24 Eki 2015

11.sınıf edebiyat MEB cevapları ,sayfa 37 (ilk kez ve sadece burada)

Reklamlar

11.SINIF EDEBİYAT KİTABI MEB CEVAPLARI 2015-2016
YENİ BASKIYA GÖRE GÜNCELLENDİ.
SAYFA 37

4. Kürsî-i İstiğrak adlı şiiri, XVIII. yy. divan şairlerinden Şeyh Galip'in aşağıda ilk ve son bent­leri verilmiş olan şiiriyle yapı bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarından hareketle Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin yapı özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Şeyh Galip'in Müseddes-i Mütekerrir şiiri altı dizeden oluşan son iki dizesi her bentte tekrar edilen bir MÜSEDDES (ALTILI) örneğidir.

Kürsi-i İstiğrak adlı şiir de aynı yapıya sahiptir.

5. Kürsî-i İstiğrak şiirini tarihî ve sosyal değerleri yansıtan ya da onlarla ilişkili olan kelime ve ifadeler bakımından inceleyiniz. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız.

www.edebiyatfatihi.net doğru ve özgün
4-5-6 ve 7, dizelerdeki tasavvufi ifadeler...

6) Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin temasını Şeyh Galip'e ait Müseddes-i Mütekerrir ve Namık Kemal'e ait Hürriyet Kasidesi adlı şiirlerdeki temalarla karşılaştırarak Kürsî-i İstiğrakın temasının daha önce­ki dönemlere göre değişip değişmediğini belirleyiniz ve temanın yazıldığı dönemle ilişkisi hakkında çıkarımlarda bulununuz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.


Kürsi-i İstiğrak teması : BİREYİN YALNIZLIĞI ,ALLAH'IN BİRLİĞİ 
MÜSEDDES-İ MÜTEKERRİR TEMASI : İLAHİ AŞK
HÜRRİYET KASİDESİ TEMASI : HÜRRİYET 


Kürsi-i İstiğrak teması  daha öncekilerden farklı olarak "birey"in etrafında şekillenmiştir.Bireyim dünyayı algılama çabası Tanzimat sanatçılarındaki ikilemi ve bunalımı yansıtır.

4.etkinlik
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin temasını, ikinci grup XX. yy. halk şairlerinden Âşık Veysel'e ait olan aşağıdaki şiirin temasını bulur. Grup sözcüleri temaları açıklar. Temaların bu şiirlerde nasıl ele alındığı, gelenek ve modern döneme özgü “birey, bireysellik, bireycilik” kavramları etrafında değerlendirilir. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır.


Kürsi-i İstiğrak teması : BİREYİN YALNIZLIĞI ,ALLAH'IN BİRLİĞİ 
Aşık Veysel'in şiirinin teması : ALLAH'IN BİRLİĞİ
Tema her ikisinde de Allah'ın varlığını her şeyde gösterdiği üzerine kurulmuştur.Allah'ın birliği teması divan şiirinde tevhitlerde işlenirken , bireyin kendisini merkeze koyarak kendi gözüyle anlatımı modern döneme özgüdür. Çünkü Divan şiirinde bu tema bireyden soyutlanarak ele alınır.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!