5 Nis 2015

Nova Yayınları 10.sınıf Türk edebiyatı 157.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 157
1. Metin, kendisinden önce yazılmış benzer mesnevilerden farklı bir kurguya sahiptir. Daha çok roman tarzını hatırlatır. Okuduğunuz metinde anlatılanların olduğu gibi yaşanması mümkün müdür? Neden? Buna göre metni, kurmaca ve gerçeklik bakımından yorumlayınız
metinde anlatılanların olduğu gibi yaşanması mümkün değildir. Çünkü burada anlatılanlar gerçek yaşamla birebir örtüşmez. Olağanüstü olaylar ve durumlar var.
Metin kurmaca bir metindir.
2. Metnin olay örgüsünü bulunuz. Olay örgüsü ile olay zinciri arasındaki farkları, olay örgüsünde hangi olay parçalarına yer verildiğini ve metinde okuyucunun tamamlayabileceği kısımlar olup
olmadığını belirtiniz.
Metnin olay örgüsü
Ateş denizinin Aşk’ın yoluna çıkması
Devlerin(cin) gemilere binmeleri
Devlerin gemiye binmek isteyenleri devlerin öldürmesi
Aşk’ın sabırlı olup gemiye binmemesi
3. Metnin ana düşüncesi nedir? Ana düşünceyi ifade ederken olay örgüsü ve kişilerin bir işlevi var mıdır? Açıklayınız.
Ana düşünce: Aşk’ın karşılaştığı zorluklar.
Ana düşünceyi ifade ederken olay örgüsü ve kişilerin bir işlevi var. Soyut olan tema bu unsurlar üzerinden somutlaştırılır.
4. Metindeki kişilerin tarihî, dinî ve mitolojik özellikleri var mıdır? Bu kişilerin olay örgüsündeki
işlevleri nedir? Sözlü olarak ifade ediniz.
Evet, vardır. Cinler, devler mitolojik kahramanlardır. Bu kahramanlar ateş denizi, mumdan gemiler gibi hayali unsurları kullanıyorlar.
5. Metindeki kişilerin benzeriyle tarihte ve günümüzde karşılaşılabilir mi? Bu kişiler metinde hangi değerleri ve kavramları temsil etmektedir? Tartışınız. Sonuçları belirtiniz.
Hayır, karşılaşılamaz. Bu kişiler kurmaca yani hayalde uydurulmuş kişilerdir.
6. Okuduğunuz metindeki mekânın özelliklerini tahtaya yazınız. Bu özellikleri masal motifleri,
gerçeklik ve kurmacalık açısından değerlendirerek sonuçları ilgili kutucuklara yazınız.
Mekân: Ateş denizi, üzerinde mumdan gemiler var. Burada masal motifleri daha ağır basıyor. Mekanlar gerçek mekan değil masalımsı mekanlardır. Kurmacadırlar.
7. Metinde resmedilen mekânın gerçek hayatta karşılığı olabilir mi? Şair niçin böyle bir mekân
tasviri yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Hayır, olamaz. Bu mesnevi ilahi aşkı konun ediniyor. Burada ilahi aşk sembolleştirilmiştir. Bu yüzden şair böyle bir mekan seçmiştir.
8. Metinde mekânın anlatılmasında ve tanıtılmasında nelere, niçin önem verildiğini örnekler vererek açıklayınız.
Gemiydi ama düğün nahılına (Balmumundan yapılmış yapma ağaç, yapma meyveler, çiçekler,
altın veya gümüşten yapraklarla süslenir ve sonradan odasına konulmak üzere gelinin önüne getirilirdi.) benziyordu; gövdeleri kırmızı, alev görünüşlü…
yukarıdaki cümlelerde mekanla ilgili özellikler verilmiş. Mekan olayın ortaya konması için şart olan unsurlardan biridir. Olay mutlaka bir mekanda geçer. Bu mekan da olaya uygun tasarlanır.
9. Anlatılan hikâyenin zamanı konusunda ne söylenebilir?

Zaman belirgin değil. Olaylar Bilinmeyen bir zamanda geçiyor.
10. Metindeki kişilerle zaman ve mekân arasında nasıl bir ilişki vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
Metindeki kişiler gibi zamanda kurmaca bir zamandır. Kişilerin özelliklerine uygun tasarlanmış bir zaman vardır.Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

Allah razı olsun

Ohhh bitti odevim

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!