11 Tem 2015

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Özellikleri ve şairleri maddeler halinde

Reklamlar

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

 • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:

 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde memleket manzaralarıyla ilgili söyleyişler sıkça görülür. 
 • Beş Hececiler, Anadolu ve Anadolu insanını anlatmışlardır. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk arasından rastgele insanlar ele alınmıştır. 
 • Ahmet Kutsi Tecer, halk edebiyatı ve folklor çalışmalarına büyük oranda destek çıkmıştır.
 • Hisar dergisi mensupları, Türk şiirini yozlaştıranlara karşı çıkmış ve çözüm olarak halk edebiyatı kaynaklarını işaret etmişlerdir. 
 • Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirde halk şiiri unsurları da kullanılmıştır. 
 • Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. 
 • Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler.
 •  Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.
BU ANLAYIŞIN ŞAİRLERİ ŞUNLARDIR...
HEPSİ MADDELER HALİNDE..TIKLAYINIZ1. AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)


2. ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)


3. KEMALETTİN KAMU (1901-1948)


4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)


5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)


6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)


7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)


8. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)


9. NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

10. ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR (1896-1973)


EK BİLGİLER :

MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINA UYGUN OLARAK FAALİYET GÖSTEREN DERGİLER VE EDEBİYAT GRUPLARI:

A) HİSARCILAR:1950’lerde Garipçilere tepki olarak doğan ve Hisar dergisinin etrafında toplanan yazar ve şairlerin oluşturduğu edebi akımdır. Milli, manevi duygulara değer veren bir kimliğe sahip olan bu aydınlar, garipçilerin terk ettikleri ölçü, uyak gibi klasik edebiyat ögelerine geri döndüler. Aşk, doğa, vatan sevgisi gibi temalar etrafında eserler verdiler.
Mehmet, ÇINARLI, Gültekin SAMANOĞLU, Coşkun ERTEPINAR, Mustafa Necati KARAER, İlhan GEÇER, Sevinç ÇOKUM, Cemil MERİÇ, Yavuz Bülent BAKİLER, Mehmet KAPLAN, Tarık BUĞRA, Munis Faik OZANSOY, Arif Nihat ASYA

