
 • Gazete :

6) Orhun Yazıtlarıyla ilgili beş madde yazınız


7)Atatürk’ün  Nutuk’u  ile Göktürk Yazıtlarını karşılaştırınız.(tema-hitap ettiği kitle –yazıldığı şartlar-önemi vb)

CEVABI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI  TIKLAYINIZ


8)    Ergenekon destanının olay örgüsünü maddeler halinde yazınız.
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
HER BİRİ 4 PUANDUR

1) Kalyanamkara ile Papamkara adlı eserde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hristiyanlık B) Budizm C) Hinduizm D)İslamiyet E) Şintoizm

2)" Bu olaylar sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile geçer." açıklaması aşağıdaki destan oluşum safhalardan hangisine girer?

 A)Derleme B)Yayılma C)Yazıya geçme safhası D)Doğuş safhası E) Toplama

3.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
A) Ait olduğu ulusun dili ile söylenmesi
B) Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması
 C) Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özellikle­re sahip olması
 D) Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması
 E) Halkın hayal dünyasında şekillenerek son hâlini alması

5).   Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla­rından biri değildir?
A) Yaratılış B) Bozkurt C) Köroğlu D) Ergenekon E) TüreyişCEVAPLARI
a)    Nazım birimi
b)    Nazım biçimi
c)    Ölçüsü:
d)    teması :
e)    Dil özellikleri:
2) Yukarıdaki nazım biçimi hangi döneme aittir ? Nu nazım biçimiyle dört özellik yazınız
SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİNE AİTTİR (2 PUAN)
HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR
DÖRTLÜKLER ŞEKLİNDE YAZILIR
GENELDE YARIM UAYK KULLANILIR
DİLİ YABANCI ETKİLERDEN UZAK ÖZTÜRKÇEDİR.

3) A) Mitolojik Unsurlar: GÖKTEN IŞIK İNMESİ, DAĞLARIN BÜYÜMESİ, AĞAÇLARDAN ÇOCUK DOĞMASI, AĞAÇLARIN KONUŞMASI
B) Kültürel Unsurlar: ÇOCUKLARIN ATALARINI MERAK ETMESİ, ÇOCUKLARIN ATALARINA SAYGI GÖSTERMESİ, ATALARININ ÇCUKLARA HAYIR DUA ETMESİ, HALKIN ÇOCUKLARDAN BİRİNİ KAĞAN SEÇMESİ, DEVLET DÜZENİNDE ADALETE ÖNEM VERİLMESİ

4)
1- Destanlar, milletlerin tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (  D  )
2- Destan dönemine mitolojik öğeler hakimdir. ( D )
3- Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y  )
4- Şehname, Hint destanlarındandır.  (Y )
5- Yapma destanların şairi bellidir.    ( D )
5) Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.  (10 Puan )
                                                                                                                                             
      *Mesnevi               :İSLAMİ DÖNEM (11.YY)                                                                   
     *Sagu :              İSLAMİYET ÖNCESİ DETAN DÖNEMİ                                                 
      Aruz ölçüsü  :         İSLAMİ DÖNEM (11.YY)
      *Halk Hikayesi:   İSLAMİ DÖNEM (15.YY)                                                                      
   *Gazete : BATI ETKİSİNDEKİ DÖNEM (19 YY.)
6)   
Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.
 • Yazıtlarda, dağılan Göktürklerin, Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin tarafından bir araya getirilişi ve Göktürk devletinin yeniden kuruluşu anlatılmaktadır.
 • Anıtların yazarı Yuluğ(Yollug) Tigin’ dir.
 • Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçedir.
 • Yazıtlarda yer yer gerçekçi bir tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır.
 • Yazıtlarda, Türk ulusunun benliğini unutmaması ve birlik olması gerektiği, düşmanların tatlı sözlerine ve hediyelerine aldanmayıp uyanık olması gerektiği vurgulanmıştır.
 • Yazıtların varlığından ilk kez, 13.yy.da İlhanlı dönemi tarihçisi Cüveyni “Tarih-i Cihan-Güşa” adlı eserinde bahsetmiştir.
 • Orhun yazıtlarını, bilim dünyasına ilk kez, İsveçli bir subay olan Strahlanberg tanıtmıştır.
 • Anıtlar üzerindeki yazıları ise ilk kez Danimarkalı bilgin Thomsen 1893’te okumuştur.
 • Yazıtların tamamının okunması 1922’de tamamlanabilmiştir.

7)Atatürk’ün  Nutuk’u  ile Göktürk Yazıtlarını karşılaştırınız.(tema-hitap ettiği kitle –yazıldığı şartlar-önemi vb)
CEVABI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI  TIKLAYINIZ9)    Ergenekon destanının olay örgüsünü maddeler halinde yazınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ
HER BİRİ 4 PUANDUR

1) Kalyanamkara ile Papamkara adlı eserde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hristiyanlık B) Budizm C) Hinduizm D)İslamiyet E) Şintoizm

2)" Bu olaylar sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile geçer." açıklaması aşağıdaki destan oluşum safhalardan hangisine girer? 

A)Derleme B)Yayılma C)Yazıya geçme safhası D)Doğuş safhası E) Toplama

3.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden biri değildir?
A) Ait olduğu ulusun dili ile söylenmesi
B) Ulusları derinden etkileyen bir olayın anlatılması
 C) Kahramanlarının ve anlatılan olayların olağanüstü özellikle­re sahip olması
 D) Halkın tanıdığı bir ozan tarafından yazılması
 E) Halkın hayal dünyasında şekillenerek son hâlini alması

5).   Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanla­rından biri değildir?
A) Yaratılış B) Bozkurt C) Köroğlu D) Ergenekon E) Türeyiş

Kaynak: https://www.edebiyatfatihi.net/2013/10/islamiyet-oncesi-turk-edtest-1-soru-ve.htmlYazıya Tepkini Göster!

2 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar