4 Nis 2015

10.sınıf Türk edebiyatı Nova Yayınları 150.sayfa cevapları

Reklamlar

SAYFA 150
DEĞERLENDİRME 
1.Aşağıdaki yargılardan hangisi Karacaoğlan’ın semaisinin özelliklerinden değildir?
A) Şiir, sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Âşık, Elif’i diğer güzellerden üstün bulur.
C) Şiirin nazım birimi dörtlüktür.
D) Şair, Elif’in aşkından deliye dönmüştür ve her yerde onu arar.
E) Şair, tabiattaki olaylarla Elif arasında bağlantı kurar.

  1. Semai nazım şeklinin koşmadan farklı özelliklerini defterinize yazınız.
Sekizli hece ölçüsü kullanılır.
Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.
  1. Aşağıdaki yargıların, türkü metninden hareketle, doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.
Şiirde konu bütünlüğü yoktur. (   Y )
Şiir ahenk yönünden başarılıdır. ( D )
Şiirdeki dil günlük konuşma diline yakındır. ( D )
Şiirde bilinmeyen kelimeler çok fazladır. ( Y )
  1. Âşık Ömer’in “Boz bulanık seller gibi çağlarım.” mısrası ile Zâtî’nin “Dem-be-dem seylâbveş eşk-i revânım çağlar” (Akan gözyaşlarım sürekli olarak sel gibi çağlamaktadır.) mısrası arasında içerik açısından bir farklılık görüyor musunuz? Bu söyleyişlerdeki ortak edebî sanatı gösteriniz.
 İÇERİK AÇISINDAN BİR FARK YOK SÖYLEYİŞ AÇISINDAN BİR FARK VAR.
Burada teşbih sanatı kullanılmıştır.
  1. Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı Türk şiirinin temsilcilerinden değildir?
A) Âşık Veysel
B) Karacaoğlan
C) Seyyid Nesimî
D) Âşık Ömer
E) Erzurumlu Emrah

  1. Aşağıdakilerden hangisi âşık tarzı halk edebiyatının özelliğidir?
A) Ürünlerin anonim olması
B) Âşık tarzı ürünlerden bazılarının mâni, ninni ve destan olması
C) Âşıkların beyit nazım birimi ve aruz veznini hiç kullanmamış olmaları
D) Âşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisiyle gelişmesi
E) Âşıkların kendi hayat hikâyelerini anlattıkları eserlere divan denilmesi
 6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
Âşık edebiyatı nazım türleri…… koşma, semai varsağı ve ….destandır….
Âşık tarzı şiirin nazım birimi …..dörtlüktür...

7.Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması
C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları
E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları
(1988-ÖYS)

10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.


Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!