MEHMET ÇINARLI: (1925–1999) Hisarcıların kurucularındandır. Hisar dergisinin sahibidir. Anayasa mahkemesinde üyelik yaptı. Konya Ermenek doğumlu olan şair, geleneğe bağlı olarak aruz ve heceyle şiirler yazdı.
ESERLERİ:
ŞİİR: Zaman Perdesi, Güneş Rengi Kadehler, Gerçek hayali Aştı.
DENEME: Halkımız ve Sanatımız
YAVUZ BÜLENT BAKİLER: 1936 Sivas doğumlu olan Yavuz Bülent BAKİLER, aslen Azeri Türküdür. Gazetecidir. Radyo, televizyon ve gazetelerde çalıştı. Geleneksel şiiri, kendi potasında eritip edebi kişiliğini oluşturdu. Anadolu’yu ve Anadolu insanını eserlerinde yapıcı bir yaklaşımla konu etti. Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve manevi değerler şiirinde yer verir.
ESERLERİ:
ŞİİR: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman
İNCELEME: Arif Nihat Asya İhtişamı, Mehmet Akif’le Çağdaş Türkiye İdeali
GEZİ: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan Türkistan
CEMİL MERİÇ (1916–1987): Hem edebiyatçı hem de düşünce adamıdır. Hatay doğumludur. İstanbul üniversitesinde felsefe eğitimi aldıysa da bu bölümü bitiremedi. Çeşitli memurluklar ve öğretmenlik yaptı. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne başlayarak oradan mezun oldu.1955’te görme yeteneğini kaybetti. Fakat bu, onun yazma işlevini durduramadı. Kitaplarını kızına bazen de sekreterine söyleyerek yazdırdı.
ESERLERİ:
İNCELEME: Işık Doğudan Gelir, Umrandan Uygarlığa, Kültürden İrfana, Saint Simon; İlk Sosyolog, İlk Sosyalist
DENEME: Mağaradakiler, Bu Ülke
GÜNLÜK: Jurnal
SEVİNÇ ÇOKUM: 1943 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Türk Edebiyatı dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Gazetecilikle de meşgul oldu.(Türkiye) Hisar, Türk Edebiyatı, Töre dergilerinde yazdı.
ESERLERİ:
ÖYKÜ: Eğik Ağaçlar, Makine, Bölüşmek, Rozalya Ana, Evlerinin Önü, Gece Kuşu Uzun Öter, Derin Yara,
ROMAN: Hilal Görününce, Bizim Diyar, Ağustos Başağı, Gül Yüzlüm, Tren Buradan Geçmiyor, Karanlığa Direnen Yıldız
İLHAN GEÇER:
ŞİİR: Büyüyen Eller, Hüzzam Beste, Yeşil Çağ
M. NECATİ KARAER:
ŞİİR: Sevmek Varken, Güvercin Uçurmak, Kuşlar ve İnsanlar
COŞKUN ERTEPINAR:
ŞİİR: Sevginin Yedi Rengi, Yunus Bahçesinde Açan Gül, Şu Dağlar Bizim Dağlar, Destan Atatürk
BAHAEDDİN KARAKOÇ:
ŞİİR: Kar Sesi, Beyaz Dilekçe, Leyl ü Nehar Aşk, Karanfiller Çiçek Açtığı Zaman, Uzaklara Türkü, Ay Işığında Serenatlar
MEHMET KAPLAN: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Profesör unvanıyla görev yapmaktadır.
ESERLERİ:
İNCELEME: Şiir Tahlilleri, Hikâye Tahlilleri, Edebiyatımızın İçinden
DENEME: Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Sevgi ve İlim
TURGUT ÖZAKMAN: 1930 Ankara doğumludur. Hukuk fakültesi bitirdi. Tiyatro eğitimi aldı. Tiyatro hocalığı yaptı. TRT’de çalıştı.
ESERLERİ:
OYUN: Ah Şu Gençler, Töre, Ocak, Pembe Evin Kaderi, Ak Masal Kara Masal
ROMAN: Şu Çılgın Türkler
TARIK BUĞRA(1918–1994):
ÖYKÜ: Yarın Diye Bir Şey yoktur, İki Uyku Arasında, Oğlumuz
ROMAN: Siyah Kehribar, Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Gençliğim Eyvah Osmancık, Dönemeçte, Yağmur Beklerken
OYUN: Akümülatörlü Radyo, Ayakta Durmak İstiyorum, Yüzlerce Çiçek Birden AçtıB) AĞAÇ DERGİSİ: 1936’da sanat- fikir- aksiyon sloganıyla yayın hayatına atılan Ağaç dergisinin sahibi ve başyazarı Necip fazıl Kısakürek’tir. Milli, ruhçu, Anadolucu bir sanat anlayışı hâkimdir. Ankara ve İstanbul’da yayına hazırlanan dergi 17 sayıdan sonra kapandı. Ahmet Hamdi, Ahmet Kutsi, Ahmet Muhip, Ziya Osman, Cahit Sıtkı, Sait Faik, Sabahattin Ali gibi devrin önde gelen yazar ve şairleri Ağaç dergisinde yazmışlardır.


C) ÇINARALTI DERGİSİ: Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya siyasi mizah mecmuası olan Akbaba’yı ve haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi olan Çınaraltı’nı birlikte çıkarırlar. Çınaraltı 1940’lı yılların en popüler fikir ve edebiyat dergilerindendir. 1948 yılına kadar tam 141 sayı boyunca yayında kalır. Aynı dönemde yayınlanan Gökbörü, Bozkurt gibi aşırı Türkçü dergilere göre daha ılımlı ve kültürel bir milliyetçiliği savunmakta ve din olgusuna daha ziyade yakınlaşmakta olup bu yüzden daha geniş kitlelere hitap etmiştir. Derginin yazar ve şair kadrosu bir hayli zengindir: Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Ali Canip Yöntem, Halide Nusret Zorlutuna, Şükufe Nihal, Hüseyin Namık Orkun, Peyami Safa, Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Enver Behnan Şapolyo, Zeki Ömer Defne, Besim Atalay, İsmail Hami Danişment, Tarık Buğra, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Edip Ayel…
YILLAR GEÇEDURSUN
Bir yaz yağmuru gibi birden Düşünmemek lazım geçeni Bu kadar sefil.
Uzak günlerden selam veren
Ellerin görebilir beni
Gözlerin değil.

Aydınlığı vurur bugüne
Bir aşk yaratmıştık hummalı.
Ay ışığı karlar üstüne,
Nefesin yüzüme vurmalı
Bakışın değil.
Attım artık kederi, gamı
Işıkların hepsini kısın.
Göğsüne koyduğum başımı
Bileğinle bastırmalısın
Avucunla değil.

Hiçbir şey kalmadı yarına
İşte odamın camlarından
Kayboldu şekil.

Uyup yağmur bulutlarına
Deli dolu gidişin yalan
Gelişin değil…

Gültekin SAMANOĞLU

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!