......................................LİSESİ 10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

www.edebiyatfatihi.net hazırladı
AD SOYAD:
SINIF/NO:


1. Edebiyat tarihinin kapsamı nelerdir? Beş madde yazınız.

cevabı için tıklayınız


2. Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri yazınız. Dini hayatın etkisini açıklayınız (10)
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ                                              


3. Türk Edebiyatı kaç döneme ayrılır? Dönemlerin ana başlıklarını yazınız.


4. Mit nedir? Türk destanlarında kullanılan mitolojik unsurları yazınız.CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

5. “ Biş ernek tüz ermez.” Bu , sözlü edebiyat dönemine  ait hangi üründür ? Bu sözün günümüz Türkçesini yazınız. Bu sözler günümüzde neyin karşılığıdır ?


CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


6. Kam , Baskı, Şaman, hangi edebi dönemde geçer ve bunarın görevleri nelerdir.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


7. 2- Aşağıdaki metinle ilgili soruları cevaplayınız. (18)

(Eski Türkçe)                    (Günümüz Türkçesi)

Etil suvı aka turur               İtil suyu akar durur
Kaya tübi kaka turur          Kaya dibini oyar durur
Balık telim baka turur        Bütün balıklar bakar durur
Kölün takı küşeyerür          Gölü bile taşırırlar

a) Şiirin nazım biçimi: KOŞUK
b) Ölçüsü: SEKİZLİ HECE ÖLÇÜSÜ
c) Kafiye şeması: A-A-A-B
d) Nazım biçiminin genel özellikleri:
1- DOĞA, AŞK, YİĞTLİK GİBİ TEMALAR İŞLENİR.
2- KAFİYE DÜZENİ A-A-A-B/ C-C-C-B/ D-D-D-B ŞEKLİNDEDİR.
3- HALK EDEBİYATINDA KOŞMA’YA, DİVAN EDEBİYATINDA GAZEL’E BENZER.
4- SIĞIR VE ŞÖLENLERDE SÖYLENİR.
5- HECE ÖLÇÜSÜ KULLANILIR.

8. “edebiyat, kültür, edebiyat tarihi, edebiyatçı, edebiyat tarihçisi” kavramlarını aşağıdaki boşluklara uygu bir şekilde yerleştiniz.

A) Bir milletin, tarih boyunca elde etmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin tümüne……….denir

B) İnsanları duygu, düşünce ve düşlerinin en güzel şekilde, yazılı ve sözlü olarak anlatılması sanatına……………..denir.

C) Edebi eser veren ve edebiyatla uğraşan kişilere……………denir.

D) Edebi eserleri ve bu eserleri ortaya koyan sanatçıları dönemleri ile birlikte inceleyen bilim dalına…………………denir.

E) edebiyat tarihi alanında çalışanlara………………denir.

A) KÜLTÜR
B) EDEBİYAT
C) EDEBİYATÇI
D) EDEBİYAT TARİHÇİSİ
E) EDEBİYAT TARİHİ
9. Aşağıdaki destanları yapay ve doğal olarak sınıflandırınız.

Şu, Manas, Genç Osman Destanı, Köroğlu Destanı, Şehname, Kaybolmuş Cennet.

DOĞALLAR : ŞU , MANAS , KÖROĞLU , ŞEHNAME
YAPAYLAR : GENÇ OSMAN DESTANI , KAYBOLMUŞ CENNET10.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise ‘D’; yanlış ise ‘Y’ yazınız.

* Mesnevi sözlü edebiyat dönemine ait bir türdür. ( Y)

* Yaşama tarzı, sanat ve edebiyat eserlerini etkiler. ( D)

* Destanlar günümüze yazılı metinler ile taşınmıştır. ( D)

* ‘Demir’ miti Göktürk destanlarında görülür. ( D)

* Kül Tigin Abidesi, Uygur Yazıtları içinde yer almaktadır. ( Y)

NOT: HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUANDIR.
SÜRE 40 DAKİKADIR. BAŞARILAR...www.edebiyatfatihi.net

Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar