4 Nis 2015

10.sınıf Türk edebiyatı Nova Yayınları 149.sayfa cevapları

Reklamlar

sayfa 149
9.Şair, “Yayla çiçeği kokuşlu / Kokar Elif Elif diye” dizelerinde halkın beğenisini göz ardı etmeden,
kişisel değerlendirmesini soyut olanla birleştirerek sevgilisini tasvir etmektedir. Şiirden bu tarz başka   örnekler veriniz.
İncecikten bir kar yağar/ Tozar Elif Elif diye
  1. Şiiri yorumlayınız ve şiirin sizde uyandırdığı duyguları açıklayınız.
Şiirde sevgilisine olan aşkından dolayı deli divane olduğunu anlatan bir aşık dile getirilmiştir. Coşkulu bir söyleyiş var. Aşkın insana verdiği coşku ve heyecan dile getirilmiş.
  1. a) Karacaoğlan hakkındaki araştırmanız ve okuduğunuz eserden hareketle şairin edebî ve fikrî özelliklerini aşağıya yazınız.
b) Semai adlı şiirle Karacaoğlan arasında bağlantılar kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Şiir Karacaoğlan'ın fikri ve edebi yönünü yansıtmaktadır...

ANLAMA-YORUMLAMA
  1. Okuduğunuz aşık tarzı halk şiirlerinden hareketle bu şiirlerin oluşmasını sağlayan zihniyet
hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
Aşık tarzı halk şiiri halkın içinde yetişmiş çoğu okuma yazma bilmeyen sanatlarını ustadan çırağa geçirerek icra eden şairlerden oluşur.
a) “Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt” hakkında edindiğiniz bilgileri hazırladığınız sunumla arkadaşlarınıza aktarınız.

b) Âşık tarzı halk şiirini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temalarına göre gruplandırınız. Tespitlerinizi  tahtaya çizeceğiniz bir şema üzerinde gösteriniz.
  1. Gamze nedir? Neden sineye batar? Gamzenin halk ve divan şiirinde neyin sembolü olduğunu açıklayınız.
Gamze bazı insanlar gülümsediğinde yanaklarında, alttaki et nedeniyle, oluşan derideki görülebilir çukurdur. Ölü hücrelerden dolayı yanakta çökme meydana gelir.
Gamzeler genellikle toplumlarda çekici bulunurlar. Bebekler sıklıkla gamzelidirler, daha sonra bunlar kasların yaşın ilerlemesiyle birlikte uzamasıyla genelde yok olur veya belirsizleşirler. Sonuç olarak, yetişkinlere göre gamzeler genellikle hoşluk ve masumiyet işaretleridir. Aşık bunlara bakınca kendinden geçer bunu sineye batan bir oka benzetir.
4.“Olvido” şiirinden alınan dizeleri okuyunuz. Okuduğunuz şiiri, sınıfa getirdiğiniz divan edebiyatı şiirlerini ve Karacaoğlan’ın semaisini ses, ahenk ve yapı bakımından karşılaştırınız. Sonuçları sözlü
olarak ifade ediniz.
Divan edebiyatında süslü ve sanatlı bir söyleyiş vardır. Kalıplaşmış ifadelere yer evrilir. Aruz ölçüsü esas alınır. Dörtlük ve beyit nazım birimi kullanılır. Karacaoğlanın şiirinde ise daha sade bir söyleyiş hakimdir. Yabancı kelime ve kavramlar kullanılmamış. Halk arasında kullanılan deyimlere yer verilmiştir. Şiir dörtlükler halinde hece ölçüsü kullanılarak yazılmıştır.
Olvido şiirinde ise ahenk ses akışı ve tema ile sağlanmış. Belirli bi,r ölçü ve kafiye düzeni ve nazım birimi yoktur.
  1. Sözlü edebiyat geleneği içinde halk şairinin yeri neresidir? Araştırmalarınız ışığında düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Sözlü edebiyat geleneği içinde halk şiiri en önemli birimi oluşturur. Halkın duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde yansıtır.
  1. Halk şairleri başka şairlerin eserlerini de nakleder. Yaptığınız araştırmalar sonucunda öğrendiğiniz halk şairi kavramından da hareketle bu konudaki düşüncelerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Aşıklardan birçoğu hakkında koşmaların son dörtlüğünde anılan mahlaslardan başka bilgi yoktur. Bazı áşıkların yaşamı efsanelerle karışmıştır. Aşığın düşünde pirlerin elinde bade içerek saz çalıp, şiir söylemesi, düşte gördüğü sevgiliyi bulmaya çalışması yaygın bir efsane motifidir. Birçok áşığın şiiri zamanla türkü, ağıt gibi sahibi bilinmeyen halk şiiri örnekleri arasına karışmıştı

  1. “Halk şairleri ve kalem şairleri” hakkındaki araştırmanızın sonucundan yararlanarak bunların iletişim tarzındaki farklılıkların neler olduğunu açıklayınız.


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!