16 May 2015

10.sınıf Nova Türk edebiyatı cevapları sayfa 179 ,

Reklamlar

10.SINIF NOVA TÜRK EDEBİYATI CEVAPLARI
SAYFA 179
1. Metnin planını (giriş, gelişme, sonuç) çıkarınız.
Giriş: Ana Baba Hakkı 9. Bneyte kada
Gelişme: Öğretmen/Usta Hakkı
Sonuç: Komşu Hakkı son iki beyit
2. a) Sınıfa getirdiğiniz lirik metin ile okuduğunuz metni ahenk unsurları açısından karşılaştırınız. (incelemesi aşağıda)
LİRİK METNİMİZ GEVHERİ'DEN KOŞMA OLSUN...
1. Metin
Koşma
Dost bağının meyveleri erişti
Ayva benim alma benim nar benim
Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
Cefâkârım sitemkârım var benim

Yedi derya boz bulanık selinden
Halk-ı âlem âciz kaldı dilimden
Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
Efgan benim mâtem benim zâr benim

Mâil oldum kisvesine tâcına
Bend olmuşum siyah zülfü ucuna
Mansur gibi asılırım saçına
Kâkül benim perçem benim dâr benim
Gevherî der kime gönül katayım
Gevherimi nâdânlara satayım
Dost bağında bülbül gibi öteyim
Gülşen benim güller benim hâr benim
Gevheri

YAPI ÖZELLİKLERİ
Dörtlükler kurulmuş, ilk dörtlüğün kafiye örgüsü “abab” şeklindedir. Dörtlükler arasında tema yönünden bir bağ vardır. Anlam her dörtlükte tamamlanmıştır. Şiirde genel olarak yarım kafiye kullanılmıştır.

TEMASI VE BİRİMLERDE ANLATILANLAR

Birim değeri: dörtlük
Birimlerin konusu
tema
1.      Birim
Ayrılıktan dolayı şairin ağlamaklı hali dile getirilmişitir.aşk
2.      Birim
Sevgilisiyle arı düşmesini bülbül ve gül mazmununda anlatmıştır.
3.      Birim
Sevgilinin hatıraları anlatılmış. Saçına olan özlem dile getirilmiş.
4.      Birim
Dostların yanında derdini nasıl anlatacağı üzerinde durmuştur.

Koşmanın ahenk ögeleri
Koşmanın Ahenk Ögeleri
Ölçü
Kafiye-Redif
Ses-Söyleyiş
11’li hece ölçüsü
1.       Dörlük: “işti”ler redif, “r”ler yarım kafiye, “benim”ler redif, “ar”lar tam kafiye
2.       Dörtlük: “imden”ler redif, “l”ler yarım kafiye
3.       Dörtlük: “ına”lar redif, “ac”lar tam kafiye
4.       Dörtlük:  “eyim”ler redif, “t”ler yarım kafiye
Şiir dörtlüklerle hece  ölçüyle ve sade bir dille söylenmiştir.

Koşmada kullanılan söz sanatlarını ve imgeleri 
Çeşmim yaşı ummanlara kaşırştı-Mübalağa
Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden-teşbih
Bend olmuşum siyah zülfü ucuna-teşbih
Mansur gibi asırlım saçına-teşbih
Dost bağında bülbül gibi öteyim-teşbih

Bu şiirde gül ve bülbül imgesi kullanılmıştır. Şair kendisini gül bahçesinde güller için öten bülbüle benzetmiştir. Bu imge şiirin çok anlam kazanmasını sağlamıştır.

KİTAPTAKİ HUKUK-I VALİDEYN ŞİİRİ İLE KOŞMANIN KARŞILAŞTIRILMASI
Koşma 11'li hece ölçüsüyle yazılmışken Hukuk-ı Valideyn aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Koşmada genelde yarım uyak kullanılmışken Hukuk-ı Valideynde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
Koşmanın nazım birimi dörtlük Hukuk-ı Valideyn adlı şiirin beyittir.
Koşmanın uyak düzeni abab/cccb/dddb/... Hukuk-ı Valideyn'in aa/bb/cc/dd mesnevi uyak örgüsü biçimindedir.
10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!