18 May 2015

11.sınıf edebiyat kitabı , lider yayınları, cevapları sayfa 184 ,

Reklamlar

SAYFA 184
5. MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1. Etkinlik: İki gruba ayrılınız. Grup sözcülerinizi seçiniz. “Millî Edebiyat” kavramı hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi ifade ediniz. Bu üniteye adını veren “Millî Edebiyat” kavramının uluslaşma ve ulus devlet kurma ile ilişkisinin olup olmadığı belirleyiniz. Grup sözcülerinizden ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade etmelerini isteyiniz.
Milli edebiyat döneminde tema olarak ise millilik, milliyetçilik, vatan millet temaları işlenmiştir.Bu özellikler Milli Edebiyat Döneminde ulus devlet haline gelme kaygısı olduğunu, dönemin tüm unsurlarının bu payda etrafında birleştiğini gösterir.
2. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan eserlerde sosyal sorunların ele alınıp alın
madığını incelenen metinlerden yola çıkarak belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Millî Edebiyat Döneminde kaleme alınan eserlerde sosyal sorunlar ele alınmıştır..(ahlaki çöküntü, toplumsal bozukluklar, memleket meseleleri ,yanlış Batılılaşma vb.gibi)
3. Etkinlik: İncelediğiniz metinlerden yola çıkarak Millî Edebiyat Dönemini etkileyen sanat ve ede
biyat akımlarının neler olduğunu belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.


Millî Edebiyat dönemi romancılarının büyük bir bölümü eser­lerini realist akımının ilkelerine bağlı kalarak yazmışlardır.

Halide Edip Adıvar'ın "Yeni Turan", Ahmet Hikmetin "Gönül Hanım", Müfide Ferit'in "Aydemir" gibi romanları milliyetçi dü­şüncenin ürünleridir. Millî Edebiyat devri romanlarında, hikâye­de olduğu gibi memleket meselelerine ve sosyal sorunlara ağırlık vermek, bu sorunları çözebilecek kahramanlar ve fikirler geliştirmek, tasvir ve tahlilde gerçekçiliğe doğru gitmek gibi özellikler dikkati çeker.

4. Etkinlik: Millî Edebiyat Döneminin kendinden önceki edebiyatlardan ayrılan yönlerini tartışarak
belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.


CEVABI MADDELER HALİNDE TIKLAYINIZ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


5. Etkinlik: Öğretmen önderliğinde sınıfta “Millî Edebiyat” konulu beyin fırtınası düzenleyiniz.
6. Etkinlik: “Millî Edebiyat Dönemi” hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi dile getiren bir yazı kale
me alınız. Yazınızı değişik sanat etkinliklerinden (resim, afiş, müzik vb.) de yararlanarak oluşturmaya özen gösteriniz. Hazırladığınız yazıyı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
11. sınıf Türk  edebiyat kitabı lider yayınları cevapları, 2014 2015 11. sınıf lider  yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 lider  yayıncılık 11.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!