11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016
11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları ve cevapları 2015-2016

                                    ......11.SINIF TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVLARI
                                                                  SINAV SORU TUTANAĞIDIR
DERSİN ADI     :     TÜRK EDEBİYATI                                 SINIFI               :  11.SINIFLAR
SINAV SÜRESİ :     60 DK                                                    SINAV TARİHİ  : 
PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Sınav Komisyon Başkanı
    Okul müdürü                                          
                                                                   S O R U L A R
1. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
1-Kuruluş Dizisi
Cumhuriyet dönemi
2
2- Çalıkuşu 
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi
1
3-Nutuk
Uygur  Dönemi
4
4- Irg Bitig
Kurtuluş  Savaşı
3
2. . Aşağıda verilen eser-yazar eşleşmelerini yapınız.
Hürriyet Kasidesi                           Halit Ziya Uşaklıgil
Şair evlenmesi                                Cenap Şahabettin
Sergüzeşt                                             Şinasi
Elhan-ı Şita                                           Sami  Paşazade Sezai
Sarı Gül                                                  Namık Kemal
3. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem sanatçılarını yazınız.
4. Anlatmaya   bağlı  edebi metinlerde   kaç çeşit anlatıcı bakış açısı vardır?
5. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)   a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı……..…………………….dir.
   b)  İlk özel gazete    ………………………………dir.
   c)  İlk resmi gazete…………………………dir.
   d) İntibah   adlı romanı  Tanzimat edebiyatçılarından……………………yazmıştır.
6. Tanzimat dönemi romanın özelliklerini yazınız.
7.Tanzimat edebiyatı döneminde Eski –yeni tartışması hangi sanatçıların etrafında yapılmıştır?
8. Servetifünun edebiyatında “resim altı şiir yazma” hangi akımın etkisiyle ortaya çıkmıştır?
9.Öz şiir anlayışıyla şiir yazan şairlerimizden ikisinin adını yazınız.
10.  Milli edebiyat  akımını başlatan sanatçılardan ikisini yazınız.                                                           
                                    LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI  SORUMLULUK SıNAVLARI
                                                                  SINAV CEVAP ANAHTARI  TUTANAĞIDIR
DERSİN ADI     :     TÜRK EDEBİYATI                                 SINIFI               :  11.SINIFLAR
SINAV SÜRESİ :     60 DK                                                    SINAV TARİHİ  : 
PUANLAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Aşağıdaki isimlerden oluşan sınav komisyonumuz .............  Cuma günü saat ....’da okul müdürünün başkanlığında toplanarak; sınav sorularını aşağıya çıkarmış olup puanlama bareminin
Yukarıda belirtildiği şekilde olmasını kararlaştırmıştır.
Sınav Komisyon Başkanı
    Okul müdürü
                                               ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE     
                                                                   S O R U L A R
1. Aşağıda verilen eser isimlerini, dönemlerine göre eşleştiriniz.(10)
1-Kuruluş Dizisi
Cumhuriyet dönemi
2
2-Çalıkuşu 
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi
1
3-Nutuk
Uygur Dönemi
4
4) Irg Bitig
Kurtuluş  Savaşı
3
2. . Aşağıda verilen eser-yazar eşleşmelerini yapınız.
Hürriyet Kasidesi                             Namık Kemal
Şair evlenmesi                                  Şinasi
Sergüzeşt                                             Sami Paşazade Sezai
Elhan-ı Şita                                            Cenap Şahabettin
Sarı Gül                                                   Halit Ziya
3. Tanzimat Edebiyatı birinci dönem sanatçılarını yazınız.
Namık kemal, Şinasi, Ziya Paşa , Ahmet Mithat Efendi ,
4. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde   kaç çeşit anlatıcı bakış açısı vardır?
Kahraman anlatıcı bakış açısı, Gözlemci anlatıcı bakış açısı, ilahi anlatıcı bakış açısı
5. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
   a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı…Şair Evlenmesi…..…………………….dir.
   b)  İlk özel gazete    …Tercüman-ı Ahval……………………………dir.
   c)  İlk resmi gazete…Takvim-i  Vakayi………………………dir.
   d) İntibah   adlı romanı  Tanzimat edebiyatçılarından…Namık Kemal…………………yazmıştır.
6. Tanzimat dönemi romanın özelliklerini yazınız.
  Romanlar teknik bakımdan kusurludur.
  Yazar olaylara müdahale eder.
  İyiler daima kazanır.
 Birinci dönem romantizm ikinci dönem realizm etkisinde kalmıştır.
Halkı eğitmek amacı güdülür.
7.Tanzimat edebiyatı döneminde Eski –yeni tartışması hangi sanatçıların etrafında yapılmıştır?
Muallim Naci- Recaizade Mahmut Ekrem
8. Servetifünun edebiyatında “resim altı şiir yazma” hangi akımın etkisiyle ortaya çıkmıştır?
Parnasizm
9.Öz şiir anlayışıyla şiir yazan şairlerimizden ikisinin adını yazınız.
Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin, Cahit Sıtkı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek
10.  Milli Edebiyat Akımı’nı başlatan sanatçılardan ikisini yazınız.
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem


Yazıya Tepkini Göster!

Bir Yorum Yaz

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.

Daha yeni Daha eski

Reklam

Reklamlar