17 Mar 2015

Nova 10.sınıf Türk edebiyatı cevapları sayfa 147

Reklamlar

SAYFA 147
6. Dört gruba ayrılınız. Her grup, koşmanın bir dörtlüğünün temasını bulsun. Sonra da koşmanın tamamının temasını bulunuz. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız
 1. dörtlük: sevgilinin güzelliği
 2. dörtlük: aşkının büyüklüğü
 3. dörtlük: ayrılık
 4. dörtlük: kavuşma isteği
Tema: ayrılık
Şiirin temasından hareketle halk şiirinin temelindeki anlayışın ne olabileceğini belirtiniz.
HALK ŞİİRİNİN TEMELİNDE SEVGİ, ÖZLEM, GURBET, AYRILIK GİBİ KONULAR İŞLENMİŞTİR.
 1. Şiirde anlatılanlar ile gerçek yaşam arasında nasıl bir ilgi vardır? Burada anlatılanlar yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olay ya da durumlar mıdır? Açıklayınız.
Evet,  şiirde anlatılanlar gerçek hayatta yaşanan olaylardır.
 1. Şiirde sevgili ve âşığın hangi özelliklerine yer verilmiştir? Tabloya yazınız.
Sevgilinin özellikleri: Şiirde sevgilinin gözlerinin ela olduğu ve yüzünde benleri olduğundan bahsediliyor
Aşığın özellikleri: deli gibi seven, ayrılık acısı çeken birisi.

 1. Şairin hayatıyla şiirde anlatılanlar arasında bir ilgi kurulabilir mi? Nedenini belirtiniz.
Evet, kurulabilir. Halk şairleri ya kendi yaşamlarından kesitler sunarlar ya da çevresinde yaşanmış olaylardan esinlenirler.

 1. Şiirin bugün meşhur bir türkü olarak okunuyor olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Halkın duygu ve düşüncelerini dile getirmesi ve halkın anlayacağı bir dil kullanılmasından dolayı

 1. a) Şairin, “İbret için gelmiş derler cihana” dizesiyle sevgilinin güzelliğini hangi sanatla anlattığını  açıklayınız. Şiirin diğer dizelerindeki söz sanatlarını ve özelliklerini belirleyiniz. Bunların şiirdeki işlevini  söyleyiniz.
Abartma sanatı kullanılmıştır. Yine hüsn-ü talil sanatı vardır. Sevgilinin dünyaya gelişini ibret alınması için gönderilmiş gibi daha ilginç bir sebebe bağlamış.
kurban olmak,  mecaz anlam, uğrunda ölmek anlamında kullanılmış.
“Noktadır benlerin”  teşbih
“Aşkın ateşidir sinemi yakan”  abartma( mübalağa)
“Boz bulanık seller gibi çağlarım”  teşbih.
“Lutfuna erer mi cevrini çeken”  tezat
b) Şiirdeki imgeleri belirtiniz. Şiirde kullanılan dil ve imgelerin, ait oldukları gelenekle ilişkisini
açıklayınız.
Noktadır benler
Ela gözler
Boz bulanık seller
Halk edebiyatında kullanılan imgeler divan edebiyatından daha farklıdır. Genellikle turna, sümbül, suna, göğel ördek, ben, sel, ceylan …gibi unsurlar kullanılır.
Bu şiirde de sel, ben, ela göz gbi unsurlar imge olarak kullanılmış.

 1. “Ela gözlerine kurban olduğum / Yüzüne bakmaya doyamadım ben” mısraları ile Fuzûlî’nin
hazırlık bölümündeki beytini karşılaştırınız. Sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Her ikisi de aynı duyguyu dile getirmiştir. Fakat söyleyiş farklılıkları bulunmaktadır.
 1. Okuduğunuz şiiri şekil ve muhteva açısından sınıfa getirdiğiniz divan şiirleriyle karşılaştırınız.
Ulaştığınız sonuçları belirtiniz.
Divan şiirinde dil ağırdır. Kalıplaşmış mazmunlar daha fazladır. Aruz ölçüsü kullanılır. Dili süslü ve sanatlıdır. Nazım birimi olarak beyit ve dörtlük kullanılır.
Halk şiirinde ise dil sade ,günlük konuşma dilidir. Arapça farsça kelimeler kullanılmaz. İmge olarak farklı imgeler kullanılır.
 1. Şiirin geneline hangi duygular hâkimdir? Tespit ediniz. Şiirde hissettiklerinizle ilgili bir paragraf
yazınız.
Şiirin geneline ayrılık ve sevgiliye duyulan özlem hakimdir.

 1. a) Âşık Ömer hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserden yararlanarak şairin edebî ve
fikrî özelliklerini aşağıdaki şemaya yazınız
halk edebiyatı şairidir.
Dili sade halkın günlük hayatta konuştuğu dildir.
Şiirlerinde Coşkulu bir söyleyiş vardır.

 1. b) Âşık Ömer’in özellikleriyle şiir arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Şair bazı savaşlara katılmış memleketinden ayrı düşmüştür. Burada bu konu dile getirilmiş olabilir.

KAYNAK : yeniedebiyat

Artikel Terkait

2 yorum

devamını da çok acil ekler misiniz şimdiden teşekkürler

Emeginize sagliiik :))

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

▅ ▆ ▇ █ Öne Çıkanlar