5 Nis 2015

Nova Yayınları 10.sınıf Türk edebiyatı 155.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 155
Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Halk Hikâyeleri, Mesneviler)
1. Roman ve mesnevi hakkında topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
MESNEVİ NAZIM ŞEKLİ
 Arapça ’da “ikişer, ikişerlik” anlamına gelir.
 Kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşur.
 Aruz ölçüsüyle yazılır. Özellikle aruzun kısa kalıpları kullanılır.
 Divan şiirinin en uzun nazım biçimidir.
 Divan edebiyatında “roman”, ”hikaye” türlerinin işlevini görür.
 Her beyit kendi arasında kafiyelidir.(aa-bb-cc-dd-ee-….)
 Bir şairin 5 mesnevisinden oluşan eserler bütününe “Hamse” adı verilir.
 Hamse sahibi şairler;
 Ali Şir Nevai,
 Taşlıcalı Yahya,
 Nev’i Zâde Atayı
 Mesnevilerde asıl konuya doğrudan girilmez.
Romanın Özellikleri
* Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden biri olan roman; olayları yer, zaman ve şahıs kadrosu bütünlüğü ve uyumu içinde anlatır.
* Okuyucuyu çekebilecek nitelikte merak unsurları içerir.
* Sosyal yaşamda kişilerin veya ailelerin başlarından geçen ya da geçme olasılığı bulunan olayları yer ve zaman göstererek aktarır.
* Birbiriyle bağlantılı olayları temel bir düşünce etrafında birleştirerek yansıtır.
* Roman, hem bir gerçekliğin hem de düş gücünün ürünüdür.
* Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir. Bu bakımdan roman gerçek yaşamla tam olarak örtüşmez.
* Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır. Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır.
* Romanın geçtiği sosyal çevre içerisinde dine, felsefeye, ahlâka siyasete yer verilir. Romancı, okuyucuyu etkilemek okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır.
* Romanlar üçüncü kişi ağzıyla, roman kişilerinden birinin ya da birkaçının yazdığı anı biçiminde veya roman kişilerinin birbirlerine gönderdikleri mektuplarla olmak üzere üç değişik şekilde yazılır.
* Roman türünün ilk örneğini ilk defa XVI. Yüzyılda İspanyol yazar Miguel de Cervontes ( Mişel dö Servantes) “ Don Kişot” adlı esriyle vermiştir XVII. Yüzyılda Madema de la Fayette : “Princesse de Clevs “ adlı eseriyle onu takip etmiş; XIX. Yüzyılda gelişen romantizm verealizm akımları bu tütün de gelişmesinde etkili olmuştur..

2. İnsanlar üzerinde nesir dili mi şiir dili mi daha etkilidir? Kısa bir münazara yapınız.
Sorunun cevabı öznel olsa da şiir dili ahenkli, etkileyici ve farklı çağrışımlara açık olduğu için daha etkilidir diyebiliriz...Fakat nesir diliyle de yazılmış okuyucuyu sarsan çok sayıda eser olduğu da unutulmamalıdır.
3. Aşk mesnevileri denince hangi eserleri ve şairleri hatırlıyorsunuz?
Leyla ile Mecnun >FUZULİ  , Cemşid ü Hurşid > Ahmedi , Hüsn ü Aşk > Şeyh Galip 
4. Araştırmalarınızdan hareketle halk hikâyeleri ile modern hikâyelerin özellikleri üzerine düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Ardından bunların benzerlik ve farklılıklarını defterlerinize yazınız.
BENZERLİK VE FARKLILIKLAR TABLO ŞEKLİNDE...TIKLAYINIZ https://www.edebiyatfatihi.net/search/label/2014%2F2015%20nova%20yay%C4%B1nlar%C4%B1%2010.s%C4%B1n%C4%B1f%20edebiyat%20cevaplar%C4%B1

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!