9 Şub 2015

Nova 10.sınıf edebiyat kitabı cevapları sayfa 125

Reklamlar

Sayfa 125
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini tahtaya yazınız.
Asonans: “a”, “e” ve “i” sesleri asonans olarak kullanılmıştır. Aşağıda bu seslerin asonans olarak kullanıldığı dizelere ait örnekler verilmiştir: “Suya versin bağ­ban gül­zârı zahmet çekmesin” “Ârızın yâdıyla nem­nâk olsa müjgânım nola” “Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ’”
Aliterasyon: “r” ve “s” sesleri aliterasyon olarak kullanılmıştır. Aşağıda bu seslerin aliterasyon olarak kullanıldığı dizelere ait örnekler verilmiştir: “Hayrdır vermek karanu gicede bîmâre su” “Susuzam bir kez bu sahrâda menimçün âre su”
Kelime grubu tekrarı: “su”
Uyak: Divan şiirinde gazel kafiye düzeni denilen "aa, ba, ca, da ..." kafiye düzeni kullanılmıştır. "­e(­a) su" sesleri redifi, "­âr" sesleri zengin uyağı oluşturmuştur.
Ölçü: Aruz ölçüsünün "fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün" kalıbının kullanılmıştır.


b) Ahenk ögelerinin; konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle ilişkisini açıklayınız.
Normal bir konuşma dilindeki vurgu ve tonlama hayatın normal akışı içinde olurken şiirin içindeki tonlama aynı şekilde olmaz ve aynı değerlendirilmez. Şiirde, “nasıl olur da daha etkileyici tonlamayla okurum” düşüncesi şiir anlamlandırılır. Günümüzde topluma hitaben yapılacak konuşmalarda da şiirde olduğu gibi vurgu ve tonlama önemlidir. Siyasilerin yaptığı konuşmalarda bunu görmek mümkündür.

2. a) Şiirdeki ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimleri belirleyiniz. Bunların özelliklerini sıralayınız. Şiirin birimlerinin kendi içinde bir bütünlük oluşturup oluşturmadığını belirtiniz.
Şiirdeki ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimler, beyitlerdir. Şiirin nazım şekli kasidedir. Bu kaside 32 birimden meydana gelmiştir. Kasidenin ilk beytine matla, son beytine makta denir. Şair, mahlasını genellikle bu kasidede olduğu gibi kasidenin sonlarına doğru söyler. Şairin mahlasının geçtiği beyte “taç beyit” denir. Kasidenin en güzel beytine “beytü'l­kasid” adı verilir. Kaside genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır. Şiirin birimleri, kendi içinde bir bütünlük oluşturmuştur.

b) Beyitlerde anlatılanları sözlü olarak ifade ediniz.
Sınıf ortamında kasidenin günümüz Türkçesinden özetlenecektir.

 c) Beyitler arasında hem anlam hem ses yönünden nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Beyitler arasında ses ve anlam kaynaşması vardır.

ç) XVI. yüzyıl şairi Fuzûlî’nin yaşadığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.
XVI. yüzyıl, Osmanlı Devletinin güçlü padişahların yönetimiyle büyüme ve gelişmesini sürdürerek büyük bir imparatorluk haline geldiği, siyasi ve askeri alanda geniş bir coğrafyaya hükmettiği bir dönemdir. Anadolu topraklarının bütünlüğü sağlanmış, Suriye, Hicaz ve Mısır İmparatorluk sınırlarına katılmıştır. Böylece Osmanlı, güçlü, geniş topraklara sahip, zengin ve haşmetli bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu dönemde Osmanlının bütün kurumları gelişmiş, bilim alanındaki çalışmalar ilerlemiş, kanunlar yeniden düzenlenmiştir. Bu yüzyılda şiirde İran şairlerinin etkileri hala görülmekle birlikte Fuzulî, Hayalî, Bâki gibi büyük ustalar da yetişmiştir. Bu ustaların öncülüğünde Klasik Türk şiiri, kendi geleneğini oluşturmuştur. Ancak bu yüzyılın şiir dili daha önceki dönemlere göre daha süslü ve sanatlıdır.

d) Fuzûlî’nin kasidesindeki ses akışı ve şairin söyleyişindeki kendine olan güveninin, Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki durumuyla ilişkisini açıklayınız.
Fuzûlî 16. Yüzyılda yaşamış büyük bir divan şairidir. Dönemin sosyal ve siyasi ihtişamı onun şiirlerine de yansımıştır. Şiirlerinde güçlü bir ifade ve ince bir dil zevki vardır. İmge ve mecazların tasavvuf felsefesine özgü bir derinlikle ele alınır.

 3. a) Kasîde Der Na’t­ı Hazret­i Nebevî adlı şiirin yapı özelliklerini ve nazım şeklini tespit ediniz. Yaptığınız araştırmadan da yararlanarak bu bilgileri aşağıdaki tabloya yazınız.

b) Tespitlerinizden hareketle şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.
Şiir divan edebiyatı geleneğine aittir.
TÜM CEVAPLAR İLK KEZ SİTEMİZDE YAYIMLANACAKTIR. 


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

3 yorum

şiirin yapı özellikleri nerede

tamam buldum çok sağolun

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!