9 Şub 2015

Nova 10.sınıf edebiyat cevapları sayfa 129

Reklamlar

Sayfa 129
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize not ediniz.
Asonans: “a”, “e” ve “i” sesleri asonans olarak kullanılmıştır. Aşağıda bu seslerin asonans olarak kullanıldığı dizelere ait örnekler verilmiştir: “Dil­berin haddi gül­i handân duru Şol mutarra’ sünbüli reyhân durur Cân eger tenden revân olsa ne gam Ehl­i aşkın cânı çün cânân durur”
Aliterasyon: “d” ve “r” sesleri aliterasyon olarak kullanılmıştır. Yukarıda bu seslerin aliterasyon olarak kullanıldığı dizeye ait örnekler verilmiştir:
Uyak: Uyak düzeni “aaxa” şeklindedir. “­ân” ile zengin uyak, “durur” ile redif yapılmıştır.
Ölçü: Aruz ölçüsü


b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla, şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle ilişkisini belirtiniz. Normal bir konuşma dilindeki vurgu ve tonlama hayatın normal akışı içinde olurken şiirin içindeki tonlama aynı şekilde olmaz ve aynı değerlendirilmez. Şiirde, “nasıl olur da daha etkileyici tonlamayla okurum” düşüncesi şiir anlamlandırılır. Günümüzde topluma hitaben yapılacak konuşmalarda da şiirde olduğu gibi vurgu ve tonlama önemlidir. Siyasilerin yaptığı konuşmalarda bunu görmek mümkündür.


2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimini ve özelliklerini sıralayınız. Şiirin birimi dört dizeden meydana gelmiş tek benttir. Az sözle çok şey ifade etmek amaçlandığından bu dörtlükte anlam yoğunluğu fazladır. Şair, mahlasını kullanmamıştır.


b) Şiirdeki dizelerin her birinin anlam yönünden bütünlük sağlayıp sağlamadığını belirtiniz. Birimin her bir dizesinde dile getirilenler, Mecnun’un Leyla’ya olan aşkı etrafında bir bütünlük meydana getirmiştir.


 c) İvaz Paşa­zâde Atâî ve yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkındaki bilgilerinizi, grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız. Şairin söyleyişinin, yaşadığı yüzyılın bu özellikleriyle ilişkisini açıklayınız.
XV. yüzyıl, Osmanlı Devleti siyasi ve askeri alanda geniş bir coğrafyaya hükmetmeye başladığı bir yüzyıldır. Bu yüzyılda, sosyal hayat İslam dininin etkisinde şekillenmiş ve saray çevresinde bir yüksek zümre oluşmaya başlamıştır. XV. yüzyıl, Tük edebiyatının çeşitli alanlarda çok önemli gelişmeler gösterdiği bir dönem olmuştur. Divan edebiyatı, bu dönemde Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati gibi büyük şairlerle Anadolu’da kuruluş aşamasını tamamlamıştır. Ayrıca, XV. yüzyılda Orta Asya’da gelişen Klasik Çağatay Edebiyatı devrinin kökleştiği de görülmektedir. Bu devir Çağatay Edebiyatının en yüksek devreye ulaştığı bir devirdir. Millî ruh ve şuurun ortaya çıkması, Türkçeye ehemmiyetin verilmesi bu devre rastlar. Bu dönemde Klâsik Çağatay edebiyatı eşsiz şair Ali Şir Nevâî ile en yüksek aşamasına varmıştır.

3. a) Kitabınızdaki şiirin, yapı yönünden özelliklerini (nazım birimi, birim sayısı, konu, ölçü) belirleyiniz. Tespitlerinizden hareketle bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.
Nazım birimi: bent Birim sayısı:1 Konu: Sevgilinin güzelliği Uyak düzeni: aaxa Ölçü: Aruz ölçüsü

b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.
Şiir divan edebiyatı geleneğine aittir.


4. Şiirin temasını söyleyiniz.
 Şiirin teması sevgilinin güzelliğidir. 5.

“NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM NE BÖYLE AYRILIKLAR”
Ne zaman seni düşünsem
 Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
 Her akşam seninle
 Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni.
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum
elinin değdiği yere
 Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.
İlhan Berk
Günümüz şairlerinden İlhan Berk’in şiirini, İvaz Paşa­zâde Atâî’nin şiiriyle duygu ve düşüncelerin dile getirilişi yönünden karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız. Şiirin temasının günümüzde nasıl işlendiğini açıklayınız.
İvaz Paşa­zâde Atâî’nin dile getirdiği duygu ve düşünceler, İlhan Berk’in şiirinde aynı imgelerle değil günümüz insanının zevk ve anlayışına göre ve daha anlaşılır bir dille ifade edilmiştir.TÜM CEVAPLAR İLK KEZ SİTEMİZDE YAYIMLANACAKTIR. 


10. sınıf edebiyat kitabı cevapları, 2014 2015 10. sınıf nova yayınları edebiyat kitabı cevapları sayfa , 2014-2015 nova yayıncılık 10.sınıf edebiyat cevapları SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,  152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251,  252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

Artikel Terkait

Yorumları Göster
Yorumları Gizle

YORUM YAPARAK SORU SORABİLİR veya KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ...

1) Yaptığınız yorum biz onayladıktan sonra görülecektir.
2) Yazım kurallarına mümkün olduğunca dikkat ediniz.
3) Kullandığınız üslubun kişiliğinizi yansıttığını unutmayınız.
4) Yorumunuza emoji eklemek için "Emoticon" butonuna tıklayın.
5)Yorumunuza gelecek cevabı takip etmek beni bilgilendir kutucuğunu işaretleyebilirsiniz.


EmoticonEmoticon

Edebiyat yazılılarında başarınızı artırın, kanalımıza abone olun!