4 Nis 2015

Nova Yayınları 10.sınıf Türk edebiyatı 152-153.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 152-153
1. Şiirdeki ahenk unsurlarını bulunuz. Bunların özelliklerini belirtiniz.
Bu âdem dedikleri    a       kafiyeleri:   -ş  yarım  kafiye   /  değil redif
El ayakla baş değil    b
Âdem mânâya derler  x
Sûret ile kaş değil     b

Gerçi et ü deridir c        -rı tam kafiye  / -idr redif
Cümlenin serveridir c
Hakk’ın kudret sırrıdır c
Gayre bakmak hoş değil  b    -ş yarım kafiye   değil redif
Kafiye düzeni: abxb, cccb,dddb, eeeb…..
Ölçü: 4+3 = 7’li hece ölçüsü
Asonans:  a, e
Aliterasyon: d, l,m
Sözcük tekrarı: değil, adem, maksud
 1. Kitabınızdaki şiirin yapı özelliklerini belirleyiniz. Ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerinin (dörtlüklerin) bütünlüğünün nasıl sağlandığını (aralarındaki ilişkiyi) açıklayınız.
Her birim dört mısradan oluşuyor. Her dörtlüğün sonunda tekrar edile –ş değil ifadeleri dörtlüğü anlam ve şekil yönünden birbirine bağlamış.
 1. Şair, sizce neden devrik cümleler kurmuştur? Şiirin dil ve söyleyiş özelliklerini örnekler vererek açıklayınız.
Manzum metinlerde düz cümle ahengi bozar bu yüzden devrik cümle kullanılır. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış, yabancı kelime ve  dil kurallarına fazla yer verilmemiş.
 1. Şiirin anlam özelliklerini söyleyiniz.
Şiirde insan olmanın dış görünüşe göre değil esas iç âlemine göre olduğunu vurguluyor.  İnsan görünüşe göre et, kemik ve deriden oluşur. Bunlar inkâr edilmez ama insanı esas insan yapan şey onun kişiliği ve inancıdır.
 1. Şiirin size neler hissettirdiğini açıklayınız.
İnsanı dış görünüşüne göre değerlendirmenin doğru olmadığı hissi uyandırdı.
 1. Şiiri yorumlayınız.
İnsanı değerli kılan şey Allah’la olan irtibatıdır. Her ne kadar insan sureten et, kemik ve deriden oluşan bir varlıksa da onu esas değerli kılan şey Allah’la olan irtibatı ve ona yakınlığıdır.
 1. Şiirde yer alan anlam öbeklerini belirtiniz. Bu anlam öbeklerinden hareketle şiirin temasını bulunuz.
Başka (türlü) bakmak, serkeş değil, Gıdası mânâ ola, Maksûdu nakkâş değil, Dâne-i haşhaş değil,
Tema: insan
 1. Şairin insana bakış açısını tespit ediniz. Bu bakış açısındaki tasavvuf tesirinin rolünü belirtiniz.
Şair insanı değerli kılan şeyin kendini bilmesinden geçtiğini savunuyor. Kendini bilen de rabbini bilir. Tasavvufta insan olmanın en önemli özelliği alçak gönüllü olması,
 1. Şiir, dönemin tasavvufi hayatından izler taşıyor mu? Araştırmalarınızdan da faydalanarak şiirdeki bu izleri bulup gösteriniz.
Evet, taşıyor. Şiirde insan olmanın anlamı açıklanmış. Dönemin tasavvuf anlayışında her şeyden önce insanın kendini bilmesi önemlidir.
 1. Kaygusuz’un bu şiirini Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmektir / ilim kendin bilmektir / Sen kendini bilmezsin / Ya nice okumaktır” mısralarıyla karşılaştırınız. Benzer ve farklı yönlerini gösteriniz.
Her iki şiirde de insanı insan yapan şeyin kendini bilmek olduğu vurgulanıyor.
 1. “Âdem mânâya derler / Sûret ile kaş değil” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
İnsana insani değerleri katan şey onun dış görünüşü değil onun mana yönüdür.
 1. Şiirin yazılış amacının ne olabileceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Şiir didaktik şiire örnektir. Öğreticilik yönü ağır basar.
 1. a) Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönem, kişiliği ve hayatı hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bilgi birikiminiz ve okuduğunuz şiirden yararlanarak şairin edebî ve fikrî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı  belirtiniz.
b) Şairin edebî ve fikrî yönüyle kitabınızdaki şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Kaygusuz Abdal Bektaşi şairlerindendir. Dini tasavvufi şiirler yazmıştır. Bu şiirinde de dini tasavvufi bir konu işlemiştir.

ANLAMA-YORUMLAMA
 1. Hümanizm anlayışıyla bu şiirdeki insana bakış açısını karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.
 1. a) Şiirin, Kaygusuz Abdal’ın yaşadığı dönemin zihniyetiyle ilişkisini açıklayınız.
Şairin yaşadığı dönemde tasavvuf anlayışının yaygın olduğu toplumun dini değerlere önem verdiği görülüyor.  Bu şiirde de dini tasavvufi bir tema işlenmiş.
b) Araştırmalarınızdan faydalanarak dinî-tasavvufi şiirin belli başlı temsilcileri hakkında bilgi veriniz.


 1. “Nefsini bilen Rabb’ini bilir.” sözü ile şiirin altıncı dörtlüğü arasında ilgi kurunuz. Bu ilgiden hareketle Kaygusuz Abdal’ın düşünce dünyasına dair neler söylenebilir? Düşüncelerinizi bir paragraf yazarak ifade ediniz.
Kaygusuz Abdal her şeyden önce insanın kendini bilmesi gerektiğini söyler. Kendini bilmek ise nefsini üstün tutmamaktan geçer. Herkese hor bakan, aşağılayan bir insan gerçek olgunluğa erişmiş bir kişi değildir ona göre.

 1. Yunus Emre’nin,
Cennet cennet didükleri
Bir ev ile birkaç huri
İsteyene virgil anı
Bana seni gerek seni
dörtlüğü ile Kaygusuz Abdal’ın şiirinin son dörtlüğü arasında nasıl bir ilgi vardır? Açıklayınız.
Her iki şiir de aynı tema üzerinde duruyor. Maksatları nefsin isteklerini ön plana çıkarmak değil Allah’a ulaşmaktır.

 1. Sınıfta getirdiğiniz metinlerden hareketle okuduğunuz şiiri divan ve halk edebiyatı şiiriyle ses, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

YAZI KAYNAĞI: www.yeniedebiyat.net


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!