4 Nis 2015

Nova Yayınları 10.sınıf edebiyat kitabı 154.sayfa değerlendirme cevapları

Reklamlar

DEĞERLENDİRME SORULARI
SAYFA 154
1. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi Türk şiiriyle divan şiirinin ortak noktalarından biri değildir?
A) Her ikisinde de evrensel konuların işlenmesi
B) Her ikisinin de didaktik olması
C) Her ikisinin de ortak mazmun ve mecazları olması
D) Her ikisinin de de hem aruz hem de heceyi kullanması
E) Her ikisinde de aşka çokça yer verilmesi
2. Aşağıdaki yargıların doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.
• Tasavvufi şiirler her zaman sade, anlaşılır bir dilde yazılmıştır. ( Y )
• Tasavvufi şiirler divan edebiyatındaki mazmunlar üzerine kurulmuştur. ( Y )
• Tasavvufi şiirlerde tasavvufi semboller vardır. ( D )

3. Tasavvufi şiirlerin evrensel değerlerini söyleyiniz.
4. Kaygusuz Abdal hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerinde tasavvufi konuları işlediği
B) Şiirlerinde sade, anlaşılır bir dil kullandığı
C) Mensur ve manzum eserleri bulunan şairin mensur eserlerinde didaktik bir üslup kullandığı
D) Mevlânâ’nın takipçisi olduğu
E) Minbername, Gevhername, Dilgüşa, Budalaname gibi eserlerinin olduğu

5. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi edebiyatın ürünlerinden değildir?
A) İlahi
B) Devriye
C) Methiye
D) Şathiye
E) Nutuk

6. Aşağıdakilerden hangisi dinî-tasavvufi şiirlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Dinî-tasavvufi şiirin nazım biriminin divan şiirinin nazım birimiyle ortak olması
B) Dinî-tasavvufi şiirin vezninin divan şiirinin vezniyle ortak olması
C) Dinî-tasavvufi şiirde daha çok Allah’ın birliğinde yok olma konusunun işlenmesi
D) Dinî-tasavvufi şiirde daha çok tasavvufi konuların işlenmesi
E) Dinî-tasavvufi şiirin sadece tekke çevresinde yazılıp okunması

7. İnsanın tasavvuf kültüründeki yeri ve önemini belirtiniz.
8. Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe seslenmiştir.Tasavvuf akımını, taşkın ve coşkun bir lirizm ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema, Tanrı ve insan sevgisidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?
A) Yunus Emre
B) Yusuf Has Hacip
C) Mevlânâ
D) Sultan Velet
E) Hacı Bayram Veli
(1987-ÖYS)

DİKKAT: ARAŞTIRMA SORULARININ EN ÖZLÜ VE DOĞRU CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 https://www.edebiyatfatihi.net/search/label/2014%2F2015%20nova%20yay%C4%B1nlar%C4%B1%2010.s%C4%B1n%C4%B1f%20edebiyat%20cevaplar%C4%B1

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

2 yorum

Hocam birinci sorunun cevabı D olacak. Tekke şiirinde her iki ölçü kullanılmıştır ancak Divan şiirinde hece ölçüsü kullanılmamıştır. (soru kökü olumsuz) Tahir YILMAZ

Divan şiirinde de hece ölçüsü çok azolsa da kullanılmış ama...Divan şiirinde Nedim, Âşık Paşa, Şeyh Galip'in hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri var...

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!