10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)
10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları ve cevapları (yepyeni)

..... LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI
YEPYENİ SORULARLA
1. Hiç fil görmemiş bir kasabaya fil getirip fili karanlık bir odaya koymuşlar , Sonra odaya kasabadan birkaç kişiyi almışlar , hiç görmedikleri filin neye benzediğini sormuşlar . Filin hortumunu tutan "Fil upuzun ve esnek bir şeye benziyor." demiş . Filin kulağını tutan "Fil geniş ve ince bir şeye benziyor." demiş.Filin gövdesine dokunan "Fil geniş ve kalın bir şeye benziyor." demiş .Özetle herkes kendi filini tarif etmiş.

1) Bu hikayeyle verilen mesaj nedir ? (10 puan)


2. Sunumun tanımını yaparak,etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.
3. Hoşlandığım bir kitap oldu mu ondan söz ederim. Ayrıca, başkalarına da onu iletmek isterim. Bunu yaparken bir iletiye bağlanmadığım gibi, yargılarımın kesin ve şaşmaz olduğunu da ileri sürmem.Kendisinden böyle söz eden bir eleştirmenin en belirgin niteliği nedir ?4.İletişimde anlatıcı ile anlatılan konu arasındaki ilişki anlatımı etkiler. Buna göre metin ile an­latıcının tavrı arasında nasıl bir ilişki vardır, bu ilişkinin anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.


5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
   *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce ………………………………………yapması gerekir.
   *…………………………..tartışma türlerindendir.
   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel……………a dönüşür

 6. Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlışsa Y yazınız.
(  ) İletişim etkinliği, iletişimde yer alan öğelerin imkânlarıyla sınırlandırılır.
(  ) Anlatımın başarısı; iletiyi aktaracak kişinin yaklaşımıyla, tavrıyla, anlatım biçimiyle ilişkili değildir.
 (  ) "Hep sizin gibi akıllı ve çevresine saygılı arkadaşlarımın olmasını istemişimdir." cümlesi nesnel bir yargıdır.
( ) "Yazar, şairlerin yüzyıllardır işledikleri gurbet temasını bu eserinde eleştirel bir yaklaşımla hicve­diyor." cümlesi öznel bir yargıdır.

( ) Somutlaştırma; okurda bir konuyla, bir kavramla ilgili uzak çağrışımlar yapmak amacıyla kulla­nılır ve daha çok şiirsel ifadelerde kullanılır.

7. Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız.


8. a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;     b)    “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın
            Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,               Kulaklarım komşuların ayak sesinde
           Alışmadığım iyimser duygular,                             Varsın bir yudum su veren olmasın
           Gökyüzü inadına mavi,                                            Baş ucumda biri bana “su yok!” desin”
           Yaşamak inadına güzel!”
Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız.


9. “GÖÇ” temasını; kişi,zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.


10.  Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.
Ø  Filmin sanat filmi olduğunu ve çok sıkıcı olduğunu söyledi. 
(..........................................................)
Ø  Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(…………………………………………….)
Ø  Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………………………………………………………)
Ø  Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.(………………………………………………….)

Ø  Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (……………………………………………..)


CEVAP ANAHTARIDIR
1) 
 • Dünyaya herkes kendi penceresinden bakar. · 
 • Olayları herkes kendi sahip olduğu değer yargılarına ve bakış açısına göre değerlendirir. 
 • Dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. · 
 • Olayları herkes kendi ilgi, görüş, beceri ve sahip olduğu özelliklere göre yorumlar.
2) Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.    
 • Sunum yapacak kişi sunum yerini önceden görüp, prova yapmalıdır.
 • Sunumda kullanacağı malzemeleri önceden kontrol etmelidir.
 • Sunum sırasında ciddi, ağırbaşlı, derli, toplu bir görüntü sergilemelidir.
 • Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmalıdır.
 • Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
 • Sunumunu destekleyecek çeşitli belge, grafik ve slaytlar kullanmalıdır.
 • Slaytlarda kullanılan cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Slaytlar arası geçiş eş zamanlı olmalıdır.
 • Sunum sonunda sorulan sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verilmelidir.
3) NESNELLİK

4) Farklı metinlerde aynı konu işlendiği hâlde anlatımda anlatıcıların farkı bakış açıları ve tavırları birbirinden değişiktir. İşte bu farklılık ve yaklaşım anlatımı doğrudan etkiler. Yazarlar amaçlarına ulaşmak için tavırlarına en uygun anlatım biçimini seçerler. Anlatımın başarısı da, iletiyi aktaracak kişinin yaklaşımıyla, tavrıyla, anlatım biçimiyle doğrudan ilişkilidir.

5) Sunum yapacak kişinin sunumdan önce prova yapması, sunum yerini görmesi, malzemeleri kontrol etmesi yapması gerekir.
   *Açık Oturum, Münazara, Panel, Forum, Sempozyum tartışma türlerindendir.
   *Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür.

6)
( D ) İletişim etkinliği, iletişimde yer alan öğelerin imkânlarıyla sınırlandırılır.
( Y ) Anlatımın başarısı; iletiyi aktaracak kişinin yaklaşımıyla, tavrıyla, anlatım biçimiyle ilişkili değildir.
 ( Y ) "Hep sizin gibi akıllı ve çevresine saygılı arkadaşlarımın olmasını istemişimdir." cümlesi nesnel bir yargıdır.
( Y ) "Yazar, şairlerin yüzyıllardır işledikleri gurbet temasını bu eserinde eleştirel bir yaklaşımla hicve­diyor." cümlesi öznel bir yargıdır.

( D ) Somutlaştırma; okurda bir konuyla, bir kavramla ilgili uzak çağrışımlar yapmak amacıyla kulla­nılır ve daha çok şiirsel ifadelerde kullanılır.


7) Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panel başkanının görevleri:
 • Konuşmacıları yöneterek, onların konuşma sıralarını ve sürelerini ayarlar.
 • Konuyu ana hatlar ortaya koyarak, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engeller.
 • Konuşmacıların rahatça konuşabileceği ortamı yaratır.
 • Dinleyicilerin görüş belirtmeleri konusunda karar veriri.
 • Konuşmalar sonunda görüşleri belli bir sonuca bağlar.

8A ) YAŞAMA SEVİNCİ   B) YALNIZLIK

9) Suriye'den Edirne'ye göçen mültecilerin sınırda yaşadığı zorluklar

10) 
 • Filmin sanat filmi olduğunu ve çok sıkıcı olduğunu söyledi. (Dolaylı- Öznel-Soyut)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(Doğrudan- Nesnel- SOmut)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (Dolaylı- Nesnel- Somut)

Yazıya Tepkini Göster!

1 Yorumlar

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

 1. çok iyi olmuş Elinize Ayağınıza Sağlık Hatta Beyninizede

  YanıtlayınSil

Yorum Gönderme

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar