21 Nis 2015

11.sınıf Türk edebiyatı Lider Yayınları cevapları sayfa 155 (ilk kez burada)

Reklamlar

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI LİDER YAYINLARI CEVAPLARI
SAYFA 155
1. Okuduğunuz “Küfe” adlı manzum hikâyenin:
a. Nazım birimini belirleyiniz.
b. Uyak şemasını gösteriniz.
c. Uyaklarını bulunuz.
ç. Rediflerini gösteriniz.


CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. “Küfe”de günlük konuşma dilinin olanaklarından yararlanılmış mıdır? Metinden örnekler vererek belirtiniz.
Küfe metni konuşma dilinin özelliklerini taşımaktadır
örnekler:
Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!

Ayol dinle annenin sözünü!
― Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şura
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?

3. Kadın, Hasan ve anlatıcı arasındaki diyalog nasıl, nerede ve ne zaman başlamıştır? Bu diyaloğun metnin olay örgüsündeki işlevi nedir?

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ
4. Metinde geçen mekânları belirleyiniz. Bu mekânlar nasıl anlatılmıştır? Mekân betimlemelerinin metnin anlam bütünlüğü açısından işlevini belirtiniz.

5. Metindeki kişiler kimlerdir? Bu kişilerin hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır?

6. Metinde anlatılan olaylar nelerdir? Anlatılanları aşama aşama söyleyiniz.

OLAYLAR TABLO ŞEKLİNDE MADDELER HALİNDE...TIKLAYINIZ
7. Metinde geçen olaylar kişiler ve mekânlar halkın günlük hayattaki gerçekliğine uygun mudur? Niçin?
Uygundur, çünkü gerçek hayatta da yoksulluktan dolayı okuyamayan ve çalışmak zorunda kalan insanlar olabilir.8. “Küfe”nin temasını bulunuz. Bu temanın bireyi mi yoksa toplumun genelini mi ilgilendirdiğini metinden örnekler vererek belirtiniz.
TEMA: YOKSULLUK (SEFALET) TEMA TOPLUMU İLGİLENDİRMEKTEDİR.
9. Metinde geçen söz sanatlarını bulunuz. Hangi imgeler kullanılarak bu söz sanatları yapılmıştır?Belirtiniz.,

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! > mübalağa
-Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden,
Gönül diliyle ama rükûa niyet eden              TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME)
-O eski, harab evlerin saçaklarına

Bu bir hamal küfesiymiş, acaba kimin?  >istifham (soru sorma sanatı)
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha! >TEŞHİS

10. Hasan’ın tutum ve davranışlarında nasıl bir değişim oluyor? Bunun nedeni nedir?
1. Etkinlik: Manzum hikâye hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anlama ve Yorumlama
1. “Küfe”nin sizde uyandırdığı duyguları defterinize kısaca yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. “Küfe”de anlatılanlardan yola çıkarak metnin yazıldığı dönemin sosyo-kültürel hayatıyla ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir?
Metin yazıldığı dönemin sosyal yaşantısını tüm çıplaklığıyla yansıtmaktadır.O dönemde yoksulluğun çok olduğu, hamallığın bir geçim kaynağı olduğu sonucu ulaşabiliriz...
3. Nazım birimi, uyak ve ses benzerliklerinden hareketle “Küfe”nin hangi gelenek çevresinde yazıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
MANZUM HİKAYE GELENEĞİNE GÖRE YAZILMIŞTIR.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

1 yorum var

çok sağolun

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!