11.SINIF TÜRK EDEBİYATI MEB YAYINLARI CEVAPLARI 2015-2016
YENİ BASKIYA GÖRE GÜNCELLENDİSAYFA 381. Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin temasının günümüz için ifade ettiği anlam ve değerleri tartışınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 
www.edebiyatfatihi.net
Günümüzde  artan teknolojik gelişmelere , iletişim araçlarının geniş ve yaygın olmasına rağmen bununla ters orantılı şekilde gittikçe artan yalnızlıklarla şiirde anlatılanlar bir  ilişki kurulabilir.

2. Aşağıdaki mısraları, şiirin bütününü de dikkate alarak yorumlayınız. 
www.edebiyatfatihi.net
Verilen mısralarda ALLAH-DÜNYA -BİREY ÜÇGENİ ANLATILMAKTADIR. Allah'ın OL emriyle dünyayı yaratması yarattığı her şeyde kendisinden bir şeyler gizlemesi insanın yaratılanları görüp kendi büyüklüğünü ve yüceliğini anlaması anlatılmaktadır.
www.edebiyatfatihi.net
3. Kürsî-i İstiğrak adlı şiirin hangi şiir ve düşünce gelenekleriyle ilişkili olduğunu belirleyiniz.
Nazım şekli bakımından DİVAN ŞİİRİYLE
ANLATILANLAR BAKIMINDAN TASAVVUF GELENEĞİ ile ilişkilidir.
4. Okuduğunuz şiirin size hissettirdiklerini sözlü olarak ifade ediniz.

5. Kürsî-i İstiğrak adlı şiirden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle Abdülhak Hamit'in fikrî ve edebî kişiliği hakkında çıkarımlarda bulunarak şiirle şair arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ


1. Yaptığınız araştırmadan hareketle Tanzimat'la birlikte edebiyatımıza giren kavramlardan “aydınlanma” düşüncesiyle ilişkili olanları tahtaya yazınız

AKIL-DENEYİM-İLERLEME-GELİŞME -BİLİM 
www.edebiyatfatihi.net
Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Yapılan araştırmadan hareketle birinci grup klasisizmin, ikinci grup romantizmin özelliklerini belirler. Grup sözcüleri tarafından açıklanan özellikler çerçevesinde Tanzimat Dönemi şiirinin klasik ve romantik edebiyatla ilişkisi tartışılır. Ulaşılan sonuçlar deftere yazılır. 


Tanzimat Dönemi şiirinin klasik ve romantik edebiyatla ilişkisi içinse BURAYI TIKLAYINIZ
2. İncelediğiniz şiirlerden hareketle yapı, tema, dil ve anlatım bakımından Tanzimat şiirinin genel özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

TANZİMAT ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ

3. İncelediğiniz şiirlerin tema bakımından birbiriyle ilişkisi olup olmadığını sözlü olarak ifade ediniz.
Kürsi-i İstiğrak şiiri dışındakiler tema bakınından benzerlik göstermektedir.
www.edebiyatfatihi.net
Tanzimat şiirinde işlenen temalardan birini seçerek bu temayla ilgili bir şiir yazınız.Yazılan şiirler arasından beğendiklerinizi sınıf panosuna asınız. www.edebiyatfatihi.netYazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar