17 Mar 2015

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları 128.sayfa cevapları

Reklamlar

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları 

Sayfa 128

İnceleme-Uygulama

1)Eleştiri, bir eserin, insanın ve uygulamanın daha nitelikli hale gelmesi için gerekli koşulları ortaya koyar. Eleştiri olmasa edebi eserlerin ve sanatçıların değeri anlaşılmaz. Edebiyatta, sanata, siyasete ve topluma yön veren en önemli güçlerden biri eleştiridir.cemalaksoy.org
2)a)Yazar, Tanpınar’ın eserlerinde gözleme niçin bu kadar değer verdiğini, onun sözlerinden, şiirlerinden ve düşüncelerinden örnekler vererek nesnel bir şekilde anlatmaktadır.
b)Eleştiri yazıları konularına göre “esere dönük eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, topluma dönük eleştiri olmak üzere üçe ayrılır. Konunun ele alınışına göre eleştiriler “ öznel ve nesnel eleştiri” şeklinde ikiye ayrılır.
3)Tanpınar’ın Şiirinde Kompozisyon adlı eleştiri yazısında Tanpınar’ın tabiata bakışı ve tabiatı eserlerinde işleyişi ele alınmıştır.
4)Eserin dış dünyayla ilişkisini ele alan eleştiri yazılarında eserde anlatılanların dış dünyadaki karşılıkları tespit edilir.
5)Okuduğumuz metinde Tanpınar ve Tanpınar’ın edebi kişiliği hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

1.Etkinlik

Eleştiri yazılarının ortak özellikleri:
Düşünce yazılarına özgü bir planla yazılır.
Eser ve sanatçı hakkında okuyucuya fikir kazandırır.
Okuyucuya, neyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda öncülük eder.
Eleştirilen sanat eserinin kimin tarafından, hangi zaman ve çevrede, hangi şartlar altında yazıldığı dikkate alınır; yerli ve yabancı benzerleriyle karşılaştırma yapılır.
Eleştirilen bir sanat eseri konusu, dili, üslubu, tekniği, kahramanları, gözlem ve betimlemeleri bakımından değerlendirilir.
Eleştirilen eserin, sanatçısının orijinal görüş ve duyuşları saptanır. Eserin sanat dünyasına ne gibi bir katkı yaptığı ortaya konur.
Bir sanatçı eleştiriliyorsa onun hataları, orijinal yanları belirtilir, sanatını geliştirmesi için yapması gerekenler açıklanır.
Eleştiriye konu olan eser, yalın bir dille tanıtılır.
Eleştirmen, eserin gerçek değerini, güçlü ve zayıf yönlerini, özünü ve önemini belirtir; yeni eserler için sanatçılara kılavuzluk eder.
Bir şiirin eleştirisini yapan kişi şair olmayabilir ama bu türün bütün özelliklerini çok iyi bilmeli, başka örneklerle karşılaştırarak şiirin gerçek değerini taraf tutmadan belirleyebilmelidir.cemalaksoy.org

2.Etkinlik

7)Eleştiri yazılarında yazar ele aldığı sanatçıyı veya eseri her yönüyle bilen bir kişi olarak okuyucuya bilgiler aktarır.
Eleştiride en çok başvurulan anlatım türü açıklayıcı anlatımdır.

Artikel Terkait

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon